Хто тут

На даний момент 49 гостей на сайті

Наукові статті 2007р.

 1. Андрес А. Динаміка спеціальної підготовленості багатоборців військово-спортивного комплексу упродовж підготовчого періоду річного макроциклу / Андрій Андрес, Михайло Линець, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 6 – 12.
 2. Банах В. Основні проблеми формування техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі базової підготовки / Володимир Банах // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 45 – 48.
 3. Боднарчук О. Характеристика показників фізичного розвитку шести та семирічних першокласників / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 25 – 33.
 4. Боровська О. Термінологія спорту на сторінках українських Інтернет-видань [Текст] / Ольга Боровська, Ольга Калужна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 38 – 41.
 5. Бронніков А. В. Особливості спеціальної працездатності кваліфікованих борців вільного стилю [Електронний ресурс] / Бронніков А. В. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 10 – 12. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07bavqwf.pdf
 6. Василишин І. П. Моделювання спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих важкоатлетів і її контроль [Електронний ресурс] / Василишин І. П., Ревін П. П., Науменко В. С. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 13 – 16. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07vippic.pdf
 7. Васильчук А. Г. Фізична підготовленість старшокласників в урочних і позаурочних формах занять з футболу в загальноосвітній школі / А. Г. Васильчук, С. В. Ніколенко, Й. Г. Фалес // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 45 – 52.
 8. Вачев С. Структура та причини травматизму у східних одноборствах з ударною технікою [Текст] / Сергій Вачев, Юрій Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 12. – С. 29.
 9. Визначення змагальної швидкості лижників-ветеранів в основних циклічних вправах на різних етапах підготовки / Василь Крупський, Орест Стефанишин, Любомир Зубрицький, Андрій Кубін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 178 – 182.
 10. Вовканич Л. С. Особливості функціонального стану студенток у динаміці оваріально-менструального циклу (на основі анкетування студенток ЛДУФК) [Електронний ресурс] / Вовканич Л. С., Тарнакіна О. Б., Дунець А. В. // Спортивна наука України. – 2007. – № 1. – С. 8 – 16. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-1/Articles/07vlsqls.pdf
 11. Воронін Д. Ефективність застосування методу іпотерапії в реабілітації дітей 6-10 років з церебральним паралічем / Денис Воронін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 62 – 65.
 12. Герцик А. М. К вопросу построения реабилитационного процесса и контроля за его эффективностью [Текст] / Герцик А. М. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Харьков, 2007. – № 5. – С. 55 – 62.
 13. Герцик А. М. Отдельные аспекты физической реабилитации лиц с приобретенными контрактурами [Текст] / Герцик А. М. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Харьков, 2007. – № 5. – С. 62 – 68.
 14. Герцик А. М. Структура процедури обстеження опорно-рухового апарату у фізичній реабілітації [Текст] / Герцик А. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 9. – С. 23 – 25.
 15. Герцик А. Характеристика методик фізичної реабілітації дітей з опіковою травмою [Текст] / Герцик Андрій, Кука Уляна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – №10. – С. 18 – 20.
 16. Гречанюк О. Атлетичні види змагань у програмі ігор північнопричорноморських міст у античний період / Оксана Гречанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 86 – 94.
 17. Гузій О. В. Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи осіб другого зрілого віку з гіпертонічною хворобою ІІ ступеня у післялікарняний період [Електронний ресурс] / Гузій О. В., Паньонко Н. І. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 5. – С. 7 – 14. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-5/Articles/07govdph.pdf
 18. Гурінович Х. Є. Диференційований підхід до застосування рухливих ігор для глухих дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Христина Гурінович, Володимир Трач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 105 – 108.
 19. Данилевич М. В. Особливості навчання студентів у вузах фізкультурного профілю в контексті Болонських перетворень [Текст] / Данилевич М. В., Ярошик М. Я. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 10 – 12.
 20. Дідух Г. Програма фізичної реабілітації для жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки / Галина Дідух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 115 – 121.
 21. Драч М. М. Модельні характеристики підготовки висококваліфікованих важкоатлеток [Електронний ресурс] / Драч М. М. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 17 – 20. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07dmmfwt.pdf
 22. Дребот Т. Організація форм рухової активності в санаторно-курортних установах / Тарас Дребот, Любов Чеховська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 116 – 120.
 23. Дунець А. Особливості лікувального масажу при шийному остеохондрозі / Антоніна Дунець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 127 – 132.
 24. Єдинак Г. Ефективність реалізації технології неперервної рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах / Г. Єдинак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 133 – 138.
 25. Жарська Н. Вплив фізичної реабілітації на зміни показників ехокардіографії у осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця: стабільна стенокардія ІІ функціональний клас / Наталя Жарська, Оксана Гузій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 139 – 143.
 26. Жданова О. Окремі аспекти планування діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Тетяна Господарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 121 – 125.
 27. Зайдовий П. Перспективи організації фізкультурно-спортивної роботи з молоддю при релігійних організаціях України в уявленні священнослужителів основних християнських конфесій / Павло Зайдовий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 130 – 138.
 28. Зайдовий П. В. Взаємовідносини фізичної культури і релігії в Україні у роки незалежності [Електронний ресурс] / Зайдовий П. В., Зайдовий Ю. В. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 3. – С. 2 – 9. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-3/articles/07zpvpoi.pdf
 29. Заневська Л. Г. Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності : метод. посіб. для фахівців фіз. виховання [Електронний ресурс] / Л. Г. Заневська // Спортивна освіта України. – 2007. – № 4. –152 с. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-4/Articles/07zlhrta.pdf
 30. Звіряка О. Методика гідрокінезотерапії з використанням сконструйованого гідрокінезомеханотерапевтичного пристрою при переломах кісточок / Олександр Звіряка, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 155 – 160.
 31. Згоба В. Л. Обгрунтування тестових випробувань для контролю фізичної підготовки суддів у гандболі [Електронний ресурс] / Згоба В. Л., Левків В. І. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 6. – С. 64 – 73. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07zvliah.pdf
 32. Зіньків О. Техніко-тактичні дії спортсмена на стартовому відрізку у дисциплінах сноубордингу / Ольга Зіньків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 139 – 142.
 33. Жарська Н. В. Вплив фізичної реабілітації на зміни біохімічних показників крові у осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця: стабільна стенокардія ІІ функціональний клас [Текст] / Жарська Н., Гузій О., Трач В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – №5. – С. 202 – 204.
 34. Іваночко О. Організація та методика навчальних занять спеціального медичного відділення у ВНЗ / Оксана Іваночко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 179 – 188.
 35. Івасик Н. Фізична реабілітація при килах міжхребцевих дисків / Наталія Івасик, Клавдія Цепковська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 161 – 164.
 36. Каратник І. Теоретико-методичні аспекти швидкісно-силової підготовки у бадмінтоні / Іван Каратник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С.147 – 150.
 37. Клемба А. Підвищення ефективності методики навчання лижних ходів на основі новаційних підходів / Анатолій Клемба, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 151 – 154.
 38. Конестяпін В. Розвиток швидкісних якостей юних бігунів на середні дистанції / Володимир Конестяпін, Андрій Сташків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 162 – 167.
 39. Крицко І. Організаційно-методична діяльність керівних органів руху ветеранів спорту в Україні / Ірина Крицко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 163 – 166.
 40. Крук Б. Вплив експериментальної методики фізичної реабілітації на стан м’язової системи в осіб з хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу за умов удосконалення побудови реабілітаційного процесу [Текст] / Крук Богдан, Гунц Віктор // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – №7. – С. 83 – 86.
 41. Крупський В. Застосування подвоєного макроциклу при побудові тренувань лижників-ветеранів / Василь Крупський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 173 – 177.
 42. Кухтій С. Біомеханічний аналіз кидка через спину в дзюдо (різні варіанти виконання) / Світлана Кухтій, Анна Коваленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С.205 – 209.
 43. Лазурко В. М. Розвиток професійних видів східних одноборств в Україні (на прикладі муай тай) [Електронний ресурс] / Лазурко В. М., Портах В. С. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 24 – 28. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07lvmmtp.pdf
 44. Маланчук Г. Г. Формування готовності майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту для роботи з глухими дітьми [Електронний ресурс] / Маланчук Г. Г. // Спортивна наука України. – 2007. – № 1. – С. 17 – 21. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-1/Articles/07mhhwdc.pdf
 45. Мандюк А. Деякі згадки прояву фізичних можливостей людини в українській міфології / Андрій Мандюк, Юрій Петришин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 205 – 210.
 46. Мандюк А. Б. Відображення цінностей фізичної культури в українських пареміях [Електронний ресурс] / Мандюк А. Б. // Спортивна наука України. – 2007. – № 3. – С. 14 – 20. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-3/articles/07mabpas.pdf
 47. Мартин В. Д. Історія становлення та розвитку кафедри теорії та методики атлетичних видів спорту [Електронний ресурс] // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 2 – 9. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07mvdaps.pdf
 48. Мартин В. Д. Моделювання змагальної діяльності важкоатлеток найвищої кваліфікації [Електронний ресурс] / Мартин В. Д. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – C. 29 – 34. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07mvdsww.pdf
 49. Мартин В. Д. Управління тренувальним процесом кваліфікованих важкоатлетів на передзмагальному етапі підготовки [Електронний ресурс] / Мартин В. Д., Шуба В. О. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 35 – 38. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07mvdpst.pdf
 50. Мартин В. Д. Історія та стан розвитку важкої атлетики на Тернопільщині [Електронний ресурс] / Мартин В. Д., Онищук Н. С. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 44 – 53. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07mvdiot.pdf
 51. Марцинюк Л. Особливості покращення рівня фізичної підготовленості юних легкоатлетів-спринтерів [Текст] / Любов Марцинюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 226 – 231.
 52. Мочернюк В. Аналіз фізичної та технічної підготовленості важкоатлетів вищої кваліфікації [Електронний ресурс] / Мочернюк В., Василишин І. П. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 39 – 43. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07mvthsw.pdf
 53. Мудрий І.  Аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів музичних закладів освіти / Ігор Мудрий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 302 – 310.
 54. Нагорняк О. Особливості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації для тренерських кадрів Федерації футболу України / Оксана Нагорняк, Андрій Дулібський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 232 – 236.
 55. Некотєнєв Д. Ставлення українських та японських підлітків до уроку фізичної культури / Дмитро Некотєнєв, Ірина Турчик, Олена Шиян // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 249 – 255.
 56. Perederiy A. Structure and Contents of Training Programs of Special Olympics [Текст] / Perederiy A., Borovska O., Slisenko O. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 10. – С. 150 – 152.
 57. Пітин М. Взаємозв’язки між показниками силової підготовленості та змагальної діяльності кваліфікованих баскетболістів на візках / Мар’ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 287 – 292.
 58. Передерій А. Аналіз тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок [Текст] / Аліна Передерій, Ольга Слісенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 269 – 274.
 59. Передерій А. Порівняльний аналіз результативності змагальної діяльності спортсменів різних нозологічних груп в паралімпійському паверліфтингу / А. Передерій, М. Розторгуй // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 275 – 280.
 60. Передерій А. В. Результативність змагальної діяльності в паралімпійському пауерліфтингу [Електронний ресурс] / Передерій А. В., Розторгуй М. С. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 6. – С. 54 – 59. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07pavapp.pdf
 61. Пірус О. Основні аспекти проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи ВНЗ [Текст] / Ольга Пірус, Андрій Окопний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту.– Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 303 – 305.
 62. Похмурська С. Сучасний стан і перспективи розвитку дитячо-юнацького туризму в Львівській області / Світлана Похмурська, Роман Скабара // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 310 – 313.
 63. Приступа Є. Концепції вільного часу людини як важливої категорії рекреації [Текст] / Приступа Є., Жепка А., Лара В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 1. – С. 106 – 112.
 64. Приступа Є. Рекреація як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності [Текст] / Приступа Є., Жепка А., Лара В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С.С.Єрмакова. – Х., 2007. – №1. – С. 112 – 120.
 65. Пришляк О. О. Організація і проведення тренувань і навчально-тренувальних зборів з автогонщиками в умовах ЕМП [Електронний ресурс] // Спортивна наука України. – 2007. – № 1. – С. 22 – 27. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-1/Articles/07pooief.pdf
 66. Прогнозування спортивного результату бігунів на середні дистанції за показниками велоергометричних анаеробних тестів [Електронний ресурс] / Вовканич Л. С., Конестяпін В. Г., Митроган Т. М., Коваль Н. А. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 2. – С. 2 – 7. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-2/Articles/07vlsrmr.pdf
 67. Рибак Л. Аналіз швидкісних ралійних стенограм учасників чемпіонату України з ралі 2006 року / Людмила Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 278 – 284.
 68. Рибак О. Моделювання штучного керуючого середовища для тестування і навчання автогонщиків / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С.285 – 292.
 69. Рибак О. Ю. Класифікація спортивно-прикладних і технічних видів спорту за характером змагальної діяльності [Електронний ресурс] / Рибак О. Ю. // Спортивна наука України. – 2007. – № 2. – С. 26 – 35. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/.
 70. Римар О. В. Особливості підготовки фахівців спеціальності «Фізичне виховання» до роботи у спеціальних навчальних закладах [Електронний ресурс ] / Римар О. В., Соловей А. В. // Спортивна освіта України. – 2007. - № 1. – С. 28 – 31. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-1/Articles/07rovsee.pdf
 71. Ріпак М. Фізична культура у способі життя жінок-учителів першого зрілого віку / Мар’яна Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 339 – 342.
 72. Розвиток сили ударів одноборців на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / А. О. Никитенко, М. Р. Величкович, А. А. Никитенко, С. А. Нікітенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 4. – С. 107 – 110.
 73. Романчук І. В. Аналіз рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток 16-17 років [Текст] / Романчук І. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 2. – С. 125 – 127.
 74. Романчук І. В. Рівень рухової асиметрії в техніко-тактичній підготовленості юних баскетболісток різного рівня кваліфікації [Текст] / Романчук І. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 4. – С. 126 – 128.
 75. Романчук І. В. Динаміка рівня фізичної і технічної підготовленості баскетболісток високої кваліфікації протягом сезону [Електронний ресурс] / Романчук І. В. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 2. – С. 36 – 43. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-2/Articles/07rivdas.pdf
 76. Романчук І. В. Вплив спеціальних тренувальних навантажень на динаміку показників фізичної підготовленості юних баскетболісток [Електронний ресурс] / Романчук І. В. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 3. – С. 21 – 28. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-3/articles/07rivoyb.pdf
 77. Руденко Р. Є. Відновний массаж у передзмагальному мезоциклі з навантаженнями різної інтенсивності [Текст] / Руденко Р. Є., Оврас А. Б // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 179 – 182.
 78. Рум’янцев Ю. Системно-структурний аналіз проблеми здоров’я української нації (з досвіду конкретного соціологічного дослідження проблеми здоров’я українців західного регіону України) / Юрій Рум’янцев, Світлана Пилипець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 343 – 347.
 79. Савчук М. Часові характеристики техніки метальників молота різної кваліфікації / Микола Савчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 299 – 302.
 80. Свищ Я. Відповідь організму легкоатлетів-спринтерів на додаткове тренування гіпоксією / Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 4. – С. 254 – 257.
 81. Семен Б. В. Використання тренажерних приладів в підготовці борців [Електронний ресурс] / Семен Б. В. // Спортивна наука України. – 2007. – № 6. – С. 60 – 63. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-6/Articles/07sbvtwp.pdf
 82. Стан організаційного, програмно-нормативного і науково-методичного забезпечення автомобільного спорту, картингу та мотоциклетного спорту / Олег Рибак, Юрій Любіжанін, Орест Стефанишин, Юрій Ткач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С.322 – 332.
 83. Стасюк О. Комунікаційне забезпечення діяльності центрів фізичної реабілітації [Текст] / Ольга Стасюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 232 – 327.
 84. Стельмах Ю. Ю. Побудова тренувального процесу у жіночій спортивній боротьбі з урахуванням особливостей ОМЦ [Електронний ресурс] / Стельмах Ю. Ю., Кухтій С. Я. // Спортивна освіта України. – 2007. – № 3. – С. 10 – 13. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-3/articles/07syypoo.pdf ]
 85. Тиравська О. Характеристика фізичних вправ, які використовуються при лікуванні кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Оксана Тиравська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 333 – 336.
 86. Улізько В. Стан серцево-судинної системи в передзмагальному періоді у кваліфікованих спортсменок / Віра Улізько, Андрій Вітраховський, Георгій Коробейніков // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 4. – С. 264 – 268.
 87. Федорович О. Організація проведення таборів активної реабілітації для спинальних хворих / Оксана Федорович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 342 – 345.
 88. Формування і розвиток розумових здібностей у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку / Орест Лесько, Тетяна Вісковатова, Степан Решетило, Володимир Трач [Текст] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 220 – 224.
 89. Чорнобай І. Визначення вміння виконувати кручені удари ногою футболістами СДЮСШ (15 – 17 років) та ЛДУФК (16 - 7 років) за допомогою контрольних вправ / Ігор Чорнобай, Олег Колобич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 342 – 347.
 90. Чернов В. М. Новації техніки виконання стартів та поворотів у спортивному плаванні [Текст] / Чернов В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 1. – С. 157 – 160.
 91. Чорненька Г. Взаємозв’язок денної динаміки точності вимірювання просторових параметрів із особливостями режиму дня студентів ВНЗ фізкультурного профілю / Галина Чорненька // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 560 – 567.
 92. Шевців У. Впровадження новітніх технологій в процес фізичного виховання загальноосвітніх шкіл / Уляна Шевців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 1. – С. 579 – 587.
 93. Юхимук В. Олімпійська освіта школярів в діяльності Міжнародної олімпійської академії [Електронний ресурс] / Юхимук В. // Спортивна наука України. – 2007. – № 3. – С. 36 – 43. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-3/articles/07yvpioa.pdf
 94. Юхимук В. Аналіз навчальних програм олімпійської освіти школярів загальноосвітніх навчальних закладів Російської Федерації / Віра Юхимук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С.400 – 405.
 95. Ціж Л. М. Вплив експериментальної методики фізичної реабілітації жінок з дископатією на опорно-руховий апарат / Любов Ціж, Евгеніуш Болах // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11,т. 2. – С. 354 – 359.
 96. Яремко Є. Фізіологічні принципи оцінки стану здоров’я людини [Текст] / Євген Яремко, Любомир Вовканич, Петро Дацків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 4. – С. 282 – 288.
 97. Ярошик М. Вища освіта України в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору / Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 410 – 415.
 98. Ясінська Л. Динаміка розвитку спортивної аеробіки / Людмила Ясінська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С.416 – 420.