Хто тут

На даний момент 17 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 1995

  1. Бен А. А. Ориентация тренировочного процесса легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции на основе учета индивидуальной структуры подготовленности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Бен Абдеррахман Абдеррауф ; Укр. гос. ун-т физ. воспитания и спорта. - К., 1995. - 24 с. 
  2. Бізін В. П. Навчання техніці легкоатлетичних метань на основі врахування етапів вікового розвитку регуляції рухів спортсменів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури" / Бізін Віктор Петрович ; Україн. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1995. - 45 с. 
  3. Волосович Г. Г. Сенсомоторні реакції і точність розв'язання оперативних задач при контролі підготовленості гандболістів високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури" / Волосович Ганна Георгіївна ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1995. - 24 с. 
  4. Калиниченко А. Н. Формирование структуры двигательных действий стрелков из лука с использованием технических средств обучения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Калиниченко Александр Николаевич ; УГУФВиС. - К., 1995. - 24 с. 
  5. Максимова Л. Я. Структура тренировочных нагрузок высококвалифицированных семиборок в годичном цикле подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Максимова Любовь Яковлевна ; ВНИИФК. - М., 1995. - 22 с. 
  6. Рад Х. Влияие упражнений аэробной направленности на оздоровительный эффект занятий атлетизмом по данным компьютерной реоплетизмографии : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Рад Храйс ; Укр. ГУФВиС. - К., 1995. - 22 с. 
  7. Сивицкий В. Г. Диагностика тактических умений спортсменов методом имитации типичных соревновательных ситуаций (на примере фехтования) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Сивицкий Владимир Геннадиевич ; РГАФК. - М., 1995. - 24 с. 
  8. Франчук В. І. Система фізкультурно-оздоровчого менеджменту на підприємстві : оцінка формування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : [спец.] 08.06.02 "Менеджмент" / Франчук Василь Іванович ; ДУ "Львів. політехн.". - Л., 1995. - 24 с. 
  9. Чередниченко О. О. Побудова мезоциклів підготовки веслувальників високої кваліфікації з урахуванням кумулятивних ефектів тренувальних навантажень : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури" / Чередниченко Оксана Олександрівна ; УДУФВіС. - К., 1995. - 23с.