Хто тут

На даний момент 25 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2000

 1. Альошина А. І. Формування вертикальної стійкості тіла дітей 9-12 років на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Альошина Алла Іванівна ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 2. Арделеан Г. І. Реформування системи фізичного виховання школярів Румунії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз.виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Арделеан Георгій Іванович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. УкраЇнки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 3. Білошицька Н. В. Профілактика та корекція порушень постави у дівчат 7-8 років, що займаються художньою гімнастикою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Білошицька Наталія Віталіївна ; Волин. держ. ун-т. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 4. Боднар І. Р. Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Боднар Іванна Романівна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 5. Борисова О. В. Формування системи тенісу в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Борисова Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2000. - 19 с. 
 6. Галайдюк М. А. Підвищення фізичної підготовленості школярів 12-14 років, у позакласних формах занять в умовах радіоекологічного контролю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Галайдюк Микола Ананійович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 7. Гнітецький Л. В. Формування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гнітецький Леонід Володимирович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 23 с. 
 8. Голод Д. И. Организационно-педагогические аспекты развития олимпийских видов спортивной борьбы в Украине в 80-е - 90-е годы : автореф. дис. ... канд. наук по физ.воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.01 "Олимпийский и профессиональный спорт" / Голод Дмитрий Иванович ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. - К., 2000. - 20 с. 
 9. Гречанюк О. О. Фізична культура Північного Причорномор'я в Античний період (VI ст. до н. е. - IV ст. н. е.) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гречанюк Оксана Олексіївна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 16 с. 
 10. Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Данилко Микола Тихонович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 11. Добринський В. С. Рейтингова оцінка фізичної підготовленості підлітків як засіб підвищення мотивації до систематичних занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту ; [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Добринський Володимир Семенович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 12. Іванова Г. Є. Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи в технічних вищих навчальних закладах шляхом валеологічної освіти студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Іванова Ганна Євгенівна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 13. Кіцак Н. М. Розвиток української етнопсихології в західній діаспорі ХХ століття : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психологіі" / Кіцак Наталія Миронівна ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2000. - 19 с. 
 14. Кличко В. В. Методика визначення здйбностей боксерів у системі багатоетапного спортивного відбору : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кличко Віталій Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання іспорту України. - К., 2000. - 18 с. 
 15. Кличко В. В. Педагогічний контроль у системі управління базовою підготовкою кваліфікованих боксерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кличко Володимир Володимирович ; Нац. ун-т фіз.виховання і спорту України. - К., 2000. - 20 с. 
 16. Кліш І. С. Фізичне виховання дітей до 3-річного віку засобами етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кліш Ірина Степанівна ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 17. Козина Ж. Л. Эффективность применения субъективного метода контроля физических нагрузок в женском баскетболе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Козина Жаннета Леонидовна. - Краснодар, 2000. - 23с. 
 18. Козій Ю. С. Спортивний рух в середовищі західної української діаспори : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Козій Юрій Северинович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 18с. 
 19. Конох А. П. Профілактика травматизму у молодших школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Конох Анатолій Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 2000. - 19 с. 
 20. Кость М. М. Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кость Микола Михайлович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 21. Круцевич Т. Ю. Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Круцевич Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2000. - 43 с. 
 22. Курочкіна М. В. Раціональні параметри фізкультурно-озхдоровчих занять із студентами, які проживають в різних зонах радіаційного контролю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Курочкіна Марина Вікторівна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 23. Молнар М. В. Формування програмно-методичного забезпечення фізичного виховання у молодшій школі з урахуванням регіонального компоненту освіти (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Молнар Михайло Васильович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 24. Навроцький Е. М. Програмування засобів і методів фізичного виховання юнаків 16 - 17 років, які проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Навроцький Едуард Миколайович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 25. Ніфака Я. М. Підготовка студентів факультету фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи (на прикладі плавання) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ніфака Ярослав Миколайович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 21 с. 
 26. Олійник М. О. Теоретичні і методичні основи управління фізичною культурою і спортом в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Олійник Микола Олександрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 2000. - 18 с. 
 27. Пантік В. В. Формування мотивації до занять фізичними вправами дівчат 11 - 15 років, які проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пантік Василь Васильович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 28. Петрина Р. Л. Формування відчуття ритму у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Петрина Роман Львович ; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 16 с. 
 29. Рамзі Ж. Психологія самоорганізації у структурах управління спортом Палестини : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Рамзі Жабер ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 30. Розпутняк Б. Д. Раціональне співвідношення вправ оздоровчого спрямування у фізичному вихованні школярок 15-17 років, які проживають в радіаційно-забрудненій місцевості, на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Розпутняк Богдан Дмитрович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 31. Савчук С. І. Підготовка вчителя фізичної культури у процесі вивчення курсу "Легка атлетика" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Савчук Світлана Іванівна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 20 с. 
 32. Сварковська Л. А. Формування у дітей 5-6 років мотивації до занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Сварковська Ліна Андріївна ; Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2000. - 18 с. 
 33. Соловей О. М. Послідовність і ефективність навчання технічним прийомам юних гандболістів на початковому етапі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Соловей Олександр Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2000. - 19 с. 
 34. Титлов А. Ю. Факторная структура работоспособности школьников в зависимости уровня физической активности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры" / Титлов Александр Юрьевич ; ВНИИФК. - М., 2000. - 23 с. 
 35. Томенко О. А. Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату з використанням методів контролю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Томенко Олександр Анатолійович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 36. Цюпак Ю. Ю. Педагогічні аспекти формування здорового способу життя у молодших школярів, які проживають в зоні підвищеної радіоактивності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Цюпак Юрій Юрійович ; Волин. ДУ ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 37. Чорнобай І. М. Вплив валеологічних знань і вмінь на якісні показники фізичної культури молодших школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чорнобай Ігор Миколайович ; Волин. ДУ ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с. 
 38. Швай О. Д. Педагогічні аспекти управління руховою активністю молодших школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Швай Олександр Дмитрович ; Волин. ДУ ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 22 с. 
 39. Янків І. Т. Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Янків Ігор Тарасович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2000. - 19 с.