ГРАФІК ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

| Друкувати |

Факультет ПКПП та заочної освіти

 

НА 2016-2017 Н.Р.

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ - “ФІЗИЧНА КАУЛЬТУРА І СПОРТ”

1 СЕМЕСТР                                                                        2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

1

ПЕДАГОГІКА СПОРТУ

2

ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА

2

ГІГІЄНА

3

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ.МОРФОЛОГІЇ

3

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА

СПОР.-ОЗДОР. РОБОТИ

4

ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

З А Л І К И

1

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1

БІОМЕХАНІКА

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ, РУХЛИВИХ ІГОР

2

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ. МОРФОЛОГІЇ

3

ТіМ ВИКЛАД. ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

3

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗ.ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

4

СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

4

ТіМ ВИКЛАД. ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

5

ТіМ В. ЛИЖНОГО СПОРТУ

5

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

6

ТіМ ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ

 

 

7

ТіМ ВИКЛ. ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

 

 

8

СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ

 

 

3 СЕМЕСТР                                                                   4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗІОЛ. ОСНОВИ ФІЗ.ВИХОВ.

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

2

БІОХІМІЯ СПОРТУ

2

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

3

ТіМ ФІЗ. ВИХОВАННЯ

3

ОЛІМП. І ПРОФ. СПОРТ

4

ОСНОВИ ТЕОРІЇ і МЕТОДИКИ

СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ

 

 

З А Л І К И

1

ОСНОВИ МЕД. ЗНАНЬ

1

СПОРТИВНИЙ  МАСАЖ

2

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

2

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТ. ПОДІЙ

3

АДАПТИВНИЙ СПОРТ

3

ТРЕНЕРСЬКА ПРАКТИКА /Д/З/

 

 

4

ВИПУСКНА РОБОТА З ОіПС

 

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ - “ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

(НА БАЗІ ВИЩОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

1 СЕМЕСТР                                                                  2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПАТ. АНАТОМІЯ

1

ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

 

 

2

ВСТУП У ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ I ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

 

 

3

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

 

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

З А Л І К И

1

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

2

ВСТУП У ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ I ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

2

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

3

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕНЬ У ЛІКАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ

3

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕН-НЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

4

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

5

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

 

6

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ

 

 

7

КОРИГУЮЧА ГІМНАСТИКА

 

 

3 СЕМЕСТР                                                                  4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

1

ГІГІЄНА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

2

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

2

ФІЗІОТЕРАПІЯ

3

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

 

 

З А Л І К И

1

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

1

АДАПТИВНА ФІЗ КУЛЬТ.

2

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА (Д/З)

2

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

3

 

3

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА (Д/З)

4

 

4

ВИПУСКНА РОБОТА З ФР

 

  

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ - “ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

(НА БАЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ)

1 СЕМЕСТР                                                                     2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ВСТУП У ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ I ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

2

БІОМЕХАНІКА

2

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

З А Л І К И

1

МАСАЖ

1

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

2

КОРИГУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ

3

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

3

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

5

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

5

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

6

 

6

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА Д/З

3 СЕМЕСТР                                                                 4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

1

ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НЕПОВНОСПРАВНИМИ

2

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕН-НЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

2

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

3

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

З А Л І К И

1

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1

МАСАЖ

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ

2

КІНЕЗІОЛОГІЯ

 

3

АДАПТИВНА ФІЗ. КУЛЬТУРА

3

МЕТОДИКА ФІЗ. ВИХОВАННЯ В СПЕЦ. МЕД. ГРУПАХ

4

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА Д/З

4

ОСНОВИ ПЕД МАЙСТЕРНОСТІ

 

 

5

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА Д/З

 

 

6

ВИПУСКНА РОБОТА

 

 ГРАФІК ЗДАЧІ ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ ДЛЯ СЛУХАЧІВ

ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФАКУЛЬТЕТУПІДВИЩКННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ,  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ НА 2010-2011 Н.Р.

 

ОДИН РІК НАВЧАННЯ – „ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ”

1 СЕМЕСТР                                                                   2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

1

ОЛІМП. І ПРОФ. СПОРТ

2

ПРОФЕС. ІНОЗЕМНА МОВА

2

ПЕДАГОГІКА СПОРТУ

3

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З

ОСНОВАМИ СПОРТ. МОРФОЛОГІЇ

3

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4

ІСТОРІЯ ФІЗКУЛЬТУРИ

4

БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

 

5

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

З А Л І К И

1

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ і МЕТОДИКИ

СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ І РУХЛИВИХ ІГОР

2

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3

ТіМ ВИКЛАД. ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ, ЛИЖНОГО СПОРТУ

3

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВАСПОРТУ

4

ТіМ В. ПЛАВАННЯ, АТЛЕТИЗМУ

4

ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ

5

СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

5

МЕНЕДЖМЕНТ

СПОРТИВНИХ ПОДІЙ

6

СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ

6

БІОМЕХАНІКА

7

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7

СПОРТИВНИЙ МАСАЖ

 

 

8

ТРЕНЕРСЬКА ПРАКТИКА (Д/З)

 

 

9

ВИПУСКНА РОБОТА З ОіПС

 

ОДИН РІК НАВЧАННЯ – „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

1 СЕМЕСТР                                                                   2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПЕДАГОГІКА ФІЗ.ВИХ.

1

ТіМ ВИКЛАД. ФІЗ. ВИХОВАННЯ

2

ПРОФЕС. ІНОЗЕМНА МОВА

2

ПСИХОЛОГІЯ ФІХ.ВИХ.

3

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З

ОСНОВАМИ СПОРТ. МОРФОЛОГІЇ

3

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

4

БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

5

ІСТОРІЯ ФІЗКУЛЬТУРИ

5

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

З А Л І К И

1

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

1

БІОМЕХАНІКА

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ І РУХЛИВИХ ІГОР

2

ГІГІЄНА

3

ТіМ ВИКЛАДАННЯ

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

3

ОСНОВИ МЕД. ЗНАНЬ

4

ТіМ ВИКЛАДАННЯ

ЛИЖНОГО СПОРТУ

4

СПОРТ.СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

5

ТіМ В. ПЛАВАННЯ, АТЛЕТИЗМУ

5

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

6

ТіМ ВИКЛАД. ФІЗ. ВИХОВАННЯ

6

ВИПУСКНА РОБОТА З ТіМ В ФВ

7

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 

 

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ - “ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ”

1 СЕМЕСТР                                                                        2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

1

ПЕДАГОГІКА СПОРТУ

2

ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА

2

ГІГІЄНА

3

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ.МОРФОЛОГІЇ

3

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА

СПОР.-ОЗДОР. РОБОТИ

4

ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

З А Л І К И

1

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ, РУХЛИВИХ ІГОР

2

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ. МОРФОЛОГІЇ

3

ТіМ В. ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

3

БІОМЕХАНІКА

4

ТіМ ВИКЛАД. ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

4

ТіМ ВИКЛАД. ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

5

ТіМ В. ЛИЖНОГО СПОРТУ

5

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗ.ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

6

ТіМ В. АТЛЕТИЗМУ

 

 

7

СПОРТ.СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

 

 

8

СПОРТИВНА МЕТРОЛОГІЯ

 

 

3 СЕМЕСТР                                                                   4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗІОЛ. ОСНОВИ ФІЗ.ВИХОВ.

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

2

БІОХІМІЯ СПОРТУ

2

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

3

ТіМ ФІЗ. ВИХОВАННЯ

3

ОЛІМП. І ПРОФ. СПОРТ

4

ОСНОВИ ТЕОРІЇ і МЕТОДИКИ

СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ

 

 

З А Л І К И

1

ОСНОВИ МЕД. ЗНАНЬ

1

СПОРТИВНИЙЦ МАСАЖ

2

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

2

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТ. ПОДІЙ

3

ТЕОР. ОСНОВИ ІНВАСПОРТУ

3

ТРЕНЕРСЬКА ПРАКТИКА /Д/З/

 

 

4

ВИПУСКНА РОБОТА З ОіПС

 

 

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

1 СЕМЕСТР                                                                        2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПЕДАГОГІКА ФІЗ.ВИХОВАННЯ

1

ПСИХОЛОГІЯ ФІЗ.ВИХОВАННЯ

2

ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА

2

ГІГІЄНА

3

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ.МОРФОЛОГІЇ

3

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА

СПОР.-ОЗДОР. РОБОТИ

4

ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

З А Л І К И

1

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ПЛАВАННЯ

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ, РУХЛИВИХ ІГОР

2

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ З ОСНОВАМИ СПОРТ. МОРФОЛОГІЇ

3

ТіМ В. ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

3

БІОХІМІЧ. ОСН. ФІЗ.ВИХОВАННЯ

4

ТіМ ВИКЛАД. ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

4

ТіМ ВИКЛАД. ГІМНАСТИКИ, РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ

5

ТіМ В. АТЛЕТИЗМУ

5

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗ.ВИХОВАННЯ

6

ТіМ В. ЛИЖНОГО СПОРТУ

 

 

3 СЕМЕСТР                                                                   4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗІОЛ. ОСНОВИ ФІЗ.ВИХОВ.

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

2

БІОХІМІЧ.ОСН. ФІЗ.ВИХОВАННЯ

2

ТЕОРІЯ І МЕТОД.ФІЗ.ВИХОВАННЯ

 

 

3

МЕТ.ВИКЛ В СПЕЦ.МЕД.ГРУПАХ

 

 

4

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

З А Л І К И

1

БІОМЕХАНІКА

1

УПРАВЛ. В СФЕРІ ФІЗ.ВИХОВ.

2

ОСНОВИ МЕД. ЗНАНЬ

2

ПЕДПРАКТИКА /Д/З/

3

ТіМ ФІЗ. ВИХОВАННЯ

3

ВИПУСКНА РОБОТА З ТіМФВ

4

СПОРТ.СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

 

 

5

ТіМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

 

 

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ - “ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

(НА БАЗІ ВИЩОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

1 СЕМЕСТР                                                                  2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ПАТ. АНАТОМІЯ

1

ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

 

 

2

ВСТУП У ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ I ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

 

 

3

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

 

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

З А Л І К И

1

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

2

ВСТУП У ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ I ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

2

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

3

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕНЬ У ЛІКАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ

3

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

4

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕН-НЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

5

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

5

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА (Д/З)

6

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

 

7

КОРИГУЮЧА ГІМНАСТИКА

 

 

3 СЕМЕСТР                                                                  4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

1

ГІГІЄНА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

2

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

2

ФІЗІОТЕРАПІЯ

3

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

 

 

З А Л І К И

1

КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ

1

АДАПТИВНА ФІЗ КУЛЬТ.

2

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА (Д/З)

2

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

3

 

3

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА (Д/З)

4

 

4

ВИПУСКНА РОБОТА З ФР

 

ДВА РОКИ НАВЧАННЯ - “ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

(НА БАЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ)

1 СЕМЕСТР                                                                     2 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ВСТУП У ФІЗИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ I ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

2

БІОМЕХАНІКА

2

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

З А Л І К И

1

МАСАЖ

1

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

2

КОРИГУВАЛЬНА ГІМНАСТИКА

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ

3

МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

3

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

4

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

5

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

5

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУ-ШЕННЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

6

 

6

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА Д/З

3 СЕМЕСТР                                                                 4 СЕМЕСТР

Е К З А М Е Н И

1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПЕДІАТРІЇ

1

ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З НЕПОВНОСПРАВНИМИ

2

ФІЗ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕН-НЯХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

2

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ МНОЖИННИХ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ

3

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

З А Л І К И

1

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1

МАСАЖ

2

ТіМ ВИКЛАДАННЯ АТЛЕТИЗМУ

2

КІНЕЗІОЛОГІЯ

 

 

 

3

МЕТОДИКА ФІЗ. ВИХОВАННЯ В СПЕЦ. МЕД. ГРУПАХ

 

 

4

ОСНОВИ ПЕД МАЙСТЕРНОСТІ

 

 

5

КЛІНІЧНА ПРАКТИКА Д/З

 

 

6

ВИПУСКНА РОБОТА