Хто тут

На даний момент 33 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2007

 1. Бакіко І. В. Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бакіко Ігор Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2007. - 19 с.
 2. Бен Ж. А. Корекція порушень статодинамічної постави молодших школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бен Желду Адель Бен Ларбі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 20 с.
 3. Білянський О. Ю. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Білянський Олег Юрійович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 4. Бобровик В. І. Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації в системі спортивної підготовки : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бобровик Володимир Ілліч ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 46 с.
 5. Боляк А. А. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменів спортивної аеробіки на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Боляк Андрій Анатолійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 22 с.
 6. Бріскін Ю. А. Теоретико-методичні основи спорту інвалідів як складової міжнародного олімпійського руху : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Бріскін Юрій Аркадійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 40 с.
 7. Бурень Н. В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бурень Ніна Володимирівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 8. Васильчук А. Г. Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Васильчук Аурел Григорович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 19 с.
 9. Випасняк І. П. Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Випасняк Ігор Петрович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 18 с.
 10. Воробйова В. О. Підготовка баскетбольних команд в гуманітарних віщих навчальних закладах з урахуванням психофізіологічних здібностей гравців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Воробйова Валерія Олександрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 11. Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869-1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.]13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Гнесь Наталія Олександрівна ; Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.
 12. Гоглювата Н. О. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гоглювата Наталія Олегівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 19 с.
 13. Голод А. П. Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Економічна та соціальна географія" / Голод Андрій Петрович ; ЛНУ ім. І. Франка. - Л., 2007. - 18 с.
 14. Грицишин Т. Р. Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвідних вправ та опорних точок фігур програми STUDENT : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Грицишин Тетяна Романівна. - Л., 2007. - 19 с.
 15. Дідух Г. В. Фізична реабілітація жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Дідух Галина Володимирівна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 16. Долженко Л. П. Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різним рівнем фізичного здоров'я : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Долженко Людмила Павлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 20 с.
 17. Ємшанова Ю. О. Стильова саморегуляція психічних станів кваліфікованих тенісистів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ємшанова Юлія Олексіївна ; Нац. ун-тфіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 20 с.
 18. Журід С. М. Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів 15-17 років з використанням комплексів тренувальних завдань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Журід Сергій Миколайович ; Харків. держ. вкад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 19. Загура Ф. І. Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Загура Федір Іванович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 19 с.
 20. Заневська Л. Г. Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Заневська Людмила Георгіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 21. Защук С. Г. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в умовах атаки швидким проривом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Защук Сергій Геннадійович ; Держ. наук.- дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2007. - 22 с.
 22. Іванова Л. І. Підготовка майбутних учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" / Іванова Любов Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2007. - 22 с.
 23. Карачевська Н. В. Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук зфіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Карачевська Надія Володимирівна ; Льв. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2007. - 20 с.
 24. Королінська С. В. Клубна форма організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Королінська Станіслава Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2007. - 20 с.
 25. Красота В. М. Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розхрахунку командного центру військово-морських Сил України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Красота Вадим Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 26. Кудряшова Т. І. Комплексний контроль підготовки юних штовхальників ядра на етапі початкової спортивної спеціалізації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кудряшова Тетяна Іванівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 19 с.
 27. Ладика П. І. Координаційні здібності як передумова технічної підготовки веслувальників-початківців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ладика Петро Ігорович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 28. Лошицька Т. І. Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного віку в системі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лошицька Тамара Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 22 с.
 29. Максимів Г. З. Технологія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Максимів Галина Зиновіївна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 30. Маланчук Г. Г. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту до практичної діяльності з глухими дітьми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Маланчук Галина Григорівна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 31. Масляк І. П. Зміна рівня фізичної підготовленості молдших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану аналізаторів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Масляк Ірина Павлівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 22 с.
 32. Микитчик О. С. Розвиток координаційних здібностей стрибунів у воду 5 - 7 років на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Микитчик Ольга Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 20 с.
 33. Михайленко Р. І. Дерматогліфічні ознаки, як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Михайленко Роман Іванович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 17 с.
 34. Михайлова Т. І. Фізіологічна оцінка функціональної (змагальної) готовності і придатності борців 9-16 років до ефективної спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Михайлова Тетяна Іванівна ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2007. - 17 с.
 35. Михайлов В. В. Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.]24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Михвйлов Володимир Віталійович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 36. Петрович В. В. Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Петрович Вікторія Володимирівна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 37. Пітин М. П. Силова підготовка неповносправних баскетболістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пітин Мар'ян Петрович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 19 с.
 38. Путятіна Г. М. Організаційні аспекти оптимізації діяльності спортивних шкіл на основі програмно-цільового управління : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.]24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Путятіна Галина Миколаївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 39. Романчук В. М. Обгрунтування змісту та організації форм фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів технічного профілю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романчук Віктор Миколайович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 22 с.
 40. Романюк В. П. Комплексна оцінка впливу занять футболом в умовах різних рухових режимів на морфофункціональний розвиток школярів 11-17 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романюк Віктор Петрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 19 с.
 41. Рощін І. Г. Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Рощін Ігор Геннадійович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 42. Самоленко Т. В. Особливості багаторічної підготовки висококваліфікованих спортсменок до Олімпійських ігор і чемпіонатів світу з бігу на середні та довгі дистанції (за даними автоексперименту) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Самоленко Тетяна Володимирівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 43. Свістельник І. Р. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Свістельник Ірина Рудольфівна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 18 с.
 44. Серебрянська Е. О. Хореографічна корекція фізичної підготовленості акробатів-стрибунів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Серебрянська Еліна Олександрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.
 45. Сергієнко В. М. Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на факультетах фізичної культури вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сергієнко Володимир Миколайович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 46. Синіговець І. В. Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Синіговець Ігор Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 19 с.
 47. Станкевич Л. Г. Підвищення ефективності тренувальної діяльності спортсменів шляхом використання комплексу антиоксидантів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Станкевич Людмила Григорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2007. - 20 с.
 48. Степанова І. В. Засоби степ-аеробіки в системі урочних занять з фізичної культури дівчат 13-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Степанова Ірина Валеріївна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 49. Тимрук-Скоропад К. А. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії у післяопераційному періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 50. Файчак Р. І. Корекція екзаменаційного стресу у ліцеїстів засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Файчак Роман Іванович ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 51. Філенко Л. В. Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів культури з урахуванням конгітивних якостей студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Філенко Людмила Василівна ; Харків. ДАФК. - Х., 2007. - 20 с.
 52. Хлєбцевич К. В. Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання ріхних груп населення" / Хлєбцевич Катерина Віталіївна ; ХДАФК. - Х., 2007. - 21 с.
 53. Ціж Л. М. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ціж Любов Михайлівна ; ЛДУФК. - Л., 2007. - 20 с.
 54. Щелкунов Д. А. Індивідуалізація фізичного розвитку в системі масового фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура. фізичне виховання різних груп населення" / Щелкунов Денис Анатолійович ; Харків. ДАФК. - Х., 2007. - 16 с.
 55. Юмашева Л. І. Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Юмашева Любов Іванівна ; Нац. ун-т ФВіСУ. - К., 2007. - 20 с.
 56. Юхимук В. П. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів загальноосвітніх шкіл України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Юхимук Віра Петрівна ; ЛДІФК. - Л., 2007. - 20 с.   / Серебрянська Еліна Олександрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2007. - 20 с.