Хто тут

На даний момент 31 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2002

 1. Андрєєва О. В. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12-13 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Андрєєва Олена Валеріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 20 с. 
 2. Бережанський В. О. Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих лижників-двоборців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бережанський Віктор Олегович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2002. - 20 с. 
 3. Боднар Я. Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Боднар Ярослав Богданович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 18 с. 
 4. Борейко М. М. Оптимізація фізичного виховання дітей 7-8 років засобами легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Борейко Михайло Михайлович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 22 с. 
 5. Бубела О. Ю. Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бубела Олексій-Олег Юліанович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 16 с. 
 6. Віндюк А. В. Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Віндюк Андрій Валерійович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 17 с. 
 7. Горбенко О. В. Науково-методичне обгрунтування кадрової потреби сфери фізичної культури і спорту в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Горбенко Олександр Володимирович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 20 с. 
 8. Гузій О. В. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гузій Оксана Володимирівна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 20 с. 
 9. Диба Т. Г. Ефективність використання інтервального гіпоксичного тренування у легкоатлетів-бігунів при спортивних навантаженнях анаеробної гліколітичної спрямованості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :[спец.]24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Диба Тетяна Григорівна ; Нац. ун-т фіз.виховання і спорту України. - К., 2002. - 19 с. 
 10. Дрюков В. О. Система побудови чотирирічних циклів підготовки спортсменів високого класу до олімпійських ігор (на матеріалі сучасного п'ятиборства) : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дрюков Володимир Олексійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 39 с. 
 11. Зварищук О. М. Виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Зварищук Оксана Михайлівна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 16 с. 
 12. Клименко Г. В. Організаційно-методичне забезпечення фізичного виховання студенток з урахуванням оваріально-менструального циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Клименко Ганна Валеріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 20 с. 
 13. Клопов Р. В. Корекція рівня фізичного стану працівників АЕС засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Клопов Роман Вікторовия ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 19 с. 
 14. Ковінько М. С. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних закладах освіти : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02"Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ковінько Михайло Степанович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2002. - 20с. 
 15. Козіброцький С. П. Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту" / Козіброцький Сергій Петрович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2002. - 15с. 
 16. Кривицький С. Й. Підвищення показників фізичного здоров'я в процесі фізичного виховання студентів, які проживали на територіях радіаційного забруднення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец]. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кривицький Сергій Йосипович ; Рівненський держ. гуман. ун-т. - Рівне, 2002. - 20 с. 
 17. Кухтій А. О. Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кухтій Андрій Остапович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2002. - 20 с. 
 18. Лисенчук С. Г. Маркетинг у професійному футболі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Лисенчук Сергій Геннадійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 17 с. 
 19. Лишевська В. М. Внутрішньосімейний генетичний прогноз розвитку рухових здібностей людини : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лишевська Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 19 с. 
 20. Літовко Т. В. Комп'ютерна діагностика для побудови композиції в художній гімнастиці : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Літовко Тетяна Віталіївна ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2002. - 19 с. 
 21. Малинський І. Й. Індивідуальні особливості функціональної підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю (включаючи вікові відмінності) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Малинський Ігор Йосипович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2002. - 18 с. 
 22. Мерзлікіна О. А. Корекція фізичних вад підлітків 15 - 17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мерзлікіна Ольга Анатоліївна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 20 с. 
 23. Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Митчик Олександр Петрович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 19 с. 
 24. Міщенко О. В. Реалізація міжпредметних зв'язків у фізичному вихованні молодших школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Міщенко Олександр Володимирович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 16 с. 
 25. Мулик В. В. Система багаторічного спортивного удосконалення в ускладнених умовах поєднання основних сторін підготовленості спортсменів (на матеріалі лижного спорту) : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мулик Вячеслав Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 40 с. 
 26. Мусієнко О. В. Зміни функціональної активності деяких залоз внутрішньої секреції внаслідок навантаження вправами Хатха-Йоги : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Мусієнко Олена Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2002. - 20 с. 
 27. Новак С. З. Вікові особливості розвитку фізіологічного механізму стабілізації пози стояння людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварини" / Новак Станіслав Здзіславович ; ЛНУ ім. І. Франка. - Л., 2002. - 19 с. 
 28. Передерій А. В. Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Передерій Аліна Володимирівна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 19 с. 
 29. Петренко Г. К. Розвиток координаційних здібностей учнів 5 - 6 класів у процесі навчання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Петренко Ганна Костянтинівна ; Рівненський держ. гуман. ун-т. - Рівне, 2002. - 19 с. 
 30. Підкопай Д. О. Силова підготовка жінок 19 - 29 років на основі використання ковзних поверхонь : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Підкопай Денис Олегович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 18 с. 
 31. Пуцов О. І. Система відбору важкоатлетів з урахуванням модельних характеристик : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пуцов Олександр Іванович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2002. - 17 с. 
 32. Пятков В. Т. Теоретико-методичні основи техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрілецьких олімпійських вправах : автореф. дис. ... д-ра. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пятков Віктор Тимофійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2002. - 40 с. 
 33. Райтер Р. І. Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Райтер Роман Іванович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 20 с. 
 34. Римар О. В. Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Римар Ольга Василівна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 19 с. 
 35. Рышковски В. Принципы проектирования региональной и локальной систем организации физического воспитания школьников : автореф. дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : [спец.] 24.00.02 "Физическая культура, физическое воспитание разных груп населения" / Рышковски Войцех ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. - К., 2002. - 32 с. 
 36. Сапужак І. Я. Розробка інформаційно-вимірювальних систем для підготовки спортсменів високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : [спец]. 05.11.16 "Інформаційно-вимірювальні системи" / Сапужак Ігор Ярославович ; Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л., 2002. - 20 с. 
 37. Скалій О. В. Комп'ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Скалій Олександр В'ячеславович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 24 с. 
 38. Соловей А. В. Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Соловей Алла Валеріївна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 20 с. 
 39. Сотник Ж. Г. Корекція функціонального стану школярів, що проживають в зонах радіаційного забруднення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сотник Жання Григорівна ; Рівненський держ. гуманніт. ун-т. - Рівне, 2002. - 20 с. 
 40. Томашевський В. В. Історія і тенденції розвитку програми сучасних Олімпійських ігор : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Томашевський Володимир Васильович ; Держ. НДІФКіС. - К., 2002. - 20 с. 
 41. Фалькова Н. І. Фізична підготовка студенток економічних спеціальностей з урахуванням їх морфофункціональних особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Фалькова Наталя Іванівна ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 19 с. 
 42. Шандригось В. І. Комп'ютеризація праці вчителя фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шандригось Віктор Іванович ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 24 с. 
 43. Шевчук А. С. Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Шевчук Антоніна Семенівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2002. - 20 с. 
 44. Ян Ц. Т. Вдосконалення техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі "подвійного відштовхування" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ян Цзінь Тянь ; ЛДІФК. - Л., 2002. - 16 с.