Хто тут

На даний момент 4 гостей на сайті

Наукові статті 2013р.

 
 1. Адаптаційний потенціал та функціональні резерви кровообігу студентів з різним видом рухової активності [Текст] / Коритко З. І., Мисаковець О. Г., Леськів І. Я., Мисаковець О. О. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 3. – С. 77 – 84. – Режим доступу :   http://ecpb.org.ua/wp-content/uploads/2013/11/2013-3-leskiv.pdf
 2. Свістельник І. Р. Адаптивний спорт : наук.-темат. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 214 с. – Режим доступу : www.ldufk.edu.ua
 3. Баранецький Г. Прогнозування схильності жінок до занять волейболом на основі генетичних маркерів [Текст] / Григорій Баранецький, Аліса Аблікова, Віталій Намяк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 12 – 16.
 4. Бергтраум Д. І. Адаптаційні зміни гемодинаміки нижніх кінцівок бігунів на короткі , середні та довгі дистанції після дозовано зростаючих фізичних навантажень [Електронний ресурс] / Бергтраум Д. І. // Спортивна наука України. – 2013. – № 3. – С. 11 – 16. –– Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/148
 5. Боднар І. Проблеми залучення учнів 1-3 груп здоров'я до спільних уроків фізичної культури [Електронний ресурс] / Іванна Боднар // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2013. – № 1. – С. 36 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/59
 6. Боднар І. Ризик-чинники імовірного переведення школярів до спеціальної медичної групи [Текст] / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 22 – 27.
 7. Бріскін Ю. А. Порівняльна характеристика взаємозв’язків показників загальної фізичної підготовленості стрільців із лука різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Юрій Бріскін, Анатолій Магльований, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2013. − № 1 (52). – С. 3 − 8. − Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/11
 8. Брискин Ю. А.Структура и содержание теоретической подготовки фехтовальщиков [Текст] / Брискин Ю. А., Питын М. П., Задорожная О. Р. // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 4. – С. 10 – 14. − Режим доступу : http://www.sportedu.org.ua/html/journal/2013-N4/FVS201304.pdf
 9. Бріскін Ю. Теоретичне обґрунтування багаторічної підготовки спортсменів у пауерліфтингу [Електронний ресурс] Юрій Бріскін, Марія Розторгуй // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2013. – № 1. – С. 54 – 60. – Режим доступу :http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/61
 10. Ващишин М. Я. Правове становище оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] / М. Я. Ващишин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 268 – 273. – Режим доступу :  http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/visnyk_58.pdf
 11. Взаємозв’язки показників швидкісних і силових якостей спортсменів-одноборців на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / Никитенко А. О., Нікітенко С. А., Бусол В. В., Никитенко А. А., Величкович М. Р., Марців В. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 49 – 55. – Режим доступу : http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-01/PP201301.pdf
 
 1. Використання рухливих ігор та гідрокінезотерапії у структурі комплексної програми фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем [Текст] / Олександр Звіряка, Олена Мітова, Анна Руденко, Мар’ян Островський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 128 – 131.
 2. Взаємозв’язок фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи юних футболістів 14-16 років [Текст] / Свистун Ю. Д., Трач В. М., Чорнобай І. М., Заліско С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. –№ 1. – С. 74 – 78. – Режим доступу :  http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-01/PP201301.pdf
 3. Вовканич Л. Типологічні особливості варіабельності серцевого ритму юних веслувальників на каное [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Павло Качмар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 3. – С. 60 – 70. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/142
 4. Вольєва Н. Фізична реабілітація осіб похилого віку з руховими порушеннями при хворобі Паркінсона [Текст] / Наталія Вольєва, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 271 – 275.
 5. Гнот С. І. Історія міжвоєнної Галичини на шпальтах часопису «Туристика і краєзнавство» [Електронний ресурс] / Соломія Гнот // Гуманітарний всесвіт – люди, ідеї, події : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Л., 2013. – С. 25 – 28. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818
 6. Гринів О.Рахманні дзвони : філософські екскізи [Електронний ресурс] / Олег Гринів. – Л., 2013. – 166 с. – Режим доступу : http://www.nru.org.ua/biblioteka/vydannia-rukhivtsiv/151-oleh-hryniv-rakhmanni-dzvony-filosofski-eskizy
 7. Гринів О. І. Україноцид : історична правда проти політичного крутійства [Електронний ресурс] / Олег Гринів// Слово Просвіти. – 2013. – 1–6 листоп. – Режим доступу : http://www.nru.org.ua/blogs/bloh-oleha-hryniva/155-ukrayinotsyd-istorychna-pravda-proty-politychnoho-krutiistva
 8. Гринів О. І. Царина мови – не кін для фіглярства, або Аматорські вправи археолога в лінгвістиці [Електронний ресурс] / Олег Гринів. – Режим доступу : http://www.nru.org.ua/blogs/bloh-oleha-hryniva/176-tsaryna-movy-ne-kin-dlia-figliariv
 9. Гузій О. Особливості опорно-рухового апарату в дітей 9 – 12 років із хворобою Шеєрмана – Мау [Текст] / Оксана Гузій, Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 101 – 105.
 10. Досвід організації підвищення кваліфікації тренерів з легкої атлетики в Україні [Текст] / Михайло Акілов, Тетяна Самоленко, Володимир Конестяпін, В’ячеслав Шутєєв // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 6 – 9.
 11. Дребот С. Особливості техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів з вадами зору: проблема та напрямок дослідження [Текст] / Сергій Дребот, Аліна Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 56 – 61.
 12. Дух Т. Ефективність технології взаємонавчання у теоретико-методичній підготовці студентів з фізичного виховання [Текст] / Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 46 – 52.
 13. Дядічкіна К. Характеристика методик роботи із батьками дітей з вадами психо-фізичного розвитку, які застосовуються у програмах фізичної реабілітації [Текст] / Клавдія Дядічкіна, Наталія Івасик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 111 – 115.
 14. Жданова О. Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю [Текст] / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 53 – 57.
 15. Заневський І. П. Оцінювання надійності тесту при тренді результатів тестування [Електронний ресурс] / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Спортивна наука України. – 2013. – № 1. – С. 9 – 16. − Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/12
 16. Зародження та розвиток краєзнавчого туризму в Україні до Другої світової війни [Електронний ресурс] / Olha Zhdanova, Lubow Czechowska, Roman Nowacki, Aleksander Stula // Turystyka, sport i zdrowie. – 2013. – Nr 3. – Режим доступу : www.tsz.po.opole.pl    
 17. Ільків О. Міжпредметні зв’язки як один із факторів формування інформаційної культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту [Текст] / Оксана Ільків, Олег Пришляк, Василь Матвіїв // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 71 – 77.
 18. Історія виникнення шахів на українських землях [Електронний ресурс] / Антон Литвинець, Ігор Янків, Святослав Попович, Назарій Вітер // Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 43 – 48. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/162
 19. Історія розвитку та сучасні різновиди плавзасобів у водному туризмі   [Електронний ресурс] / Olha Zhdanova, Lubow Czechowska, Roman Nowacki, Aleksander Stula // Turystyka, sport i zdrowie. – 2013. – Nr 3. – Режим доступу :       www.tsz.po.opole.pl
 20. Історичні аспекти формування й розвитку системи фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту в польському корпусі кадетів №1 імені Йозефа Пілсудського в період 1921 – 1939 рр. [Текст] / В'ячеслав Афонін, Максим Єна, Орест Лойко, Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 6 – 9.
 21. Карпа І. Я. Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами різних амплуа в ігрових зонах поля [Текст] / Карпа І. Я. / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 7. – С. 23 – 27. – Режим доступу :  http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-07/PP201307.pdf
 22. Карпа І. Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами в зонах ігрового поля [Електронний ресурс] / Ігор Карпа // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2013. – № 1. – С. 61 – 66. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/62
 23. Коритко З. І. Функціонально-метаболічні аспекти формування перехідних адаптаційно-компенсаторних процесів за умов екстремальних впливів [Текст] / З. І. Коритко // Кримський терапевтичний журнал. – 2013. – № 2(21). – С. 20 – 28. – Режим доступу :  http://familymed-crimea.org.ua/Journal.files/21-2013-2/LR-Korytko-Adaptive_21-28.pdf
 24. Крайник Л. Стратегія підготовки та участі українських ралійних  екіпажів у чемпіонаті світу з ралі [Текст] / Любомир Крайник, Олег Пришляк // Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 9 – 15. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/156
 25. Кулітка Е. Фактор індивідуального оцінювання часу як складова адаптаційного процесу до інтелектуальних навантажень [Електронний ресурс]. / Едуард Кулітка // Спортивна наука України. – 2013. – № 3. – С. 38 – 43. –– Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/153
 26. Литвинець А. Вплив християнства у створенні футбольних клубів [Текст] / Антон Литвинець // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 3 (13). – С. 3 – 9. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/138
 27. Литвинець А. Значення християнської церкви в розвитку спортивного руху Галичини [Електронний ресурс] / Антон Литвинець, Святослав Попович, Назарій Вітер // Спортивна наука України. – 2013. – № 3. – С. 22 – 26. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/150
 28. Магльований А. В. Запобігання негативним зовнішнім впливам на організм спортсменів-автогонщиків, що супроводжують їх змагальну діяльність / Анатолій Магльований, Олег Пришляк // Спортивна наука України. – 2013. – № 5 (58). – С. 3 – 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive
 29.   Магльований А. Зародження та розвиток професійних автоперегонів (на прикладі змагань «Формула – 1») [Електронний ресурс] / Анатолій Магльований, Олег Білик, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2013. − № 3. – С. 3 − 10. − Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/147
 30.  Магльований А.Особливості діяльності центрів реабілітації із залучення неповносправних до рухової активності [Електронний ресурс] / Анатолій Магльований, Ольга Стасюк // Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 38 – 42. − Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/161
 1. Макарова А. Методика відновлення функції ходьби після перенесеного інсульту засобами фізичної реабілітації [Текст] / Анастасія Макарова, Олег Білянський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 160 – 165.
 2. Морфофункціональні особливості борчинь вільного стилю [Текст] / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 73 – 78.
 3. Музика Ф. Рухова активність осіб похилого віку України та Польщі [Текст] / Федір Музика, Назарій Куриш // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 105 – 110.
 4. Нерода Н. Олімпійська освіта осіб з особливими потребами: проблема та напрямок дослідження [Текст] / Неоніла Нерода // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 130 – 134.
 5. Осадців Т. Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях [Текст] / Тарас Осадців, Костянтин Петренко, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 114 – 117.
 6. Остапова О. До проблеми організації фізичного виховання майбутніх учителів трудового навчання [ Електронний ресурс ] / Олена Остапова, Володимир Левків, Олег Гринів // Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 32 – 37. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/160
 7. Остапчук Ю. Організація самоконтролю у старшокласників, які займаються у шкільній секції зі спортивної боротьби [Текст] / Юлія Остапчук, Оксана Тиравська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 126 – 130.
 8. Павлова Ю. Принцип «навчання упродовж життя» як необхідна умова збереження та зміцнення здоров’я осіб літнього віку (на прикладі університетів третього віку) [Текст] / Юлія Павлова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 117 – 123.
 9. Павлось О. Характеристика сучасних тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з баскетболу та легкої атлетики [Текст] / Ольга Павлось, Аліна Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 145 – 151.
 10. Пасічник В. Вплив експериментальної методики використання інтегрально-розвивальних м’ячів на показники фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Вікторія Пасічник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 146 – 152.
 11. Пенчук А. В. Визначення ефективності різних режимів інтервального гіпоксичного тренування для вдосконалення аеробних та анаеробних можливостей організму спортсменів [Електронний ресурс] / А. Пенчук, Л. Вовканич // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 2(12). – С. 59 – 69. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/71
 12. Пенчук А. Обгрунтування системи контролю спеціальної працездатності у спортивному орієнтуванні на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 152 – 158.
 13. Пенчук А. В. Визначення ефективності різних режимів інтервального гіпоксичного тренування для вдосконалення аеробних та анаеробних можливостей організму спортсменів [Текст] / А. Пенчук, Л. Вовканич // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 2(12). – С. 59 – 69. –– Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/71
 14. Первачук Р. В Внесок різних систем енергозабезпечення організму в підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю [Текст] / Первачук Р. В., Сибіль М. Г. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – Вип. 3. – С. 99. – Режим доступу :  http://hdafk.kharkov.ua/media/slob_visnik/sv-3-13.pdf
 15. Передерій А. Актуальні напрямки наукових досліджень міжнародного руху Спеціальних Олімпіад [Текст] / Аліна Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 159 – 163.
 16. Передерій А. В.Змагання в системі підготовки атлетів Спеціальних Олімпіад [Текст] / Передерій А. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 55 – 59. − Режим доступу : http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-04/PP201304.pdf
 17. Передерий А. В. Структура обеспечения функционирования программ Специальных Олимпиад [Текст] / Алина Передерий // Физическое воспитание студентов. – 2013. – № 5. – С. 73 − 78. − Режим доступу : http://www.sportedu.org.ua/html/journal/2013-N5/FVS201305.pdf
 18. Петрина Р. Оцінювання показників фізичної підготовленості студентів ВНЗ [Текст] / Роман Петрина, Володимир Стадник, Андрій Окопний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 212 – 216.
 19. Петришин Ю. Рівень розвитку фізичної підготовленості дітей спеціальних навчальних закладів [Текст] / Юрій Петришин, Петро Дацків, Дмитро Степанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 153 – 157.
 20. 61. Пітин М. Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення спортсменів [Текст] / Мар'ян Пітин, Ольга Задорожна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 169 – 173.
 21. 62. Пітин М. Обсяги теоретичної підготовки спортсменів у системі багаторічного удосконалення у спортивних іграх (на прикладі настільного тенісу, волейболу та хокею) [Електронний ресурс] / Мар'ян Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2013. – № 1. – С. 67 – 75. – Режим дрступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/63
 22. Пітин М. Теоретична підготовка у спорті: стан та проблеми [Електронний ресурс] / Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2013. − № 2 (53). − С. 3 − 9. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/130
 1. Полянський О. Золотий лев на синім полі. Виникнення, становлення, причини поразки та історичні уроки листопадових подій 1918–20 рр. [Електронний ресурс ] / Олег Полянський // Вільне життя плюс. – 2013. – 1 листоп. – С. 6 ; 8 листоп. – С. 5. – Режим доступу : http://vilne.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18729:zolotyj-lev-na-synim-poli&catid=1:politika&Itemid=2 та http://vilne.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18836:zolotyj-lev-na-synim-poli2&catid=7:duhovnist&Itemid=4
 2. Полянський О. Україна очима іноземців [ Електронний ресурс ] / Олег Полянський // Вільне життя плюс. – 2013. – 22 лют. – С. 5. – Рец. на вид.: Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999. К. : Дух і Літера, 2012. 464 с. – Режим доступу : http://vilne.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16134:ukraina-ochyma-inozemciv7&catid=7:duhovnist&Itemid=4
 3. Полянський О. Україна очима іноземців [ Електронний ресурс ] / Олег Полянський // Вільне життя плюс. – 2013. – 27 верес. – С. 6. – Рец. на вид.: Ґжегож Мотика. Від волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 1943 – 1947 рр. К. : Дух і літера, 2013. 360 с. – Режим доступу : http://vilne.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18324:ukraina-ochyma-inozemciv&catid=7:duhovnist&Itemid=4
 4. Порівняльний аналіз обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень лижників-перегонців 15 та 16 років [Текст] / Василь Крупський, Олександр Ченікало, Наталя Стефанишин, Ігор Занько // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 102 – 106.
 5. Приступа Є. Н. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1-3 груп здоров’я [Текст] / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 62 – 67. – Режим доступу :  http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-01/PP201301.pdf
 6.  Проценко У. Удосконалення сучасної української системи фізкультурної освіти: прогнози і перспективи [Текст] / Уляна Проценко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 134 – 138.
 7. Режими навантажень лижників-ветеранів у підготовчому періоді річного циклу тренувань [Текст] / Василь Крупський, Любомир Зубрицький, Орест Стефанишин, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 97 – 101.
 8. Решетило С. Сучасні синтетичні покриття спортивних споруд [Електронний ресурс] / Степан Решетило // Спортивна наука України. – 2013. – № 3. – С. 44 – 49. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/154
 9. Рибалко П. Управління руховою активністю учнів старшого шкільного віку [Текст] / П. Рибалко, Н. Скачедуб, М. Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 176 – 180.
 10. Римар О. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів [Текст] / Ольга Римар, Алла Соловей // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 181 – 186.
 11. озторгуй М. Обізнаність фахівців з пауерліфтингу щодо діяльності міжнародних спортивних організацій [Текст] / Марія Розторгуй, Володимир Оліярник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 207 – 211.
 12. Розторгуй М. С. Удосконалення процесу навчання техніці змагальних вправ пауерліфтерів на основі використання системи алгоритмічних рухових завдань [Електронний ресурс] / Розторгуй М. С., Слюсарчук І. А. // Фізична культура та здоров’я різних груп населення : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2013. − С. 94 – 95. Режим доступу : http://timfv.pdpu.edu.ua/images/konferenciya2013/stud_2013.pdf
 13. 76. Романчук О. Спортивна епонімія [Текст] / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Катерина Якимів // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 191 – 196.
 14. Романчук С. В. Динаміка психологічних якостей курсантів під впливом професійної діяльності [Електронний ресурс] / Романчук С. В. //Спортивна наука України. – 2013. – № 4. – С. 15 – 19. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/155
 15. Руда І. Дефіцит активної гнучкості як один із факторів ризику отримання травм і порушень опорно-рухового апарату у представниць художньої гімнастики [Текст] / Ірина Руда// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 217 – 223.
 16. Руденко Р. Вестибулоадаптаційна терапія після оперативного втручання з приводу отосклерозу [Текст] / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 196 – 200.
 17. Рухова активність як невід'ємний компонент здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук, Віталій Грибовський, Сергій Котов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 164 – 169.
 18. Рябуха О. Поліпшення якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом засобами лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапії [Текст] / Ольга Рябуха, Юлія Коростельова, Віра Будзин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 201 – 205.
 19. Рябуха О. Порушення рухової спроможності як причина погіршення якості життя хворих на розсіяний склероз [Електронний ресурс] / О. Рябуха, В. Будзин, Ю. Коростельова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – Л., 2013. – Вип. № 3(13). – С. 33 – 42. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/146
 20. авчин М. Особливості індивідуальних стилів змагальної діяльності боксерів [Електронний ресурс] / Савчин Мирон, Андрій Котельник // Спортивна наука України. – 2013. – № 1(52). – С. 17 – 23. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/13
 21. Свістельник І. Інформаційна аналітика в інформаційному забезпеченні студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю [Текст] / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 166 – 169.
 22. Свістельник І. Р.Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації [Текст] / Свістельник І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 9. – С. 85 – 90. – Режим доступу : http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-09/PP201309.pdf
 23. Семенова Н. Динаміка соматичного здоров'я студенток І курсу медичного коледжу упродовж навчального року [Текст] / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 197 – 201.
 24. Семеряк З. Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень [Текст] / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 239 – 244.
 1. Солодуха С. Інформаційні аспекти спортивно-оздоровчого туризму регіону (на прикладі Івано-Франківської області) [Текст] / Сергій Солодуха, Анастасія Рекубратська, Людмила Заневська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 175 – 180.
 2. Сороколіт Н. Фізичне виховання школярів в умовах модульного навчання [Текст] / Наталія Сороколіт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 208 – 211.
 3. Стельмах Ю. Особливості підготовки спортсменок-борців високої кваліфікації з урахуванням змін психоемоційного стану в динаміці менструального циклу [Текст] / Юлія Стельмах, Ольга Шнайдер, Олександр Чернецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 245 – 249.
 4. Степанченко Н. І.Структура та стан професійно-педагогічної мотивації студента університету фізичної культури [Текст] / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 3. – С. 62 – 68. − Режим доступу :  http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-03/PP201303.pdf
 5. 92. Стецькович С. Взаємозв'язки окремих показників кваліфікованих спортсменів у дисципліні плавання сучасного п'ятиборства [Текст] / Сергій Стецькович, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 250 – 254.
 1. Таран І. Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових навиків дітей віком 3 – 5 років з церебральним паралічем спастичної форми [Текст] / Інна Таран, Андрій Вовканич// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 231 – 237.
 2. Товстоног О.Алгоритм навчання техніки ривка важкоатлетів на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] / Олександр Товстоног, Федір Загура // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2013. – № 2. – С. 70 – 76. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/72
 3. Товстоног О.Динаміка індивідуальних показників спортивного результату важкоатлетів збірної команди України – учасників Ігор ХХХ Олімпіади [Текст] / Олександр Товстоног, Сергій Зубков // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 261 – 265.
 4. Турка Р. "Тиждень доступного спорту" як засіб залучення населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності [Текст] / Ростислав Турка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 186 – 191.
 5. Фізичний стан та функціональні резерви серця спортсменів з різним режимом бігових навантажень [Електронний ресурс] / Коритко З. І., Колядко М. А., Леськів І. Я., Мисаковець О. О. // Спортивна наука України. – 2013. – № 2. – С. 21 – 26. –– Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/133
 6. Флуд О. Нормативні критерії оцінювання рівня фізичної підготовленості працівників ОВС України [Текст] / Олександр Флуд, Людмила Балушка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 233 – 239.
 7. Хоркавий Б. Обґрунтування форм організації техніко-тактичної підготовки кваліфікованих воротарів у футболі [Текст] / Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 270 – 277.
 8. Чорненька Г.  Точність відтворення заданих часових показників студентами в режимі навчально-тренувального дня [Текст] / Галина Чорненька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 258 – 262.
 9. Чорнобай І. Виконання вдаваних рухових дій з м'ячем гравцями команд чемпіонів Європи та світу з футболу [Текст] / Ігор Чорнобай, Олексій Пивовар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 288 – 294.
 10. Чорнобай І. М.Виконання передач м'яча в один і два дотики збірною командою України із футболу у товариських матчах 2011 року і матчах чемпіонату Європи 2012 року [Текст] / Чорнобай І. М., Матвіїв В. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 5. – С. 77 – 81. –– Режим доступу :  http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-05/PP201305.pdf
 11. Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів [Текст] / Островський М. В., Попрошаєв О. В., Чаплінський М. М., Сидорко О. Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 47 – 51. – Режим доступу :  http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2013-02/PP201302.pdf
 12. Щур Л. Оцінювання фізичного стану студентів вищих навчальних закладів мистецьких спеціальностей [Текст] / Лідія Щур // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 263 – 267.
 13. Яворський Т. Використання нетрадиційних засобів у проведенні занять фізичної культури з учнями старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Т. Яворський, А. Яворський, Л. Чеховська // Спортивна наука України. – 2013. – № 1 (52). – С. 33 – 37. − Режим доступу :. http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/15
 14. Яцуляк Г. Реабілітаційне обстеження осіб з переломами проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу [Текст] / Галина Яцуляк, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 267 – 270.