« НАУКОВІ» ПЕНСІЇ

ОГЛЯД ЗМІН У 2016 РОЦІ

 

Умови та порядок пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника.

Ст.37 ЗУ № 848 визначає умови та порядок пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника.

Умови та порядок пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника.

Ст.37 ЗУ № 848 визначає умови та порядок пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника.

Пенсія науково-педагогічному працівникові призначається за умови наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, після досягнення чоловіками 62 років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років та жінками – після досягнення віку 60 років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років.

До досягнення 62 років право на пенсію за віком мають чоловіки  - науково-педагогічні працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

·        60 років – які народилися до 31 грудня 1952 року включно;

·        60 років 6 місяців – які народилися з  1 січня 1953 року до 31 грудня 1953  року включно;

·        61 рік – які народилися з 1 січня 1954 року до 31 грудня 1955 року включно;

·        61 рік 6 місяців – які народилися з 1 січня 1955 року до 31 грудня 1955 року включно.

       До досягнення віку 60 років право на пенсію за віком мають жінки  - 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

·        55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

·        55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 по 31 березня 1957 року;

·        56 років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

·        56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

·        57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня     1958 року;

·        57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

·        57 років  6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

·        58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня   1959 року;

·        58 років  6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

·        59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

·        59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

 

Пенсії науково-педагогічним працівникам призначаються в розмірі 60% суми заробітної плати науково-педагогічного працівника, яка складається з посадових окладів (ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж науково-педагогічної роботи та інших надбавок, доплат та винагород, передбачених законодавством у сфері наукової і науково-технічної діяльності, та визначається відповідно до ст.36 ЗУ №848 і ч.2 ст.40 ЗУ №1058, на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’зкове державне пенсійне страхування (внески).

Раніше для обчислення пенсії наукового працівника враховувалася заробітна плата науково-педагогічного працівника лише за основним місцем роботи.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо період страхового стажу на посадах науково-педагогічного працівника починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах науково-педагогічного працівника підряд до      1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науково-педагогічному працівникові застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, зокрема в сільському господарстві, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Пенсія науково-педагогічним працівникам відповідно до ЗУ №848 призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з посади науково-педагогічного працівника, крім осіб, які працюють за строковим  трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Під час виходу на пенсію з посади науково-педагогічного працівника відповідно до ЗУ №848 науковому працівникові виплачується грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат, за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку посад науково- педагогічних працівників, не менш як: для чоловіків – 12,5 року; для жінок – 10 років.