Віртуальна бібліографічна довідка

Подавати запит до віртуальної бібліографічної довідки можуть тільки зареєстровані користувачі, які пройшли авторизацію.

Андрій запитує: мене цікавить література на тему «Навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку»

Наша відповідь: на Ваш запит пропонуєм:

  Дубовис М. С.   Ігри та ігрові вправи для початкового навчання плавання : посіб. для вчителя / М. С. Дубовис, Ю. О. Короп. - К. : Радянська школа, 1991. - 142 с. - ISBN 5-330-01390-9.

 Звєрев А. С.  Як навчити плавати дітей / А. С. Звєрєв, Н. П. Гуринова. - К. : Здоров'я, 1974. - 49 с.

 Полатайко Ю. О. Плавання : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Полатайко. - Івано-Франківськ : Плай, 2004. - 258 с. - ISBN 966-640-22-6.

 Горіна Г. О.   Навчання дітей плавання з 8 років / Г. О. Горіна  // Фізичне виховання в школах України. - 2013. - № 8. - С. 28 - 34.

 Жук А. А. Обучение детей младшего школьного возраста плаванию с использованием средств аквафитнеса / Жук А. А., Земцова В. Й.  // Sportul Olimpic si sportul pentru toti : materialele Congresului St. Intern. - Chisinau, 2011. - Vol. I. - P. 557 - 559.

 Карбунарова Ю. Методика навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку із вадами слуху / Юлія Карбунарова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. - Вінниця, 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 87- 91.

 Крамаренко М. Початкове навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз (Методичні рекомендації) / Микола Крамаренко, Євген Соловей, Тетяна Пономаренко  // Фізичне виховання в школі. - 2010. - № 2. - С. 27 - 33.

 

Детальніше...

Оксана запитує: допоможіть знайти інформацію з фізичної реабілітації для жінок з ожирінням.

Наша відповідь: пропонуєм скористатися:

 Владимирова Н.   Фізична реабілітація жінок репродуктивного віку з аліментарно-конституціональною формою ожиріння і синдромом полікістозних яєчників / Наталя Владимирова, Ольга Скомороха // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 2. - С. 68 - 71.

 Григус, І.   Корекція надлишкової ваги з допомогою оздоровчо-реабілітаційних технологій / Ігор Григус, Наталія Михайлова  // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 3. - С. 105 - 107.

 Жарова І.  Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації в осіб із первинною конституціонально-екзогенною формою ожиріння / Ірина Жарова  // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2014. - № 1. - С. 28 - 31.

 Жарова, І.   Застосування кінезитерапії у комплексній фізичній реабілітації осіб із аліментарною формою ожиріння / Ірина Жарова, Людмила Кравчук  // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2014. - № 3. - С. 31 - 34.

 Жарова, І. Особливості застосування занять гімнастикою у воді в комплексному лікуванні дівчат- підлітків з аліментарною формою ожиріння / Ірина Жарова, Людмила Кравчук  // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - №1. - С. 50 - 53.

 Майкова, Т.   Вплив лікувальної гімнастики на ліпідний обмін та адаптаційний потенціал серцево - судинної системи жінок з аліментарно - конституціональним ожирінням / Майкова Тетяна, Рягузова Олександра    // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2014. - №1. - С. 226 - 232.

 

Детальніше...

Ігор запитує: мені потрібна інформація про тактичні схеми у футболі.

Наша відповідь: Доброго дня, Ігоре! Пропонуєм Вашій увазі :

 Тактика и стратегия в футболе : [монография] / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский, В. Г. Ткачук, А. И. Кондратьев. - К. : Здоровья, 1989. - 189 с. - ISBN 5-311-00371-5.

 Соломонко В. В.   Футбол / В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О. В. Соломонко. - Вид. 2-е, випр. і доп. - К. : Олімп. література, 2005. - 294 с. - ISBN 966-7133-76-1.

 Журід С. М. Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 24 чемпіонаті України з футболу в першій лізі 2014 - 2015 рр. / Журід С. М., Ребаз Слеман // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2015. - № 4(48). - С. 40 - 45.

 Коваль С. С. равнительный анализ динамики формирования технико-тактической подготовленности юных футболистов 10-12 лет / Коваль С. С.  // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2011. - № 2. - С. 135 - 143.

 Кульчицький І.  Індивідуальні показники техніко-тактичної підготовленості гравців лінії захисту на чемпіонаті Європи 2012 року / Іван Кульчицький, Ігор Карпа   // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 1. - С. 122 - 126.

 Лебедев С. И.   Исследование индивидуальных технико-тактических действий юных футболистов 10-11 лет с учетом игрового амплуа / Лебедев С. И.    // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2012. - №5, ч.2. - С. 44-50.

 Мітова О.   Аналіз ефективності техніко-тактичних дій футболістів команд першої ліги під час змагальної діяльності / Олена Мітова, Вадим Матяш   // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 1. - С. 60 - 64.

 

Детальніше...

Володимир запитує: допоможіть, будь ласка, з інформацією про фізичне виховання дітей з вадами слуху.

Наша відповідь: Доброго дня, Володимире! Скористайтеся наступними джерелами:

 Демченко Е. В. Развитие координационных способностей у слабослышащих детей младшего школьного возраста средствами адаптивной верховой езды / Демченко Е. В. // Адаптивная физическая культура. – 2012. – № 4. – С. 48 - 50.

 Луковська О. Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку із порушенням слуху  / Ольга Луковська, Олександра Афанасьєва // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – №4. – С. 83 - 86.

 Шамонин А. В. Компенсаторная направленность педагогических воздействий на занятиях физической культурой со студентами, имеющими ограниченные возможности слухового анализатора / А. В. Шамонин // Вестник спортивной науки. – 2012. – № 6. – С. 69 - 71.

 Кріль І. М. Комплекс засобів контролю координаційних здібностей дітей з вадами слуху / Кріль І. М., Цап'як В .М., Капаціла В. І. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. - О., 2013. - С. 460 - 462.

 Біляк Ю.  Результати анкетного опитування тренерів щодо особливостей навчання плаванню дітей із вадами слуху / Юлія Біляк, Наталія Івасик  // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. - Херсон, 2012. - С. 40 - 42.

 

Детальніше...

Ірина запитує: допоможіть підібрати літературу на тему «Розвиток координаційних здібностей у дітей з ДЦП»
Пропонуєм скористатись наступними джерелами:


1. Богданович, Н. О. Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом [Текст] / Богданович Н. О., Калюжин В. Г. // ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год "Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту" : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск, 2013. – Ч. 3. – С. 220 - 222.
2. Богдановська, Н. Стимуляція формування оптимального рухового стереотипу в реабілітації дітей з церебральним паралічем [Текст] / Богдановська Надія, Кальонова Ірина // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2014. – № 3. – С. 148 - 150.
3. Бруйков, А. А. Развитие подвижности суставов у детей с детским церебральным параличом под влиянием фиксационного массажа и онтогенетической гимнастики [Текст] / А. А. Бруйков, А. В. Гулин // Здоровье для всех : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Пинск, 2011. – Ч. І. – С. 32 - 34.
4. Верещагина, Н. С. Особенности формирования статических поз у детей с ДЦП [Текст] / Н. С. Верещагина // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2006. – С. 337 - 341.
5. Желізний, М. М. Корекція функції рівноваги у дітей з спастичними формами церебрального паралічу [Текст] / Желізний М. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – С. 40 - 44.
6. Использование метода В. В. Текорюса для коррекции двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом в РРЦДИ [Текст] / Приходько И. С., Гурко Т. С., Букач Н. И. [и др.] // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XI Междунар. науч. сесии по итогам НИР за 2009 год : Лечебная и адаптивная физическая культура сегодня - от восстановления функций к здоровому образу жизни. – Минск, 2010. – С. 259 - 261.
7. Калюжин, В. Г. Развитие координационных способностей у детей 10-12 лет с детским церебральным параличом [Текст] / Калюжин В. Г., Бондаренко Е. А. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XI Междунар. науч. сесии по итогам НИР за 2009 год : Лечебная и адаптивная физическая культура сегодня - от восстановления функций к здоровому образу жизни. – Минск, 2010. – С. 209 - 212.

Детальніше...

 

Роман запитує: допоможіть підібрати літературу з фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату за останній рік
            Пропонуєм скористатись наступними джерелами:
 
 1. Kormiltsev, V.   The dynamic of heart rate variability under the physical rehabilitation process in office workers with low back pain [Текст] / Volodymyr Kormiltsev // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 2. – С. 89 - 92.
 2. Аль-Рикаби, Б. А.   Распространенность проявлений остеопороза среди населения Ирака [Текст] / Аль-Рикаби Басим А. Ханджар // Мир спорта. – 2014. – № 1. – С. 40 - 45.
 3. Аль-Бшени, Ф. А.   Комплексная методика восстановления двигательной функции коленного сустава средствами физической реабилитации [Текст] / Аль-Бшени Фатхи Али Мохаммед // Мир спорта. – 2014. – № 1. – С. 45 - 49.
 4. Арабок, Н. А.   Развитие координационных способностей у лиц, перенесших ампутацию бедра, на этапе протезирования [Текст] / Н. А. Арабок, Г. В. Попова // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств - участников содружества независимых государств. – Минск, 2012. – Ч. 1. : Молодежь-науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – С. 160 - 161.
5. Боднарчук, С. 9 Фізична реабілітація учнів молодших класів при сколіозі [Текст] / Софія-Євгенія Боднарчук, Ольга Бас // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 630 - 636.
6. Борщун, П. С.   Эффективность физической реабилитации при сколиозе I степени у детей среднего школьного возраста [Текст] / Борщун П. С. // Студентський Слобожанський науково-спортивний вісник : матеріали ІІІ Всеукр. студентської наук. конф. в рамках ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я". – Х., 2013. – С. 22 - 23.
 7. Вихованець, С.   Особливості побудови комплексної програми корекції окремих порушень опорно-рухового апарату слабозорих школярів старшого шкільного віку [Текст] / Світлана Вихованець // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 237 - 241.
8. Воронянская, Л. К.   Средства и методы физической реабилитации при нарушениях осанки [Текст] / Воронянская Л. К., Евсютина В. Б. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 66 - 69.
9. Вострикова, Д. В.   Реабилитация детей среднего школьного возраста при нарушении осанки с помощью ЛФК [Текст] / Вострикова Д. В. // Студентський Слобожанський науково-спортивний вісник : матеріали ІІІ Всеукр. студентської наук. конф. в рамках ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я". – Х., 2013. – С. 26 - 28.
10. Гнилошкуров, Д. О.   Фізична реабілітація зі сколіозом І ступеня у спеціалізованих дошкільних закладах [Текст] / Гнилошкуров Д. О. // Студентський Слобожанський науково-спортивний вісник : матеріали ІІІ Всеукр. студентської наук. конф. в рамках ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Фізична культура, спорт та здоров'я". – Х., 2013. – С. 32 - 34.

Детальніше...

Михайло запитує: Де я можу знайти інформацію з приводу форм написання курсових робіт?

Наша відповідь: пропонуєм скористатись:

Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт (методичні рекомендації для викладачів і студентів ЛДІФК) - Л. : [б. в.], 2006. – 56 с.

Загальні вимоги щодо написання та оформлення курсових робіт
http://sociology.kh.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53:2012-03-21-00-01-08&catid=39:navchannya&Itemid=60
 

 

Борис запитує: Допоможіть знайти літературу на тему: «Лікувальна фізична культура при психічних розладах»
 
Відповідаємо: на Ваш запит пропонуємо:
 
1. Штеренгерц А. Е. Лечебная фізкультура и массаж при заболеваниях и травмах нервной системы у детей. – К. : Здоров’я, 1989. – 192 с.
 
2. Лечебная физическая культура : учеб. для ин-тов физ. культуры / по ред. С. Н. Попова. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 271 с. : ил.
 
3. Алексенко Н. В. Особливості впливу лікувальної фізичної культури при невротичних розладах / Алексенко Н. В., Арєшина Ю. Б. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. - Суми, 2012. - Т. 1. - С. 272 - 276.
 
4. Баля Я. Б. Вплив лікувальної фізичної культури та фізіотерапії при неврозі нав'язливих станів / Я. Б. Баля  // Проблеми фізичного здоров'я фахівців ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Кіровоград, 2009. - С. 74 - 78.
 
5. Фролов Є. В. Застосування лікувальної фізичної культури та фізіотерапії при неврозах / Є. В. Фролов  // Проблеми фізичного здоров'я фахівців ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Кіровоград, 2009. - С. 194 - 197.
 
Сайти:
 
6. Лікувальна фізкультура при неврозах http://momandkids.net.ua/likyvana-xvorobs/3807-likyvalna-zizkyltyra-pry-nevrozax.html  
7. ЛФК в реабилитации амбулаторных пациентов при психических и наркологических заболеваниях
http://hmkpnd.ru/news/693              

8. Лечебная физическая культура при неврозах  http://www.fizkultura-vsem.ru/%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2-2 
9. Лечебная физкультура при неврозах http://nevrozov.ru/lechebnaya-fizkultura-lfk-pri-nevrozax.html

Детальніше...

 

Віталій запитує: потрібна література на тему «Удосконалення професійної підготовленості суддів в баскетболі»
Відповідаємо:пропонуємо скористатись
 
Познахірев В. Ф. Математичні методи оцінки суддівства гри в баскетбол [Текст] / Познахірев В. Ф. // Тези Всеукр. наук.-метод. конф., присвяченої 50-літтю ЛДІФК. - Л., 1996. - С. 60 - 61.
 
Кулаков Ю. С. Про проблеми суддівства в баскетболі [Текст] / Кулаков Ю. С. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 1997. - С. 42 - 43.
 
 Дарзинська Н. О. Психологічна підготовка баскетбольних арбітрів [Текст] / Дарзинська Н. О., Сиділо Л. В. // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : зб. наук. пр. - Кіровоград, 2004. - С. 273 - 278.
 
Камышев О. Н.  Баскетбол. Новое в правилах судейства [Текст] / Камышев О. Н., Пугачев В. Ф. // Физическая культура в школе. - 1987. - № 8. - С. 51 - 54.
 
Левшин И. В. Баскетбол: организация и судейство соревнований [Текст] / Левшин И. В.
 // Оздоровительные технологии по физической культуре и спорту в учебных заведениях : сб. науч.-метод. тр. - Белгород, 2004. - С. 136 - 139.

 

Olga запитує: допоможіть підібрати літературу на тему «Формування потреб до занять фізичною культурою у школярів 14 – 15 років»
 
Відповідаємо:
 
1.  Ващук Л. М. Мотиваційно-ціннісні орієнтації школярів до фізичної культури [Текст] / Ващук Л. М. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. - О., 2013. - С. 245 - 249.
 
2. Головійчук І. М. Дослідження ставлення і мотивації до занять фізичним вихованням [Текст] / І. М. Головійчук // Здоровье для всех : сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. - Пинск, 2013. - Ч. 2. - С. 25 - 28.
 
3. Кудояр Н. В. Формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом старшокласників [Текст] / Кудояр Н. В., Лянной М. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. - Суми, 2012. - Т. 1. - С. 126 - 130.
 
4. Лимаренко О. В. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов общеобразовательной школы [Текст] / О. В. Лимаренко, Н. Н. Колесникова // Здоровье для всех. - 2012. - № 1. - С. 62 - 67.
 
5. Франків Є. Є. Мотивація рухової активності школярів [Текст] / Франків Є. Є., Григус І. М.
 // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 6. - С. 15 - 17.
 
6. Дещаківська С. Мотивація школярів до занять фізичними вправами [Текст] / Світлана Дещаківська // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх": досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Т., 2007. - Т. 2. - С. 7 - 10.

Детальніше...

Igor запитує: допоможіть знайти літературу на тему «Використання оздоровчої ходьби на заняттях з дітьми молодшого шкільного віку»
 
Відповідаємо: пропонуємо скористатися наступними джерелами:
 
Вовченко І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Вовченко Інна Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 16 с.
 
Апарин В. Еще раз о пользе ходьбы босиком / Апарин В., Крылов В., Крылова З. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 40 с.
 
Борейко М. Спортивна ходьба як засіб фізичного виховання першокласників / Борейко М. // Молода спортивна наука України: зб. наук. ст. – Л., 2001. – Вип. 5., т. 1. – С. 202 – 205.
 
Могилевський С. Експериментальне визначення оптимальних за обсягом тренувальних навантажень у юних скороходів / Могилевський С. // Молода спортивна наука : зб. наук. пр. з галузі фіз.. культури і спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 269 – 273.
 
Могилевський С. Аналіз практичного досвіду підготовки юних скороходів / Могилевський С. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9., т.3. – С. 357 – 362.
 
Юрченко О. Особливості кінематики ходьби дітей молодшого шкільного віку з ослабленим зором [Текст] / Олександр Юрченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2012. - № 2. - С. 99 - 102.
 
Донской Д. Д. Рекомендации по технике оздоровительной ходьбы и оздоровительного бега // Теория и практика физической культуры. – 1986. - № 6. – С. 11 – 14.
 
Яловик В. Комплексний педагогічний контроль у процесі спортивної підготовки юних скороходів / Володимир Яловик, Володимир Добринський, Антон Яловик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. - № 2. – С. 113 – 117.
 
Програмування занять для молодших школярів http://eprints.zu.edu.ua/6654/2/444.pdf
 
Включение оздоровительной ходьбы в режим дня http://dsouz300.mskobr.ru/base/gruppy_dou/articles/prostoj_zagolovok/
 
 

 


 

 

Vasyl запитує:
Допоможіть підібрати літературу до реферату «Тактична підготовка волейболістів»
 
Відповідаємо:
Добрий день, Василю. Зверніться до наступних джерел:
 
1. Львова Ю. И.   Баскетбол : подготовка команді к соревнованию и руководство командой в ходе соревнований : метод. разработки для студ. IV курса специализирующихся по баскетболу / Львова Ю. И. - М., 1980 . - 14 с.
 
2. Баскетбол : учебник / под ред. Н. В. Семашко. - Изд. 2-е, допол. и перераб. - М. : Физкультура и спорт, 1976. - 263 с.
 
3. Поплавський Л. Ю. Баскетбол : підручник / Л. Ю. Поплавський. - К. : Олімп. література, 2004. - 446 с. - ISBN 966-7133-67-2.
 
4. Леонов А. Д. Баскетбол / А. Д. Леонов, А. А. Малый. - К. : Радянська школа, 1989. - 101 с. - ISBN 5-330-00147-1.
 
5. Суетнов К. В.  Баскетбол: техническая и тактическая подготовка школьников IX - XI классов : учеб. пособ. / К. В. Суетнов. - Алма-Ата : [б.и.], 1989. - 79 с.
 
6. Актуальні науково-методичні і практичні аспекти в удосконаленні тактичної підготовки студентських команд в баскетболі / Пристинський Володимир Миколайович, Пристинська Тетяна Миколаївна, Макущенко Ігор Володимирович [та ін.]  // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : [сб. ст.] ІІ Междунар. элект. науч. конф. - Х. ; Белгород ; Красноярск, 2006. - С. 207 - 209.
 
7. Корягин В. Актуальные проблемы физической и технической подготовленности баскетболистов высокой квалификации в процессе многолетней тренировки / Корягин В.   // Олімпійський спорт і спорт для всіх : IV Міжнар. наук. конгр. - К., 2000. - С. 57.

Ksena запитує : з якого року в бібліотеці є збірник "Молода спортивна наука України"?

Відповідаємо: у фондах бібліотеки ЛДУФК є збірники наукових конференцій "Молода спортивна наука України" починаючи з 1997 року, крім того, архівом номерів збірника Ви можете скористатись за адресою: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/MSNU/texts.html

 

Дерек запитує: допоможіть знайти книгу «Теорія та методика футболу»?
 
Відповідаємо:
Пропонуєм Вашій увазі:
 
Ріпак І. М.  Футбол : навч. посіб. / Ріпак І. М. - Л. : Ліга-Прес, 2010. - 224 с.
 
Соломонко В. В. Розвиток ігрової творчості у футболістів : метод. посіб. / Соломонко В. В., Лісенчук Г. А., Соломонко О. В. – К. : Олімпійська література, 1998. – 56 с.
 
Франков А. В. Футбол / А. В. Франков. - Харьков : Фактор, 2009. - 192 с. - ISBN 978-966-312-885-6.
 
Теория и методика футбола : программа для базовых факультетов институтов физической культуры – М., 1990. – 38 с.
 
Цирик Б. Я. Футбол / Цирик Б. Я., Лукашин. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 207 с.
 
Арестов Ю. М. Подготовка футболистов высших разрядов : учеб. пособие / Арестов Ю. М., Годик М. А. – М., 1980. – 128 с.
 
Бэтти Э. Современная тактика футбола / Бэтти Э. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 200с.
 
Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного характеру в підготовці футболістів : метод. посіб. / Фалес Й. Г., Огерчук О. Ф., Колобич О. В., Дулібський А. В., - Л., 1998. – 112 с.
 
Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу – К., 2004. – 132 с.
 
Вправи та ігри для спеціального тренування футболістів згідно функцій, виконуваних ними в команді : метод. посібник – К., 1996. – 64 с.

 

Лев запитує: допоможіть знайти підручники з туризму
 
Наша відповідь: на ваш запит пропонуємо:
 
Александрова А. Ю.   Основы международного туризма  : учебник / Александрова А. Ю. – М. : Аспект пресс, 2004. – 464 с.
                                    
Бочаров Н. И.   Туристские прогулки в детском саду [Текст] : Пособ. для практ. работников дошкольн. образов. учреждений / Бочаров Н. И. – М. : АРКТИ, 2004. – 116 с.
  
 Бринк И. Ю.   Ателье туриста [Текст] / Бринк И. Ю., Бондарев М. П. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 144 с. – (Туризм для всех).
.
Булашев А. Я.   Спортивно-оздоровительный туризм [Текст] : 2-е изд., исправ. / Булашев А. Я. – Х. : ХГЛФК, 2003. – 192 с.

Детальніше...

Марія запитує: допоможіть знайти інформацію про допінг у спорті

Відповідаємо: Доброго дня, Маріє! Скористайтеся наступними джерелами:

Антипов В. А. Первичная профилактика наркомании и допинга в спорте на основе экспертных систем социальной адаптации юных спортсменов [Текст] / Антипов В. А., Евсеев С. П., Антипова Е. В. // Адаптивная физическая культура. - 2011. - № 1. - С. 4 - 8.

Бадрак К. А. Допинг в спорте как проблема нравственности [Текст] / К. А. Бадрак
// Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. - 2010. - № 1. - С. 70 - 72.

Бадрак К. А. Отношение к проблеме допинга в спортивных школах [Текст] / К. А. Бадрак
// Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. - 2010. - № 2. - С. 37 - 38.

Бадрак К. А. Влияние экспериментальной антидопинговой образовательной программы на отношение молодежи к допингу, с учетом социально-педагогических факторов [Текст] / Бадрак К. А. // Адаптивная физическая культура. - 2011. - № 2. - С. 8 - 11.

 

Детальніше...

Надія запитує: чи є у вас підручник “Педагогіка вищої школи», автор Тарасюк А. А.

Відповідаємо:
Такої книги немає у фондах нашої бібліотеки. Пропонуєм скористатися наступними джерелами :


Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : історія, теорія : підручник / Алексюк А. М. – К. : Либідь, 1998 . – 560 с.

Основы педагогики и психологии высшей школы [Текст] / под ред. А. В. Петровского. – М. : МГУ, 1986 . – 302 с.

Педагогика высшей школы [Текст] : учебно-метод. пособие. – Казань, 1985. – 190 с.

Детальніше...

 Надія запитує: Чи є у вас дисертація Лугового Ігора Івановича, яка захищена у 1999 році?

 Відповідаємо: Доброго дня, Надіє! На жаль, у фондах нашої бібліотеки немає вказаної роботи.

Ірина запитує: чи можна знайти у фонді вашої бібліотеки періодичні видання польською мовою та чи є література німецькою та англійською мовами на спортивну та медичну тематику?

Відповідаємо:
Доброго дня, Ірино! У бібліотеці ЛДУФК є фонд іноземної літератури, де Ви можете знайти видання, які Вас цікавлять.
Пропонуєм скористатися Бібліографічним покажчиком друкованих видань іноземними мовами бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури та Списком польської літератури , які Ви знайдете, скориставшись посиланням
http://www.ldufk.edu.ua/index.php/inPage60/articles/bibliografichni-vidannja.html 

Ірина запитує: Де можна знайти інформацію про спорт інвалідів?

Відповідаємо:

Доброго дня, Ірино! Зверніться до наступних матеріалів:

1. Бріскін Ю.   Вступ до теорії спорту інвалідів [Текст] : [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. Бріскін, А. Передерій. - Л. : Апріорі, 2008. - 68 с.: іл. - ISBN 78-966-8256-71-4.

2. Бріскін Ю. Адаптивний спорт. Спеціальні олімпіади : навч. посіб. /  Юрій Бріскін . – Л. : Ахіл, 2003. – 128 с.

3.Свістельник І. Адаптивний спорт: анот. наук.-темат. покажч. [ Електронний ресурс] / Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. - Л., 2010. - 101 с. - Режим доступу : http://ldufk.edu.ua/index.php/inPage60/articles/bibliografichni-vidannja.html

4. Луковська О.    Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів [Текст] / Ольга Луковська
     // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 3. - С. 114 - 118.

Детальніше...