Хто тут

На даний момент 21 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2005

 1. Бедрій Р. Б. Громадянство України : конституційно-правові основи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Коституційне право" / Бедрій Руслан Богданович ; Нац. акад. внутрішніх справ України. - К., 2005. - 16 с. 
 2. Войнаровський А. М. Дидактичні умови формування економічних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Войнаровський Анатолій Миколайович ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2005. - 19 с.
 3. Гвоздецька С. В. Корекційна спрямованість занять з фізичного виховання старших дошкільників із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гвоздецька Світлана Володимирівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2005. - 20 с. 
 4. Довгич О. О. Формування структури підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації в процесі довгострокової адаптації до фізичних навантадень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Довгич Олександр Олександрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 20 с. 
 5. Жарова І. О. Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Жарова Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 19 с. 
 6. Івчатова Т. В. Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Івчатова Тетяна Віталіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 20 с. 
 7. Кайс М. Н. Відновлення функціональних резервів серцево - судинної системи кваліфікованих баскетболістів у процесі річної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кайс ММ Найрат ; НУФКСУ. - К., 2005. - 16 с. 
 8. Карпюк Р. П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій : автореф. дис. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і метод. професійної освіти" / Карпюк Роман Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. - Вінниця, 2005. - 20 с. 
 9. Кропивницька Т. А. Показники просторово-часової точності кидкових дій як критерій відбору юних гандболістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт " / Кропивницька Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 19 с. 
 10. Кругляк О. Я. Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Кругляк Олег Ярославович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2005. - 20 с. 
 11. Кузнєцова О. Т. Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кузнєцова Олена Тимофіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2005. - 22 с. 
 12. Кульченко І. А. Застосування малоамплітудних вправ у поєднанні з розвантаженням хребта у фізичній реабілітації хворих на поперековий остеохондроз : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Кульченко Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 20 с. 
 13. Мартиненко О. В. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5 - 6 років у дошкільних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Мартиненко Олена Володимирівна ; Ін-т проблем виховання. - К., 2005. - 19 с. 
 14. Овчаренко С. В. Планування навчально-тренувального процесу футболістів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу в річному циклі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Овчаренко Сергій Валентинович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 20 с. 
 15. Ольховий О. М. Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів-керівників занять з фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ольховий Олег Михайлович ; ЛДІФК. - Л., 2005. - 20 с. 
 16. Пивовар А. А. Поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пивовар Андрій Анатолійович ; ЛДІФК. - Л., 2005. - 20 с. 
 17. Полатайко Ю. А. Хронофизиологические особенности адаптивных реакций организма при занятиях циклическими видами спорта : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : [спец.] 03.00.13 "Физиология" / Полатайко Юрий Алексеевич ; Прикарп. нац. ун-т им. В. Стефаныка. - М., 2005. - 38 с. 
 18. Поліщук Л. В. Комплексна оцінка просторово-часових параметрів рухів тенісистів високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання й спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Поліщук Любов Віталіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 19 с. 
 19. Прокопів Т. В. Дидактичні засади структурування змісту гуманітарної освіти майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Прокопів Тамара Василівна ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2005. - 20 с. 
 20. Сергієнко Ю. П. Спеціальна фізична підготовка у системі професійного навчання фахівців податкової міліції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сергієнко Юрій Петрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2005. - 19 с. 
 21. Трачук Т. В. Дидактичні засади розвитку економічних знань вчителя в системі пяслядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Трачук Тетяна Володимирівна ; Волин. ДУ ім. Л. Українки. - Луцьк, 2005. - 19 с. 
 22. Турчик І. Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Турчик Ірина Хосенівна ; ЛДІФК. - Л., 2005. - 20 с. 
 23. Ханікянц О. В. Фізична та технічна підготовленість стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ханікянц Олена Володимирівна ; ЛДІФК. - Л., 2005. - 20 с. 
 24. Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку XIX ст. : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне] виховання різних груп населення" / Цьось Анатолій Васильович ; ХДАФК. - Х., 2005. - 40 с. 
 25. Шаленко В. В. Формування рухових якостей та технічної підготовленості школярів протягом безперервної футбольної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шаленко Віктор Васильович ; ХДАФК. - Х., 2005. - 20 c. Ярмолюк О. В.
 26. Ярмолюк О. В. Роль екологічного маркетингу в розвитку сучасного олімпійського спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ярмолюк Олена Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України. - К., 2005. - 20 с.