Андрій запитує: мене цікавить література на тему «Навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку»

Наша відповідь: на Ваш запит пропонуєм:

  Дубовис М. С.   Ігри та ігрові вправи для початкового навчання плавання : посіб. для вчителя / М. С. Дубовис, Ю. О. Короп. - К. : Радянська школа, 1991. - 142 с. - ISBN 5-330-01390-9.

 Звєрев А. С.  Як навчити плавати дітей / А. С. Звєрєв, Н. П. Гуринова. - К. : Здоров'я, 1974. - 49 с.

 Полатайко Ю. О. Плавання : навч.-метод. посіб. / Ю. О. Полатайко. - Івано-Франківськ : Плай, 2004. - 258 с. - ISBN 966-640-22-6.

 Горіна Г. О.   Навчання дітей плавання з 8 років / Г. О. Горіна  // Фізичне виховання в школах України. - 2013. - № 8. - С. 28 - 34.

 Жук А. А. Обучение детей младшего школьного возраста плаванию с использованием средств аквафитнеса / Жук А. А., Земцова В. Й.  // Sportul Olimpic si sportul pentru toti : materialele Congresului St. Intern. - Chisinau, 2011. - Vol. I. - P. 557 - 559.

 Карбунарова Ю. Методика навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку із вадами слуху / Юлія Карбунарова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. - Вінниця, 2014. - Вип. 18, т. 1. - С. 87- 91.

 Крамаренко М. Початкове навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз (Методичні рекомендації) / Микола Крамаренко, Євген Соловей, Тетяна Пономаренко  // Фізичне виховання в школі. - 2010. - № 2. - С. 27 - 33.

 

 Крамаренко М. І. Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз / Крамаренко Микола Іванович   // Фізичне виховання в рідній школі. - 2015. - № 2. - С. 30 - 33.

 

 Раевский Д. А. Методика обучения школьников плаванию с учетом генетической предрасположенности  / Д. А. Раевский  // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. - 2009. - № 6. - С. 46 - 48.

 Карбунарова Ю. Аналіз навчального розділу "Плавання" в програмі фізичної культури дітей молодшого шкільного віку із вадами слуху / Юлія Карбунарова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 95 - 100.   http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/379/1/Kar_15.pdf

 Погодіна С. Використання плавальних навантажень для підвищення аеробних можливостей і зміцнення здоров'я дітей і підлітків / Світлана Погодіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. - Л., 2007. - Вип. 11, т. 1. - С. 174 - 178. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/3402/1/Pogodina%20S..pdf

 Жукова Є. С. Возрастная дифференцировка средств обучения технике плавания школьниц 7 - 17 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Жукова Елена Сергеевна ; Омский гос. ин-т физ. культуры. - Омск, 1990. - 18 с. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1591/1/zhukova_e_s.pdf