Хто тут

На даний момент 15 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2014

 1. Бейгул І. О. Вплив екстремальних умов тренувальної та змагальної діяльності на психофізіологічні властивості дзюдоїстів : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бейгул Ігор Олегович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2014 . - 20 с. 
 2. Ворона В. В. Ефективність застосування засобів лижної підготовки в системі урочистих занять з фізичної культури підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ворона Віта Вікторівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2014. - 20 с. 
 3. Гордійчук В. І. Оптимізація фізичного стану сільських школярів у процесі факультативних занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гордійчук Віктор Іванович. - Л., 2014 . - 20 с. 
 4. Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів-льотчиків у період льотного навчання : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кирпенко Віталій Миколайович ; Львів. держ. ун-т. фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 5. Пасічник В. М. Удосконалення фізичних і розумових здібностей у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку з використанням інтегрально-розвивальних м'ячів : автореф. дис. ...канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пасічник Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 6. Передерій А. В. Теоретико-методичні основи спортивного руху Спеціальних Олімпіад : автореф. дис. ...д-ра. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Передерій Аліна Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 40 с. 
 7. Петрина Л. А. Удосконалення методики проведення занять аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку : автореф. дис. ...канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Петрина Леся Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 8. Рубан Л. А. Диференційований підхід до призначення комплексу засобів фізичної реабілітації студентам при хронічному обструктивному захворюванні легенів на поліклінічному етапі : автореф. ... дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Рубан Лариса Анатолівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 9. Семаль Н. В. Організація просвітницько-пропагандистської діяльності для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять : автореф. дис. ...канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Семаль Наталія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 10. Середа Н. В. Організаційно-управлінський механізм впровадження маркетингу в систему дитячо-юнацьких спортивних шкіл : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Середа Наталія Віталіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2014. - 20 с. 
 11. Синиця С. В. Використання занять оздоровчою аеробікою в професійно-прикладній підготовці студенток педагогічних вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Синиця Сергій Васильович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2014 . - 20 с. 
 12. Сохіб Б. М. Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз, ускладнений нестабільністю сегментів і протрузією міжхребцевих дисків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Сохіб Бахджат Махмуд Альмаваждех ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2014 . - 22 с.
 13. Таран І. В. Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових навичок дітей 3-5 років з церебральним паралічем спастичної форми : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Таран Інна Віталіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 14. Тітаренко А. А. Програмування процесу розвитку силових здібностей у школярів молодших класів : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Тітаренко Алла Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с. 
 15. Хіменес Х. Р. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (на матеріалі спортивного орієнтування) : автореф. дис. ...канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Хіменес Христина Робертівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014. - 20 с. 
 16. Хохла А. І. Диференціація фізичної підготовки фехтувальників-шпажистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ...канд. наук. з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Хохла Алла Ігорівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2014 . - 20 с.