Хто тут

На даний момент 24 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2006

 1. Андрес А. С. Удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Андрес Андрій Степанович ; ЛДУФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 2. Антошків Ю. М. Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Антошків Юрій Михайлович ; ЛДУФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 3. Бачинська Н. В. Планування тренувальних навантажень в передзмагальному мезоциклі для акробатичних пар з урахуванням біологічних особливостей жіночого організму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бачинська Наталія Василівна ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2006. - 21 с. 
 4. Бісмак О. В. Фізична реабілітація жінок зрілого віку з патологією жовчовивідної системи на етапах відновного лікування : автореф. дис ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Бісмак Олена Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2006. - 22 с. 
 5. Білітюк С. А. Формування стимулів до занять фізичними вправами в дітей молодшого шкільного віку (на прикладі плавання) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :[спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Білітюк Сергій Анатолійович ; Харків. держ. акад. фізичної культури. - Х., 2006. - 20 с. 
 6. Бондарчук Н. Я. Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бондарчук Наталія Яківна ; ЛДУФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 7. Бондар А. С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХIХ - на початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бондар Анастасія Сергіївна ; ЛДУФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 8. Власюк О. О. Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Власюк Олена Олександрівна ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 20 с.
 9. Вознюк Т. В. Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих баскетболісток засобами швидкісно-силової спрямованості на передзмагальному етапі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Вознюк Тетяна Володимирівна ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 10. Герцик А. М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Герцик Андрій Мирославович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2006. - 20 с. 
 11. Грабик Н. М. Розвиток координаційних здібностей могулістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :[спец.] 24..00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Грабик Надія Михайлівна ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 12. Гурінович Х. Э. Фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гурінович Христина Євгенівна ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 13. Довгенько Ю. І. Програмно-цільове управління матеріально-технічною базою олімпійського та паралімпійського спорту в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Довгенько Юлія Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2006. - 19 с. 
 14. Долбишева Н. Г. Теоретико-методичні основи формування знань про фізичне здоров'я в системі фізичного виховання у старшокласників : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Долбишева Ніна Григорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2006. - 20 с. 
 15. Карпець Л. А. Український спортивний жаргон : структурно-семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Карпець Любов Анатоліївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2006. - 19 с. 
 16. Карченкова М. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Карченкова Марина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім.М. П. Драгоманова. - К., 2006. - 19 с. 
 17. Кобелєв С. Ю. Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегіею внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку в умовах стаціонару : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Кобелєв Степан Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз культури. - Л., 2006. - 20 с. 
 18. Когут І. О. Руховий режим і фізичний стан дітей 6-7 років, які навчаються у школах різного типу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Когут Ірина Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2006. - 20с. 
 19. Козіброда Л. В. Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров'я : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Козіброда Лариса Володимирівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2006. - 19с. 
 20. Коломійцева О. Е. Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів середніх гуманітарних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Коломійцева Ольга Едуардівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2006. - 18с. 
 21. Коханець П. П. Формування фізичних і вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі спрямованої фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Коханець Петро Петрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2006. - 20 с. 
 22. Крук Б. Р. Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку із хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу в післяопераційний період : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Крук Богдан Романович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2006. - 19 с. 
 23. Кудімов В. М. Формування та удосконалення навички штрафного кидка у баскетболі з використанням технічних засобів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кудімов Владислав Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2006. - 19 с. 
 24. Маракушин А. І. Фізична підготовка курсантів-вертолітників у період допольотного навчання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Маракушин Андрій Ігорович ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 21 с. 
 25. Мартиросян А. А. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Мартиросян Артур Артурович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2006. - 20 с. 
 26. Мисів В. М. Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військовою-фізичною підготовкою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :[спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп нгаселення" / Мисів Володимир Михайлович ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 27. Михайлишин Г. Й. Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Михайлишин Галина Йосипівна ; Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України. - К., 2006. - 20 с. 
 28. Мірошниченко Т. М. Методика побудови композицій групових вправ у художній гімнастиці : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мірошниченко Тетяна Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2006. - 21 с. 
 29. Мохамед С. М. Історичні передумови і організаційно-методичні основи підготовки спортсменів до Олімпійських ігор : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мохамед Саїд Масрі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2006. - 17 с. 
 30. Ніканоров О. К. Застосування традиційних і нетрадиційних методів фізичної реабілітації у хворих з діафізарними переломами стегнової кістки та кісток гомілки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ніканоров Олексій Костянтинович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 2006. - 18 с. 
 31. Озерова О. А. Тактична підготовка плавців різного рівня майстерності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Озерова Ольга Анатоліївна ; ЛДУФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 32. Пильненький В. В. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров'я : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пильненький Володимир Володимирович ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 22 с. 
 33. Римик Р. В. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів професійно технічних училищ за профілем радіотехніка : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Римик Роман Васильович ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 23 с. 
 34. Ріпак М. О. Організаційно-методичні аспекти оптимізації фізичної активності жінок-учителів 36-55 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ріпак Мар'яна Олексіївна ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 23 с. 
 35. Романчук С. В.Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романчук Сергій Вікторович ; ЛДІФК. - Л., 2006. - 22 с. 
 36. Руденко Р. Є. Вплив відновного масажу на спеціальну працездатність кваліфікованих борців та важкоатлетів у передзмагальному мезоциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Руденко Романна Євгенівна; ЛДІФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 37. Салман Х. Р. Оздоровча фізична культура хлопчиків 12-14 років у позаурочний час : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Салман Хані Руміє ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2006. - 20 с. 
 38. Сенюк М. Я. Зарубіжні зв'язки українських громадських організацій Галичини у 20-30 роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. істор. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сенюк Микола Ярославович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с. 
 39. Скалій Т. В. Педагогічний контроль розвитку координаційних здібностей дітей і підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Скалій Тетяна Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2006. - 22 с. 
 40. Стрикаленко Є. А. Генетичні маркери в індивідуальному прогнозі розвитку рухових здібностей людини : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 2400.02 "Фізична виховання, фізичне культура різних груп населення" / Стрикаленко Євгеній Андрійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2006. - 20 с. 
 41. Халайджі С. В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів енергетичних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 2400.02 "Фізичне виховання, фізична культура різних груп населення"  / Халайджі Світлана Владиславівна ; ЛДУФК. - Л., 2006. - 20 с. 
 42. Хмельницька І. В. Комп'ютерні системи контролю моторики школярів 7-10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурних занять : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Хмельницька Ірина Валеріївна ; НУФВіСУ. - К., 2006. - 20 с. 
 43. Шептицький Д. В. Пропедевтична підготовка розумово відсталих дітей до оволодіння спортивними іграми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шептицький Дмитро Володимирович ; ХДАФК. - Х., 2006. - 19 с. 
 44. Ші Д. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості бігунів на 400 метрів з бар'єрами на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ші Дунлін ; ХДАФК. - Х., 2006. - 23 с. 
 45. Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шкребтій Юрій Матвійович ; ДНДІФКіС. - К., 2006. - 40 с.