Хто тут

На даний момент 29 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 1998

 1. Абабнех М. Кінетика об'єму жовчного міхура за фізичних навантажень у дітей з дискінезією жовчновивідних шляхів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Абабнех Мохамед ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1998. - 18 с. 
 2. Аль Ш. А. Обгрунтування шляхів вдосконалення керування фізичною культурою та спортом в Іорданії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних гнруп населення" / Аль Шаар Амер Алі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1998. - 16 с. 
 3. Бріскін Ю. А. Оцінювання готовності спортсмена до оптимального рішення в ситуації спортивного двобою (на матеріалі дослідження спортсменів-фехтувальників) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Бріскін Юрій Аркадійович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 23 с. 
 4. Вольчинський А. Я. Педагогічні умови застосування українських народних рухливих ігор у фізичному вихованні дітей 5-6 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Вольчинський Анатолій Ярославович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1998. - 16 с. 
 5. Гассан А. Т. Планування тренувальних і змагальних навантажень у системі початкової підготовки спортивного резерву : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гассан Аль Табаа ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання та спорту. - К., 1998. - 16 с. 
 6. Грибовська І. Б. Комплексна оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи глухих дітей та його корекція в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Грибовська Ірина Борисівна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1998. - 16 с. 
 7. Дрозд О. В. Фізичний стан студентської молоді Західного регіону України та його корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Дрозд Олена Валеріївна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1998. - 17 с. 
 8. Ель Ф. С. Вплив масажу на відновлення периферійного кровообігу після тренувальних навантажень у кваліфікованих бігунів на середні дистанції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ель Фарран Салах ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1998. - 16 с. 
 9. Зубанова Н. Ю. Формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Зубанова Наталія Юріївна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1998. - 19 с. 
 10. Іванов І. В. Навчання фізичним вправам на основі урахування оперативної рухової пам'яті спортсменів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец]. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Іванов Іван Валентинович ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1998. - 16 с. 
 11. Козловська С. І. Підвищення ефективності тренувального процесу легкоатлеток-бігунок в підготовчому періоді річного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Козловська Світлана Іванівна ; Український держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1998. - 16с. 
 12. Крупський В. П. Взаємозв'язок спеціальної витривалості з техніко-тактичними діями у багаторічній підготовці лижників-гонщиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Крупський Василь Павлович ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1998. - 16 с. 
 13. Левків В. І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Левків Володимирович Іванович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1998. - 16 с. 
 14. Руссу О. Н. Оптимизация педагогического процесса по фиизческому воспитанию учащихся средних классов общеобразовательной школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Руссу Ольга Николаевна ; Южно-Казахский гос. ун-т. - Алмата, 1998. - 31 с. 
 15. Самер Д. М. Комплектування груп початкової підготовки на підставі комплексної оцінки функціональних можливостей юних футболістів 9 - 11 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Самер Джаміль Мохамед Саїд ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 1998. - 16 с. 
 16. Таран Ю. І. Порівняльний аналіз ефективності різних видів оздоровчої гімнастики для жінок 20-35 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Таран Юлія Ігорівна ; Укр. ДУФВіС. - К., 1998. - 16 с. 
 17. Тимчак Я. В. Військово-фізична підготовка в Україні (IX - XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту ; [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Тимчак Ярослав Володимирович ; Волин. ДУ ім. Л. Українки. - Луцьк, 1998. - 16 с. 
 18. Фетісов В. І. Індивідуалізація використання ударних мікроциклів контрольно-підготовчого мезоциклу підготовки кваліфікованих борців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Фетісов Валентин Іванович ; Український ДУФВ. - К., 1998. - 16 с. 
 19. Шадріна В. В. Використання змагальних вправ у передзмагальному мезоциклі підготовки кваліфікованих спортсменів у фехтуванні на шпагах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шадріна Валерія Володимирівна; Укр. держ. ун-т фіз виховання і спорту. - К., 1998. - 18 с.