Ігор запитує: мені потрібна інформація про тактичні схеми у футболі.

Наша відповідь: Доброго дня, Ігоре! Пропонуєм Вашій увазі :

 Тактика и стратегия в футболе : [монография] / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский, В. Г. Ткачук, А. И. Кондратьев. - К. : Здоровья, 1989. - 189 с. - ISBN 5-311-00371-5.

 Соломонко В. В.   Футбол / В. В. Соломонко, Г. А. Лісенчук, О. В. Соломонко. - Вид. 2-е, випр. і доп. - К. : Олімп. література, 2005. - 294 с. - ISBN 966-7133-76-1.

 Журід С. М. Техніко-тактична підготовленість команди "Геліос" м. Харків у 24 чемпіонаті України з футболу в першій лізі 2014 - 2015 рр. / Журід С. М., Ребаз Слеман // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2015. - № 4(48). - С. 40 - 45.

 Коваль С. С. равнительный анализ динамики формирования технико-тактической подготовленности юных футболистов 10-12 лет / Коваль С. С.  // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2011. - № 2. - С. 135 - 143.

 Кульчицький І.  Індивідуальні показники техніко-тактичної підготовленості гравців лінії захисту на чемпіонаті Європи 2012 року / Іван Кульчицький, Ігор Карпа   // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 1. - С. 122 - 126.

 Лебедев С. И.   Исследование индивидуальных технико-тактических действий юных футболистов 10-11 лет с учетом игрового амплуа / Лебедев С. И.    // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2012. - №5, ч.2. - С. 44-50.

 Мітова О.   Аналіз ефективності техніко-тактичних дій футболістів команд першої ліги під час змагальної діяльності / Олена Мітова, Вадим Матяш   // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 1. - С. 60 - 64.

 

 Мулик В. В.   Підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості футболістів середнього шкільного віку за рахунок експериментальних методик / Мулик В. В., Перепелиця П. Є.    // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 3. - С. 44 - 48.

 

 Ніколаєнко В.   Системний підхід до розробки проблеми оптимізації багаторічної підготовки футболістів / Валерій Ніколаєнко  // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - №1. - С. 16 - 19.

 Перевозник В. И.  Исследование технико-тактических действий команды "Металлист" (г. Харьков) в первых половинах XX и XXI Чемпионатов Украины в Премьер-лиге (2010-2012 гг.) / Перевозник В.., Марченко В..   // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2012. - №5, ч.2. - С. 62-67.

 Перцухов А. А.  Взаимосвязь количественных и качественных показателей технико-тактических действий футболистов 17-19 лет  / Перцухов А. А.  // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2011. - № 2. - С. 50 - 53.

 Степаненко В. М.  Оцінювання ефективності виконання захисних дій юними футболістів 14 років / Степаненко В. М.   // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2009. - № 12. - С. 183 - 186.

 

Тактичні системи ведення змагальної боротьби у футболі  http://kuchka.info/kursova-robota-na-temu-taktychni-systemy-vedennya-zmahalnoji-borotby-u-futboli.html

Аналіз тактики футбольного матчу. Путівник для всіх бажаючих http://www.ua-football.com/ukrainian/taktik/1371802422-analiz-taktiki-futbolnogo-matchu-putivnik-dlya-vsih-bazhayuchih.html

Використання тактичних систем у сучасному футболі http://studopedia.org/7-19265.html

Тактика футболу в нападі і захисті  http://ukrbukva.net/page,2,65406-Taktika-futbola-v-napadenii-i-zashite.html