Хто тут

На даний момент 21 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2001

 1. Ажиппо О. Ю. Орієнтація тренувального процесу кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей фізичної підготовленості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний  спорт" / Ажиппо Олександр Юрійович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 22 с. 
 2. Абдельсалам М. С. Фізична реабілітація хворих із закритими переломами проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична  культура, фізичне виховання різних груп населення" / Абдельсалам Мох'д С.Хамаршех ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 17 с. 
 3. Антонець В. Д. Формування ритмової структури техніки метання молота із застосуванням снарядів різної ваги в підготовці юних легкоатлетів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Антонець Володимир Дмитрович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 17 с. 
 4. Асаулюк І. О. Швидкісно-силова підготовка семиборок 12-14 років на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Асаулюк Інна Олексіївна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 19 с. 
 5. Белых С. И. Построение тренировочного процесса юных кикбоксеров посредством оригинальных тренажеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физ. культуры" / Белых Сергей Иванович ; Рос. гос. акад. физической культуры. - М., 2001. - 22 с. 
 6. Бичук О. І. Біомеханічний контроль постави учнів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бичук Олександр Іванович ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 20 с. 
 7. Бірюк С. В. Формування ритму бігу з бар'єрами у хлопців 13-15 років на етапі початкової спортивної спеціалізації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бірюк Світлана Валеріївна ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 21 с. 
 8. Губарєва О. С. Розвиток педагогічної технології в оздоровчих видах гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Губарєва Олена Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 20 с. 
 9. Драчук А. І. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Драчук Андрій Іванович ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 20 с. 
 10. Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дулібський Андрій Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 19 с. 
 11. Закорко І. П. Спеціальна фізична підготовка у вищих навчальних закладах МВС України з урахуванням індивідуальних особливостей моторики курсантів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Закорко Іван Павлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 18 с. 
 12. Земцова В. Й. Фрактальний аналіз серцевого ритму у спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Земцова Вікторія Йосипівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 20 с. 
 13. Калитка С. В. Особливості побудови тренувального процесу жінок, які спеціалізуються в спортивній ходьбі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Калитка Світлана Володимирівна ; Нац ун-т. фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 22 с. 
 14. Ковальчук А. М. Оптимізація професійно-стрілецької підготовки особового складу підрозділів органів внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02"Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ковальчук Андрій Миколайович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 16с. 
 15. Ковцун В. І. Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец]. 24.00.01"Олімпійський і професійний спорт" / Ковцун Василь Іванович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2001. - 19с. 
 16. Козетов І. І. Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 7-9 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Козетов Ігор Іванович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 20с. 
 17. Козлова О. К. Методика тренування кваліфікованих стрибунів у висоту на етапі безпосередньої підготовки до основних змагань сезону : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Козлова Олена Костянтинівна ; Нац. ун-т фііз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 20с. 
 18. Корж В. П. Удосконалення тренувального процесу в пожежно-прикладному спорті у спортсменів високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Корж Віктор Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 18 с. 
 19. Кутек Т. Б. Підвищення фізичної підготовленості студенток, які проживають в умовах радіаційного забруднення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихованн і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кутек Тамара Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Л., 2001. - 21 с. 
 20. Лущак А. Р. Оптимізація психофізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / лущак Анатолій Романович ; ЛДІФК. - 2001, 2001. - 20 с. 
 21. Максименко И. Г. Структура тренировочных нагрузок, физической, технической и игровой подготовленности юных футболистов на этапе специализированной базовой подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физ. культуры" / Максименко Игорь Георгиевич ; ВНИИФК. - М., 2001. - 19 с. 
 22. Маленюк Т. В. Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих хлопчиків 10 - 13 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Маленюк Тетяна Володимирівна ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 20 с. 
 23. Мохаммед А. К. Фізична реабілітація дітей дошкільного віку з функціональною недостатністю стопи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мохаммед Абдель Кадер Амро ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 20 с. 
 24. Мудрик Ж. С. Технологія тренувального процесу висококваліфікованих легкоатлеток-багатоборок у передзмагальному мезоциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мудрик Жанна Станіславівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 21 с. 
 25. Нікітенко С. А. Оптимізація швидкісно-силових компонентів техніки індивідуальних комбінацій ударів боксерів на етапах багаторічної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Нікітенко Сергій Анатолійович ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 20 с. 
 26. Огієнко Н. Г. Система оцінки рухової обдарованості хлопчиків 7 - 10 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту [спец.]24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Огієнко Наталія Григорівна ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 20 с. 
 27. Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга пол. XIX - перша пол. XX століття) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Окопний Андрій Михайлович ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 19 с. 
 28. Палатний А. Л. Планування тренувальних засобів загальної і спеціальної спрямованості на різних етапах багаторічної підготовки боксерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Палатний Артур Леонідович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 19 с. 
 29. Присяжнюк С. І. Розвиток фізичних якостей учнів початкових класів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Присяжнюк Станіслав Іванович ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 17 с. 
 30. Ровний А. С. Формування системи сенсорного контролю точнісних рухів спортсменів : автореф. дис. ... д-ра. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ровний Анатолій Степанович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2001. - 40 с. 
 31. Сіренко Р. Р. Механізми формування взаємозв'язків фізичної та розумової працездатності у підлітків під впливом м'язової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Сіренко Романа Романівна ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 20 с. 
 32. Слімаковський О. В. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Слімаковський Олег Васильович ; Рівнен. держ. гуман. ун-т. - Рівне, 2001. - 20 с. 
 33. Тупчий Н. А. Режимы двигательной активности детей 5-6 лет с различным уровнем физического состояния : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитания и спорту : [спец.] "Физическая культура, физическое воспитания разных групп населения" / Тупчий Наталья Александровна ; Нац. УФВиСУ. - К., 2001. - 18 с. 
 34. Фадхлун М. Б. Спеціальна силова підготовка висококваліфікованих гандболістів у річному циклі тренувального процесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Фадхлун Мурад Бен Алі ; НУФВіСУ. - К., 2001. - 21 с. 
 35. Ханзерук Л. О. Формування досвіду спілкування у дошкільників з церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Ханзерук Лілія Олексіївна ; Інститут дефектології АПН України. - К., 2001. - 20 с. 
 36. Чеховська Л. Я. Теоретико-методичні основи технології управління персоналом фізкультурних організацій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чеховська Любов Ярославівна ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 18 с. 
 37. Шутка Г. І. Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Шутка Галина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2001. - 20 с. 
 38. Юр'єва Л. О. Особливості фізичного розвитку дітей 6-8 років в умовах сімейно-суспільного виховання : автореф. дис. .... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Юр'єва Лариса Олексіївна ; Рівненський ДГУ. - Рівне, 2001. - 20 с. 
 39. Яремко М. О. Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Яремко Марина Олесандрівна ; ЛДІФК. - Л., 2001. - 18 с.