ГРАФІК ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ (Ступінь МАГІСТР)

| Друкувати |

Факультет ПКПП та заочної освіти

 

НА 2016-2017 Н.Р.

“СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ)”

6 К У Р С – 11 СЕМЕСТР                             6 К У Р С  - 12 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

 

1

ПЕДАГОГІКА ВО

2

 

2

ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ

 

 

3

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

З А Л І К И

1

ПСИХОЛОГІЯ ВО

1

КОМП. ТА ІНФОРМ. ТЕХНОЛОГІЇ

2

МЕТОДИ НАУК. ДОСЛІД.

2

ЗАРУБІЖНІ СИСТЕМИ   ФВ

3

ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА

3

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

4

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФВ

 

А/ ІНФ. КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

 

 

 

Б/ СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ФВіС

 

 

4

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА -225 г.   д/з

7 К У Р С  -  13  С Е М Е С Т Р  

Е К З А М Е Н И

1

ФІЛОСОФІЯ

 

 

2

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

 

 

3

ТіМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАН.

 

 

З А Л І К И

1

ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ д/з

 

 

2

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У ФВіС

 

 

3

МБЗ ФВ (СПОРТИВНА МЕДИЦИНА)

 

 

4

ПЕРЕДДИПЛОМ. ПРАКТИКА

 

 

 

“ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ)”

6   К У Р С

11 СЕМЕСТР

12 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ

1

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

2

ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ

2

ФІЗ. РЕАБ. В ПЕДІАТРІЇ

 

 

3

ФІЗ. РЕАБ. В НЕВРОЛОГІЇ

 

 

4

ФІЗ. РЕАБ. ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

З А Л І К И

1

ІНФОРМ. КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

1

ФІЗ.РЕАБІЛ.ПРИ ОНКО ЗАХВОР

2

ОРТОТИКА І ПРОСТЕТИКА

2

РЕКРЕАЦІЙНИЙ  СПОРТ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

3

КОМП. ТЕХНОЛОГІЇ В Ф Р

 

 

7   К У Р С

13  С Е М Е С Т Р

Е К З А М Е Н И

1

ФІЛОСОФІЯ

 

 

2

ПРОФЕСІЙНА КІНЕЗІОЛОГІЯ

 

 

З А Л І К И

1

ФІЗ.РЕАБІЛ.ПРИ ОНКО ЗАХВОР.

 

 

2

ФІЗ.РЕАБ. ПРИ ПОРУШ. ССС д/з

 

 

3

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА – 540 г. д/з

(педіатрія, неврологія, МПДСО)

 

 

 

 

 

 

 

 “ХОРЕОГРАФІЯ (МИСТЕЦТВО)” 

ЗИМОВА СЕСІЯ

ЛІТНЯ СЕСІЯ

1    К У Р С

Е К З А М Е Н И

1

УКР. МОВА ПРОФ. СПРЯМУВАН-НЯ З ОСНОВАМИ РИТОРИКИ

1

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ,

ІСТОРІЯ УКР. КУЛЬТУРИ

2

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

2

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ. МОРФОЛОГІЇ

3

СОЦІОЛОГІЯ З

ОСНОВАМИ ПРАВА

 

 

4

ОСНОВИ ТЕОРІЇ МУЗИКИ

 

 

З А Л І К И

1

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА МУЗИКИ

1

ІНОЗЕМНА МОВА

2

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

2

ІНФОРМАТИКА ТА

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

3

ТіМ ВИКЛАДАННЯ

КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

3

ТіМ ГІМНАСТИКИ І АКРОБАТИКИ

 

 

4

ТіМ ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНАРНОГО ТАНЦЮ

 

 

5

ТіМ ВИКЛАДАННЯ

КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

  

 “ТУРИЗМ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУР. ДІЯЛЬНОСТІ)”  

6   К У Р С

11 СЕМЕСТР

12 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ТУРИЗМОЛОГІЯ І ПРОГРАМНИЙ ТУРОПЕРЕЙТИНГ

1

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

 

 

 

2

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ

 

 

 

3

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

З А Л І К И

1

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1

ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ ТА ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ

2

КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2

КОМП. ТА ІНФОРМ. ТЕХНОЛОГІЇ

В ТУРИЗМІ, ІНФОРМ. КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

3

ЕКСКУРСОЛОГІЯ

3

БЕЗПЕКА ТА СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ

7   К У Р С

13 СЕМЕСТР

13 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА ПРАВО

1

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУР. ПОСЛУГ, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ

2

ФІЛОСОФІЯ ТА

ФІЛОСОФІЯ ТУРИЗМУ

2

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

 

 

3

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ

З А Л І К И

1

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1

КУРОРТНА СПРАВА ТА СЕРВІСОЛОГІЯ

2

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ТУРИЗМІ

2

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА РИЗИКОЛОГІЯ

3

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ

3

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА   108 г. д/з

4

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – 324 г. д/з

 

 

 

“ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”

6 К У Р С – 11 СЕМЕСТР                             6 К У Р С  - 12 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

 

 

1

ПЕДАГОГІКА  ВО

 

 

2

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

 

 

3

ТіМ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГ.

З А Л І К И

1

ПСИХОЛОГІЯ  ВО

1

КОМП. ТА ІНФОРМ ТЕХНОЛОГІЇ

2

МЕТОДИ НАУК. ДОСЛІД. У СПОРТІ

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

3

ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА

 

А/ СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ФВіС

 

 

 

Б/ АДАПТИВНА  ФКіС

 

 

 

В/ ІНФОР. КУЛЬТУРА СТУДЕНТА

 

 

3

НАУК.-ТРЕНЕР. ПРАКТИКА  - 225 г. д/з

7 К У Р С  -  13  С Е М Е С Т Р

Е К З А М Е Н И

1

ФІЛОСОФІЯ

 

 

2

ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

 

 

3

ТіМ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГ.

 

 

З А Л І К И

1

МБЗ ПКС (СПОРТ.МЕДИЦИНА)

 

 

2

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У СПОРТІ

 

 

3

ПЕРЕДДИПЛОМ.ПРАКТИКА

225 г. – д/з