Хто тут

На даний момент 32 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 1999

 1. Аль Х. И. Фізична реабілітація спортсменів-ігровиків з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Аль Хамі Ібрагім ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1999. - 16 с. 
 2. Амнон Г. Диференційована система оцінки обдарованості юних бігунів на середні та довгі дистанції з урахуванням етнічної належності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Амнон Гур ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1999. - 16 с. 
 3. Вовканич Л. С. Вплив катіонів лужноземельних і перехідних металів на функціонування мітохондрій печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Вовканич Любомир Степанович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1999. - 19 с. 
 4. Данилевич М. В. Співпраця сім'ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Данилевич Мирослава Василівна ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1999. - 16 с. 
 5. Данько Г. В. Індивідуалізація тренувального процесу борців високої кваліфікації у циклах безпосередньої підготовки до змагань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Данько Григорій Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1999. - 16 с. 
 6. Джасер Х. М. Фізичний стан дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Джасер Хосні Метлак Аль-Ананзік ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1999. - 18 с. 
 7. Дуб І. М. Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Дуб Ігор Михайлович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1999. - 19 с. 
 8. Єсипенко Д. М. Сенс історії як світоглядний орієнтир особи : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Єсипенко Дмитро Миколайович ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди. - К., 1999. - 19 с. 
 9. Карабанов А. Г. Корекція фізичних недоліків глухих школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Карабанов Анатолій Григорович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1999. - 16 с. 
 10. Курчаба Т. М. Працевлаштування випускників вищого закладу освіти фізкультурного профілю у період переходу до ринкових відносин : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 214.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Курчаба Тетяна Миколаївна ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1999. - 16 с. 
 11. Олещук В. В. Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військово-патріотичного виховання учнів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Олещук Володимир Володимирович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1999. - 20 с. 
 12. Поліщук Т. О. Формування навиків динамічної рівноваги у спортсменок в художній гімнастиці на етапі передзмагальної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Поліщук Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 1999. - 16 с. 
 13. Скочиляс Л. С. Пароаментська діяльність політичних партій України і Росії у пострадянський період : автореф. дис. ... канд. політол. наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні інститути і процеси" / Скочиляс Любомир Степанович ; ім. І. Франка. - Л., 1999. - 18 с. 
 14. Смолюк В. І. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Смолюк Вадим Іванович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 1999. - 18 с. 
 15. Трад Р. Х. Фізичні вправи, масаж, гідро- та механотерапія у реабілітації хворих на нейроциркуляторну дистонію : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Трад Реда Хассан ; Нац. УФВіСУ. - К., 1999. - 16 с. 
 16. Яддаден Б. Розвиток спеціальної гнучкості юних таеквондистів на основі стандартних завдань (з використанням комп'ютерних інформаційних технологій) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Яддаден Белькасем. - К., 1999. - 20 с.