Хто тут

На даний момент 34 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2003

 1.  Абдельрахман М. Н. Формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Палестині : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Абдельрахман Ма Найрат ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 17 с.
 2. Білінський Б. О. Підвищення ефективності заходів попередження виробничого травматизму у пожежних підрозділах МНС України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Білінський Богдан Омелянович ; Нац. наук.-дослідн. інститут охорони праці. - К., 2003. - 20 с.
 3. Боровська О. В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Боровська Ольга Василівна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 4. Борщов С. М. Психофізична підготовка юних гімнастів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Борщов Сергій Миколайович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 19 с.
 5. Вовченко І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Вовченко Інна Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 16 с.
 6. Гасюк І. Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11-14 років різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гасюк Ігор Леонідович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 23 с.
 7. Глазунов С. І. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Глазунов Сергій Іванович ; Нац. ун-т фіз. вихованняі спорту України. - К., 2003. - 20 с.
 8. Гнот С. І. Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви : автореф. дис. ... канд. істор. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гнот Соломія Іванівна ; ЛНУ ім. І. Франка. - Л., 2003. - 19 с.
 9. Дамін М. Ф. Фізична реабілітація хворих з травматичними ушкодженнями нижньо-грудного і поперекового відділів хребта : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. віховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Дамін Мох'д Дамін Фалех ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 19 с.
 10. Демчук С. П. Зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та реабілітації школярів 15-16 років із церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту:[спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Демчук Світлана Петрівна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 22 с.
 11. Дерепа М. С. Висвітлення спорту в періодичній пресі України (2000-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дерепа Марина Сергіївна ; Держ. наук.-дослідн. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2003. - 19 с.
 12. Дідик Т. М. Побудова тренувального процесу в паверліфтингу (силовому триборстві) у підготовчому періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дідик Тетяна Миколаївна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 19 с.
 13. Домашенко А. В. Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання студентської молоді України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Домашенко Анатолій Васильович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2003. - 20 с.
 14. Задорожна І. П. Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Задорожна Ірина Петрівна ; ЛНУ ім. І. Франка. - Л., 2003. - 20 с.
 15. Закопайло С. А. Педагогічні основи виховання в юнаків 10 - 11 класів цінностей здорового способу життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Закопайло Сергій Анатолійович ; Ін-т проблем виховання акад. пед. наук України. - К., 2003. - 19 с.
 16. Ільків О. С. Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Ільків Оксана Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2003. - 20 с.
 17. Каратаєва Д. О. Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з використанням засобів термінової інформації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Каратаєва Діана Олексіївна ; Льв. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2003. - 20 с.
 18. Котов Є. О. Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Котов Євген Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2003. - 20 с.
 19. Кузьменко В. Ю. Виховання в учнів 8-9 класів здорового способу життя : автореф. дис. ...канд. пед. наук :[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кузьменко Валентина Юхимівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. - К., 2003. - 20 с.
 20. Майданюк О. В. Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Майданюк Олена Вікторівна ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2003. - 18 с.
 21. Мут'єв А. В. Розвиток рухової сфери глухих школярів засобами спортивних єдиноборств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Мут'єв Андрій Вікторович ; Південноукраіінський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - О., 2003. - 19 с.
 22. Нестеренко В. В. Підготовка майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок здорового способу життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Нестеренко Вікторія Володимирівна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2003. - 20 с.
 23. Огниста К. М. Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Огниста Катерина Миколаївна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 22 с.
 24. Палатний І. А. Порівняльна ефективність тренування бігунів на довгі та середні дистанції в умовах низькогір'я (1300 м над рівнем моря) і рівнинної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Палатний Ігор Анатолійович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2003. - 19 с.
 25. Пилипко В. Ф. Обгрунтування ефективності застосування тренувальних завдань для удосконалення процесу підготовки спортсменів-гирьовиків високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пилипко Віктор Федорович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2003. - 21 с.
 26. Приймак С. Г. Моделювання параметрів фізичної підготовленості підлітків у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Приймак Сергій Георгійович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 27. Ріпак І. М. Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ріпак Ігор Миронович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 28. Романенко В. В. Вплив різних режимів рухової активності на фізичний стан студенток вищих навчальних закладів гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романенко Віктор Васильович : ЛДІФК. - Л., 2003. - 26 с.
 29. Сембрат С. В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сембрат Сергій Васильович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 21 с.
 30. Сергієнко К. М. Контроль та профілактика порушень опорно-ресорної функції стопи школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сергієнко Костянтин Миколайович ; НУФВСУ. - К., 2003. - 20 с.
 31. Скабара Р. М. Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львіфвської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Економічна та соціальна геграфія" / Скабара Роман Михайлович ; ЛНУ ім. І. Франка. - Л., 2003. - 16 с.
 32. Степанюк С. І. Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Степанюк Світлана Іванівна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 33. Суворова Т. І. Система контролю фізичного стану дівчат 11-17 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Суворова Тетяна Іванівна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 34. Сухорада Г. І. Спортивно-масова робота у вищих військових навчальних закладах (на прикладі курсантів-зв'язківців) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сухорада Григорій Іванович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 35. Тарасюк Н. Я. Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Тарасюк Наталія Яківна ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 22 с.
 36. Філінков В. І. Система професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців машинобудівної промисловості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Філінков Володимир Ілліч ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 24 с.
 37. Фурман Ю. М. Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фурман Юрій Миколайович ; Київ. НУ ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 31 с.
 38. Хохлов Г. Г. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих лижників-гонщиків у підготовчому періоді з урахуванням їх участі в змаганнях зі спринту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Хохлов Геннадій Граціанович ; ХДАФК. - Х., 2003. - 20 с.
 39. Цимбалюк Ж. О. Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Цимбалюк Жанна Олексіївна ; ХДАФК. - Х., 2003. - 23 с.
 40. Чернозуб А. А. Програми тренувальних занять в атлетизмі, що побудовані залежно від індивідуальних властивостей м'язової маси спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Чернозуб Андрій Анатолійович ; Держ. наук.-дослід. ін-т ФКіС. - К., 2003. - 18 с.
 41. Чертілін І. А. Формування динамічних з'єднань вправ спортивної акробатики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Чертілін Ігор Анатолійович ; Держ. наук.-дослід. ІФКіСУ. - К., 2003. - 19 с.
 42. Чудна Р. В. Обгрунтування структури та змісту навчальної дисципліни "Адаптивне фізичне виховання" в системі вищої фізкультурної освіти : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чудна Рада Валентинівна ; НУФВіСУ. - К., 2003. - 20 с.
 43. Шалепа О. Г. Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шалепа Олександр Григорович ; ЛДІФК. - Л., 2003. - 20 с.
 44. Ясько Л. В. Побудова тренувальних занять змагальної спрямованості кваліфікованих спортсменок у фехтуванні на шпагах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ясько Лілія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2003. - 21 с.