Хто тут

На даний момент 81 гостей на сайті

Дисертації 2014 р.

 1. Віндюк П. А. Шляхи підвищення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи у підлітків з церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації [Текст] : дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Віндюк Павло Андрійович. - Запоріжжя, 2014 . - 223 с.
 2. Гордійчук В. І. Оптимізація фізичного стану сільських школярів у процесі факультативних занять з фізичної культури [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Гордійчук Віктор Іванович. - Луцьк, 2014 . - 235 с. 
 3. Дух Т. І. Теоретико-методична та фізична підготовка студентів із застосуванням взаємонавчання у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Дух Тетяна Ігорівна. - Л., 2014 . - 288 с. 
 4. Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-льотчиків у період льотного навчання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Кирпенко Віталій Миколайович. - Х., 2014 . - 216 с. 
 5. Кутек Т. Б. Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках [Текст] : дис. ...д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Кутек Тамара Борисівна. - Житомир, 2014 . - 406 с.
 6. Маляр Н. С. Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Маляр Неля Степанівна. - Т., 2014 . - 193 с. 
 7. Нестерчук Н. Є. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю [Текст] : дис. ... д-ра. наук. з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Нестерчук Наталія Євгенівна. - Рівне, 2014 . - 488 с.
 8. Остафійчук Я. Ф. Формування валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Остафійчук Ярослав Федорович. - Івано-Франківськ, 2014 . - 248 с. 
 9. Павлось О. О. Удосконалення підготовки спортсменів із відхиленням розумового розвитку за тренувальними програмами Спеціальних Олімпіад [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Павлось Ольга Олександрівна. - Л., 2014 . - 234 с. 
 10. Пасічник В. М. Удосконалення фізичних і розумових здібностей у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку з використанням інтегрально-розвивальних м'ячів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Пасічник Вікторія Михайлівна. - Л., 2014 . - 298 с. 
 11. Передерій А. В. Теоретико-методичні основи спортивного руху Спеціальних Олімпіад [Текст] : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Передерій Аліна Володимирівна. - Л., 2014 . - 427 с. 
 12. Петрина Л. А. Удосконалення методики проведення занять аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Петрина Леся Анатоліївна. - Л., 2014 . - 298 с. 
 13. Семаль Н. В. Організація просвітницько-пропагандистської діяльності для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Семаль Наталія Володимирівна. - Л., 2014 . - 254 с. 
 14. Таран І. В. Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових навичок дітей 3-5 років з церебральним паралічем спастичної форми [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Таран Інна Віталіївна. - Л., 2014 . - 215 с.
 15. Тітаренко А. А. Програмування процесу розвитку силових здібностей у школярів молодших класів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Тітаренко Алла Анатоліївна. - Х., 2014 . - 262 с. 
 16. Хіменес Х. Р. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (на матеріалі спортивного орієнтування) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Хіменес Христина Робертівна. - Л., 2014 . - 190 с. 
 17. Хохла А. І. Диференціація фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Хохла Алла Ігорівна. - Л., 2014 . - 370 с. 
   
 18.