Хто тут

На даний момент 16 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2008

 1. Білецька В. В. Теоретико-методичне обгрунтування тестування фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту :[спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Білецька Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 2. Вертель О. В. Вплив навантажень швидкісно-силвої направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Вертель Олександр Васильович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20 с.
 3. Водлозеров В. Є. Ефективність використання інноваційних тренажерів локально направленої дії в масовій фізичній культурі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична  культура, фізичне виховання різних груп населення" / Водлозеров Володимир Єгорович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 21 с.
 4. Возний С. С. Фізична реабілітація студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію з кардіальним типом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Возний Сергій Степанович ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2008. - 20 с.
 5. Гладощук О. Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров'я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Гладощук Олександр Григорович ; Нац. пед.ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2008. - 19 с.
 6. Гурій М. О. Громадянське виховання старшокласників у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Гурій Марія Олександрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. - Дрогобич, 2008. - 20 с.
 7. Дорофєєва Т. І. Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і пофесійний спорт" / Дорофєєва Тетяна Іванівна ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20 с.
 8. Дячук А. М. Початкова підготовка в художній гімнастиці дівчаток 7-9 років з урахуванням розвитку сприйняття часу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дячук Анастасія Михайлівна ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 9. Жирнов О. В. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників на основі моделювання кінематичної стуктури рухів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Жирнов Олександ Валерійович ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 10. Заворотна О. А. Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з вадами слуху : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] "Олімпійський і професійний спорт" / Заворотна Ольга Анатоліївна ; Державний н.-д. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2008. - 20 с.
 11. Захаріна Є. А. Формування мотивації до рухової активності у процесі фіз. виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Захаріна Євгенія Анатоліївна ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 21с.
 12. Зіяд Х. А. Корекція порушень постави слабкочуючих школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Зіяд Хмаїді Ахмад Насраллах : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 13. Ісаченко М. А. Тестовий контроль у системі оцінки знань студентів інститутів фіз. культури і спорту (на прикладі дисципліни "Теорія і методика фіз. виховання") : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ісаченко Марія Анатоліївна ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 14. Кібальник О. Я. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активностіта фізичної підготовленості підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кібальник Оксана Яківна ; Львіський держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2008. - 20 с.
 15. Литвин О. Т. Історичні передумови і теоретико-методологічні основи сучасної системи фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізичне виховання, фізична культура різних груп населення" / Литвин Олександр Тарасович ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20с.
 16. Литвиненко Ю. В. Удосконалення техніки рухових дій кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в шорт-треку : авторфе. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт" / Литвиненко Юрій Вікторович ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 19с.
 17. Маляр Е. І. Розвиток професійно важливих якостей студентів спеціальності "Оподаткування" засобами футболу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Маляр Едуард Імрейович ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2008. - 20с.
 18. Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фіз. виховання різних груп населення" / Марченко Світлана Іванівна ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20с.
 19. Мірошніченко В. М. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров'я дівчат з урахуванням соматотипу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мірощенко Вячеслав Миколайович ; Львівський держ. ун-т фізичної культури. - Л., 2008. - 16с.
 20. Могільова С. В. Сучасний спорт в екзистенціальному та соціально-комунікативному вимірах : автореф. дис. ... канд філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Могільова Світлана Валентинівна ; Харківський національний ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2008. - 18с.
 21. Нагорна В. О. Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Нагорна Вікторія Олегівна ; Національний ун-т фізичного виховання і спорту". - К., 2008. - 20с.
 22. Носова Н. Л. Контроль просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Носова Наталія Леонідівна ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 19 с.
 23. Овчарук І. С. Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Овчарук Ігор Степанович ; Львівський держ ун-т фіз. культури. - Л., 2008. - 20 с.
 24. Оксьом П. М. Ефективність фізичної підготовленості студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу : автореф. дис. ... канд наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Оксьом Павло Михайлович ; Харківська деж. академія фіз. культури. - Х., 2008. - 20с.
 25. Очеретько Б. Є. Передумови збереження досягнень і тривалість спортивної кар'єри у веслуванні академічному : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Очеретько Борис Євгенович ; Національний університет фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 26. Павлюк І. С. Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Україні ( на прикладі гандболу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Павлюк Ірина Сергіївна ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 19 с.
 27. Павлішак О. Р. Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 " Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Павлішак Оксана Романівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. - Дрогобич, 2008. - 20 с.
 28. Паєвський В. В. Спеціальна фізична підготовка курсантів Протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Паєвський Володимир Валерійович / Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20 с.
 29. Подлесний О. І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-судноводіїв : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура , фізичне виховання різних груп населення" / Подлесний Олександр Іванович ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 22с.
 30. Поліщук В. В. Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Поліщук Віталій Валентинович ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2008. - 20 с.
 31. Путров С. Ю. Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 " Теорія і методика виховання" / Путров Сергій Юрійович ; Інститут проблем виховання Акад. пед. наук України. - К., 2008. - 23 с.
 32. Пуцов С. О. Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої кваліфікації у річному макроциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський професійний спорт" / Пуцов Сергій Олександрович ; Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с.
 33. Саєнко В. Г. Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт" / Саєнко Володимир Григорович ; Державний н.-д. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2008. - 22 с.
 34. Сітовський А. М. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сітовський Андрій Миколайович ; Львівський держ. ун-т. фіз. культури. - Л., 2008. - 20 с.
 35. Стасюк Р. М. Оптимізація соціальної адаптації студентів початкових курсів засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. культури і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Стасюк Роман Миколайович ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20 с.
 36. Степаненко Д. І. Структура та напрямки удосконалення фізичної і технічної підготовленості бігунів на короткі дистанції різної кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Степаненко Дмитро Іванович ; ЛДУФК. - Л., 2008. - 20 с.
 37. Стороженко С. М. Впровадження системи атестації футбольних клубів України : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Стороженко Сергій Михайлович ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20 с.
 38. Тьорло О. І. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Тьорло Олена Ігорівна ; ЛДУФК. - Л., 2008. - 19 с.
 39. Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 " Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Цибанюк Олександра Олександрівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 20 с.
 40. Шлапаченко О. А. Корекція рухової активності та пізнавальних процесів у дітей 5-8 років з ДЦП в умовах сонаторно-курортного лікування з використанням рухливих ігор : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Шлапаченко Ольга Анатоліївна ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2008. - 20 с.
 41. Ярещенко О. А. Обгрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автор. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ярещенко Олег Артурович ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 20 с.