Віталій запитує: потрібна література на тему «Удосконалення професійної підготовленості суддів в баскетболі»
Відповідаємо:пропонуємо скористатись
 
Познахірев В. Ф. Математичні методи оцінки суддівства гри в баскетбол [Текст] / Познахірев В. Ф. // Тези Всеукр. наук.-метод. конф., присвяченої 50-літтю ЛДІФК. - Л., 1996. - С. 60 - 61.
 
Кулаков Ю. С. Про проблеми суддівства в баскетболі [Текст] / Кулаков Ю. С. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - Л., 1997. - С. 42 - 43.
 
 Дарзинська Н. О. Психологічна підготовка баскетбольних арбітрів [Текст] / Дарзинська Н. О., Сиділо Л. В. // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку : зб. наук. пр. - Кіровоград, 2004. - С. 273 - 278.
 
Камышев О. Н.  Баскетбол. Новое в правилах судейства [Текст] / Камышев О. Н., Пугачев В. Ф. // Физическая культура в школе. - 1987. - № 8. - С. 51 - 54.
 
Левшин И. В. Баскетбол: организация и судейство соревнований [Текст] / Левшин И. В.
 // Оздоровительные технологии по физической культуре и спорту в учебных заведениях : сб. науч.-метод. тр. - Белгород, 2004. - С. 136 - 139.
 
Ковригин В. Е. Взаимодействие арбитров в баскетбольном судействе [Текст] / В. Е. Ковригин // Здоровье для всех : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. - Пинск, 2012. - Ч. 3. - С. 80 - 82.
 
Бабушкин В. З. Анализ психологического тестирования баскетбольных арбитров супер-лиги чемпионата Украины [Текст] / Бабушкин В .З., Хромаев З. М., Защук Г. С.   // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. - Харьков, 2000. - № 4. - С. 14 - 18.
 
Електронні ресурси:
Правила гри в баскетбол http://ukrref.com.ua/?id=NTE4NQ%3D%3D
 
Виховна роль арбітра в спортивних іграх http://referaty.net.ua/referaty/referat_50583.html
 
 
Судді та їх обов’язки http://mylifesport.ru/text.php?id=5
 
Жесты судей http://pro--sport.net/a.html