Ірина запитує: Де можна знайти інформацію про спорт інвалідів?

Відповідаємо:

Доброго дня, Ірино! Зверніться до наступних матеріалів:

1. Бріскін Ю.   Вступ до теорії спорту інвалідів [Текст] : [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. Бріскін, А. Передерій. - Л. : Апріорі, 2008. - 68 с.: іл. - ISBN 78-966-8256-71-4.

2. Бріскін Ю. Адаптивний спорт. Спеціальні олімпіади : навч. посіб. /  Юрій Бріскін . – Л. : Ахіл, 2003. – 128 с.

3.Свістельник І. Адаптивний спорт: анот. наук.-темат. покажч. [ Електронний ресурс] / Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. - Л., 2010. - 101 с. - Режим доступу : http://ldufk.edu.ua/index.php/inPage60/articles/bibliografichni-vidannja.html

4. Луковська О.    Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів [Текст] / Ольга Луковська
     // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 3. - С. 114 - 118.

 5. Митин А. Е.   Возможности применения гуманитарных технологий в адаптивном спорте [Текст] / Митин А. Е.
     // Адаптивная физическая культура. - 2010. - № 2. - С. 32 - 33.

 6. Храмов В. В.    Медицинское обеспечение в адаптивном спорте [Текст] / Храмов В. В.
     // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. - 2011. - № 1/2. - С. 60 - 62.

7. Чепик В. Д.    К вопросу о создании программ в системе повышения квалификации тренерских кадров в спорте инвалидов [Текст] / В. Д. Чепик, Г. А. Бобков, А. С. Сидоров  // Вестник спортивной науки. - 2011. - № 5. - С. 55 - 58.

8.  Когут І.   Перспективи наукових досліджень у спорті осіб із відхиленнями розумового розвитку [Текст] / Ірина Когут, Євген Гончаренко   // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2011. - № 1. - С. 19 - 23.

9. Евсеев С. П.    Классификации спортсменов в адаптивном спорте [Текст] / Евсеев С. П.
     // Адаптивная физическая культура. - 2011. - № 4. - С. 2 - 5.

10. Митин А. Е.   Возможности применения гуманитарных технологий в адаптивном спорте [Текст] / Митин А. Е.
     // Адаптивная физическая культура. - 2010. - № 2. - С. 32 - 33.

11.   Аксенов А. В.  Практика адаптивного спорта [Текст] / Аксенов А. В.
     // Адаптивная физическая культура. - 2010. - № 3. - С. 2.

12.  Михайлова Ю. Г.    Использование динамического параподиума в подготовке спортсменов с ограниченными двигательными возможностями [Текст] / Михайлова Ю. Г.  // Адаптивная физическая культура. - 2010. - № 3. - С. 25 - 26.

13.  Бойко Г. М.  Корекційна спрямованість психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів [Текст] / Бойко Г. М.  // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 11. - С. 16 - 19.

14. Приступа Є.   Формування системи знань про спорт інвалідів [Текст] / Євген Приступа, Юрій Бріскін, Аліна Передерій    // Humanistyczny wymiar kultury fizycznej / red. nauk. Mariusz Zasada, Mariusz Klimczyk, Hanna Zukowska [i in.] Seria: Monografie. - Bydgoszcz ; Lwow ; Warszawa, 2010. - Nr. 12. - S. 245 - 258.

Сайти:

Національний комітет спорту інвалідів України  http://www.paralympic.org.ua/
Закон України "Про фізкультуру і спорт" http://scu.org.ua/sportkomitet/documents/zakon-ukrani-pro-fzkulturu-sport.html

Бріскін Ю.  ФЕНОМЕН ХХ СТОЛІТТЯ – ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ ІНВАЛІДІВ http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2006-2

Спорт інвалідів :  http://invasport.kiev.ua/

Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта "IFAVIS" Григория Карамалак http://www.ifavis.ru/