Olga запитує: допоможіть підібрати літературу на тему «Формування потреб до занять фізичною культурою у школярів 14 – 15 років»
 
Відповідаємо:
 
1.  Ващук Л. М. Мотиваційно-ціннісні орієнтації школярів до фізичної культури [Текст] / Ващук Л. М. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. - О., 2013. - С. 245 - 249.
 
2. Головійчук І. М. Дослідження ставлення і мотивації до занять фізичним вихованням [Текст] / І. М. Головійчук // Здоровье для всех : сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. - Пинск, 2013. - Ч. 2. - С. 25 - 28.
 
3. Кудояр Н. В. Формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом старшокласників [Текст] / Кудояр Н. В., Лянной М. О. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. - Суми, 2012. - Т. 1. - С. 126 - 130.
 
4. Лимаренко О. В. Мотивация к занятиям физической культурой у юношей старших классов общеобразовательной школы [Текст] / О. В. Лимаренко, Н. Н. Колесникова // Здоровье для всех. - 2012. - № 1. - С. 62 - 67.
 
5. Франків Є. Є. Мотивація рухової активності школярів [Текст] / Франків Є. Є., Григус І. М.
 // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 6. - С. 15 - 17.
 
6. Дещаківська С. Мотивація школярів до занять фізичними вправами [Текст] / Світлана Дещаківська // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх": досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Т., 2007. - Т. 2. - С. 7 - 10.
 
7. Кравчук Я. Мотивація школярів до фізичної культури і спорту [Текст] / Ярослав Кравчук, Наталія Войнаровська, Володимир Захожий // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх": досвід, досягнення, тенденції : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - Т., 2007. - Т. 2. - С. 22 - 24.
 
8. Федоренко Е. О. Факторы, влияющие на формирование мотивации старшеклассников к специально организованной двигательной активности [Текст] / Е. О. Федоренко     // Здоровье для всех : сб. ст. V Междунар. науч.-практ. конф. - Пинск, 2013. - Ч. 2. - С. 117 - 119.
 
Електронні ресурси:
 
Ефективні прийоми проведення уроків фізкультури  http://www.parta.com.ua/referats/view/6461/
Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами http://uchni.com.ua/kultura/20393/index.html
Особливості мотивації дівчат 13–14 років до занять фізичною культурою http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=4106
Розвиток мотивації учнів до позакласних форм занять фізичними вправами http://stud24.ru/sport/rozvitok-motivac-uchnv-do-pozaklasnih/514095-2245511-page2.html