Інструкція про порядок перевірки контрольних робіт

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

«Затверджено»
на засіданні вченої ради факультету заочного,
дистанційного та післядипломного навчання
протокол № 3 від 3 квітня 2009 року

Інструкція

про порядок реєстрації, обліку та перевірки контрольних робіт студентів
факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання

1. Контрольні роботи виконуються студентами згідно навчального плану у терміни, що передбачені графіком проходження навчальних дисциплін та деканатом.
2. Після встановленого терміну подання роботи деканат передає на кафедру контрольні роботи з бланками рецензій та спеціальну відомість про отримання, перевірку та зарахування контрольних робіт.
3. Відомість зберігається на кафедрі і повертається в деканат в наступний день після закінчення сесії разом з рецензіями контрольних робіт.
4. Кафедра організовує та забезпечує реєстрацію, облік та перевірку контрольних робіт.
5. Контрольна робота перевіряється викладачем упродовж 7 днів.
6. Якщо робота відповідає вимогам, то складається позитивна рецензія і робиться відповідний запис у відомості.
7. Якщо робота не відповідає вимогам – бланк рецензії не заповнюється, а зміст недоліків та зауважень фіксується на окремій сторінці роботи і робиться відповідний запис у кафедральному журналі реєстрації контрольних робіт. Окрім цього, дана інформація подається в деканат, а на дошці оголошень кафедри вивішується список студентів, контрольні роботи яких не зараховані.
8. При не зарахуванні контрольної роботи з дисципліни студент не допускається до складання заліку (іспиту) з даної дисципліни.
9. Якщо контрольна робота не зарахована викладачем до терміну здачі спеціальної відомості – у відомості робиться запис «не зараховано», якщо студент не подав роботу – «не з’явився».
10. Контрольні роботи, що не зараховані, зберігаються на кафедрі та надаються студентам для усунення недоліків.
11. При отриманні студентом інформації про негативну рецензію роботи, студент зобов’язаний усунути недоліки та зауваження і повторно подати роботу безпосередньо на кафедру.
12. Відповідальність за виконання контрольної роботи та отримання інформації про результати виконання покладається на студента.