Хто тут

На даний момент 48 гостей на сайті

Наукові статті 2008р.

 1. Байцар Ю. Рейтингова система оцінки автомобільних змагань / Юрій Байцар, Юрій Любіжанін, Юрій Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 15 – 20.
 2. Баклицька О. Акцентуації характеру в структурі особистості студента вищого навчального закладу спортивно-фізкультурного профілю / Ольга Баклицька, Роксолана Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 6 – 11.
 3. Баклицька О. П. Ярослав Іванович Цурковський та його вклад у вітчизняну психологічну науку [Електронний ресурс] / О. П. Баклицька, Т. Ф. Матвійчук // Спортивна наука України. – 2008. – № 1. – С. 51 – 56. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08bopdps.pdf
 4. Банах В. Методика відеокомп’ютерного аналізу техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна / Володимир Банах, Ігор Сапужак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 29 – 34.
 5. Бас О. Реабілітаційне обстеження жінок після мастектомії / Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 22 – 25.
 6. Боровська О. Проблеми перекладу спортивної термінології / Ольга Боровська, Уляна Дмитрів, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 51 – 55.
 7. Бріскін Ю. А. Структура та зміст тренувальної програми Спеціальної Олімпіади з легкої атлетики / Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Слісенко О. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 1. – С. 22 – 25.
 8. Бусол В. Різновиди помилок та їх обсяги при виконанні бойових дій фехтувальниками-шаблістами високої кваліфікації / Василь Бусол, Ігор Рощін, Василь Шуберт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 23 – 27.
 9. Вацеба О. З історії спорудження першого українського стадіону у Львові / Оксана Вацеба // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С.78 – 85.
 10. Вивчення особливостей мотивації та психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації (на прикладі спортивної боротьби) / Георгій Коробейніков, Каріне Мазманян, Лілія Коняєва [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 155 – 160.
 11. Вовканич Л. С. Перспективи використання програмно-апаратного комплексу на базі велоергометра ВЭ02 при проведенні короткочасних анаеробних тестів / Любомир Вовканич, Андрій Власов, Наталія Коваль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 40 – 46.
 12. Воронін Д. Метод Шубоші-терапії в реабілітації дітей 6-10 років з церебральним паралічем / Денис Воронін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 58 – 64.
 13. Герцик А. Фізична реабілітація дітей раннього віку в умовах стаціонару при опіковій травмі / Андрій Герцик, Уляна Кука // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 65 – 69.
 14. Гошовська Л. Тестова методика контролю володіння ознайомлювальним читанням студентів ЛДУФК / Лариса Гошовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 61– 64.
 15. Гроза А. Техніко-тактична підготовка баскетболісток 13-15 років / Андрій Гроза, Ігор Романчук, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 98 – 105.
 16. Данилевич М. Модельні часові характеристики ударного руху „Щупак” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 106 – 110.
 17. Данилевич М. Організація навчального процесу бакалаврів фізичного виховання в контексті євроінтеграції / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 65 – 70.
 18. Дикий Б. В. Дослідження впливу холодових водних процедур на показники гемодинаміки у людей з підвищеним артеріальним тиском / Дикий Б. В., Вовканич А. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 3. – С. 65 – 69.
 19. Дзьобак Р. Здоров`я молоді – скарб нації / Руслан Дзьобак, Олег Сидорко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 71 – 76.
 20. Динаміка силових показників у майбутніх офіцерів протягом їх навчання в інституті / Харабуга С. Г., Бріскін Ю. А., Демків А. С., Єна М. О., Щукін В. Е. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С.]. – Х., 2008. – № 12. – С. 126 – 129.
 21. Жарська Н. В. Зміна показників електрокардіографії під впливом фізичної реабілітації в осіб другого зрілого віку зі стабільною стенокардією ІІ функціональний клас / Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 87 – 91.
 22. Заневська Л. Ставлення студентів до використання інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності / Заневська Л. Г. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С.]. – Х., 2008. – № 1. – С. 49 – 51.
 23. Заневський І. Задачі оптимізації в наукових дослідженнях з проблем фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] // Спортивна наука України. – 2008. – № 1. – C. 2 – 17. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08zippcs.pdf
 24. Зварищук О. Авторитет вчителя фізичної культури серед старшокласників / Оксана Зварищук, Світлана Кухтій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 100 – 106.
 25. Звіряка О. Гідрокінезотерапія у процесі відновлення сили й амплітуди рухів після металоостеосинтезу переломів кісточок / Олександр Звіряка, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 92 – 98.
 26. Зіньків О. Техніка проходження дистанції в альпійських дисциплінах сноубордингу / Ольга Зіньків, Ярослав Тимчак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 125 – 130.
 27. Інформативні показники фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ (на прикладі вправи „Смуга перешкод”) / Харабуга С. В., Бріскін Ю. А., Климович Б. В. [та ін.] // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 10. – С. 122 – 125.
 28. Каратник І. Контроль швидкісно-силової підготовленості у бадмінтоні / Іван Каратник, Оксана Гречанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 140 – 145.
 29. Ківернік О. В. Форми організації занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Ківернік О. В., Турчик І. Х., Пітин М. П. // Спортивна наука України. – 2008. – № 1. – С. 18 – 23. – Режим доступу: http: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08kavhee.pdf
 30. Конестяпін В. Фізичне виховання школярів 14-15 років з пріоритетним використанням засобів легкої атлетики / Володимир Конестяпін, Тетяна Вітер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 115 – 119.
 31. Линець М. Взаємозв’язки між результатами змагальної діяльності та показниками фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників / Михайло Линець, Христина Хіменес, Ірина Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 172 – 176.
 32. Литвинець А. І. Спортивна діяльність християнських організацій в Україні [Електронний ресурс] / Литвинець А. І., Тимчак Я. В. // Спортивна наука України. –2008. – № 1 – С. 87 – 94. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08laiiiu.pdf
 33. Мандюк А. Б. Ставлення учнів старшого шкільного віку до українського фольклору як відобразника цінностей фізичної культури / Андрій Мандюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 128 – 134.
 34. Маясов Л. Структура технічних і тактичних дій спортсменів-орієнтувальників / Леонід Маясов, Ігор Сапужак, Андрій Кубін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 193 – 198.
 35. Мельник В. Структура та ефективність командних атакуючих дій гандболістів різної спортивної кваліфікації / Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 199 – 203.
 36. Микіч М. Ефективність техніки штовхання ядра / Михайло Микіч, Василь Західний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 208 – 212.
 37. Мороз О. Обсяги, ефективність та результативність бойових дій кваліфікованих фехтувальників-шпажистів / Олексій Мороз, Василь Шуберт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 218 – 221.
 38. Никитенко А. А. Взаємозалежність між кількісними показниками загальнопідготовчих і спеціальних дій боксерів на етапі початкової підготовки / Никитенко А. А., Нікітенко С. А., Никитенко А. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С.]. – Х., 2008. – № 12. – С. 100 – 103.
 39. Окопний А. Використання технічних засобів навчання для забезпечення точності рухів гравців у настільний теніс / Андрій Окопний, Ігор Майовка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 227 – 231.
 40. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у трудовому колективі Львівської залізниці / Марія Гаваль, Ігор Лапичак, Орест Лесько, Марія Пазичук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 55 – 60.
 41. Оцінка функціонального стану футболістів 13-14 років у змагальному періоді (повідомлення 1) / Юрій Свистун, Христина Гурінович, Ігор Чорнобай, Любов Веселовська, Ольга Дуда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 200 – 204.
 42. Петрина Л. Ставлення школярок 15-16 років до занять різними видами рухової активності / Леся Петрина // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 166 – 171.
 43. Пітин М. Методичні прийоми у силовій підготовці неповносправних баскетболістів / Мар’ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 250 – 254.
 44. Порівняльний аналіз показників варіаційної пульсометрії та біоенергетичного статусу у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець, Мирослава Гриньків, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 47 – 50.
 45. Приступа Є. Концепції вільного часу людини , як важливої категорії рекреації [Електронний ресурс] / Євген Приступа // Спортивна наука України. – 2008. – № 5. – С. 9 – 22. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-5/08pynfor.pdf
 46. Приступа Є. Н. Рекреація як соціально-культурне явище, різновид і результат діяльності [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Аркадіуш Жепка, Войцех Лара // Спортивна наука України. – 2008. – № 3. – С. 8 – 20. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-3/08penroa.pdf
 47. Пришляк О. О. Моделювання біомеханічних аспектів нейтралізації дії ЕМП на організм спортсменів в автомобільному спорті [Електронний ресурс] // Спортивна наука України. – 2008. – № 1. – С. 24 – 31. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08poosms.pdf
 48. Рибак О. Модельні психофізіологічні характеристика автогонщиків / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 285 – 290.
 49. Рихліцький В. Швидкісно-силова підготовка юних баскетболістів 12-13 років / Василь Рихліцький, Василь Ковцун, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 291– 297.
 50. Розвиток психофізіологічних якостей старшокласників під час занять з футболу в загальноосвітній школі / Аурел Васильчук, Тарас Палагнюк, Станіслав Ніколенко, Йосип Фалес // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 43 – 46.
 51. Розторгуй М. Результативність змагальної діяльності у параолімпійському та класичному пауерліфтингу / Марія Розторгуй // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 298 – 301.
 52. Розторгуй М. С. Принципи класифікації в паралімпійському спорті / Розторгуй М. С., Передерій А. В., Бріскін Ю. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 2. – С. 124 – 126.
 53. Розумова працездатність студентів різних спеціальностей / Коробейніков Г. В., Петров Г. С., Яковенко Ю. П., Брайко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. / за ред. Єрмакова С. С.]. – Х., 2008. – № 12. – С. 67 – 74.
 54. Рокошевська В. В. Модель індивідуальної програми фізичної реабілітації осіб після перенесеного мозкового геморагічного інсульту // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 187 – 192.
 55. Роль центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у розвитку фізкультурно-оздоровчої клубної роботи / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська, Тетяна Господарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 77 – 81.
 56. Романчук І. В. Вплив тренувальних навантажень спеціальної спрямованості на динаміку асиметрії показників технічної підготовленості юних баскетболісток // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 9. – С. 109 – 113.
 57. Руденко Р. Фізична реабілітація жінок 40-50 років з опущенням внутрішніх статевих органів / Романна Руденко, Наталя Новик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 193 – 196.
 58. Комп’ютеризація хронодинамометричних вимірів в ударних одноборствах / Мирон Савчин, Ярослав Сколоздра, Богдан Михалик, Тетяна Залуцька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 307 – 314.
 59. Свищ Я. Штучна гіпоксія та її використання в практиці підготовки висококваліфікованих легкоатлетів-спринтерів // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 319 – 324.
 60. Слісенко О. Напрями вдосконалення тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з пріоритетних в Україні видів спорту // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 197 – 201.
 61. Соловей А. Історичні аспекти розвитку тенісу на Львівщині / Алла Соловей, Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 336 – 339
 62. Сосонка І. Фізичний розвиток та рівень здоров’я дітей середнього шкільного віку з урахуванням урбанізації / Ірина Сосонка, Христина Гурінович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 209 – 213.
 63. Степанченко Н. Модель психоспортограми лижного двоборства / Наталія Степанченко, Андрій Казмірук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 347 – 350.
 64. Стасюк О. Участь центрів реабілітації в управлінні зв’язками з громадськістю / Ольга Стасюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 206 – 210.
 65. Ступницька С. Поверхнева електроміографія як перспективний метод контролю ефективності реабілітаційних заходів при вродженій м’язовій кривошиї у дітей першого року життя / Світлана Ступницька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 211 – 216.
 66. Теоретико-методичні аспекти формування фізкультурної та спортивної лексики у школярів молодшого шкільного віку / Оксана Думич, Ігор Лапичак, Орест Лесько, Зоряна Василько // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 79 – 84.
 67. Тимрук-Скоропад К. Сучасний стан фізичної реабілітації онкологічних хворих в Україні / Катерина Тимрук-Скоропад, Ольга Рябуха // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 217 – 221.
 68. Тиравська О. Клінічні прояви кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в залежності від локалізації // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 222 – 225.
 69. Улізько В. Зміни серцево-судинної системи під час навантажень кваліфікованих спортсменок з настільного тенісу у передзмагальному періоді / Віра Улізько, Георгій Коробейніков // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 235 –239.
 70. Физкультурно-оздоровительная программа адаптивного физического воспитания для младших школьников с задержкой психического развития / Орест Лесько, Галина Маланчук, Виталий Грибовский // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр. / под ред. Ермакова С. С.]. – Харьков, 2008. – № 6. – С. 75 – 80.
 71. Формування координаційних якостей на заняттях з лижних перегонів / Анатолій Клемба, Андрій Кубін, Іванна Нестерук, Лідія Фолизюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 111 – 114.
 72. Бережанський О. Характеристика показників фізичного розвитку та спеціальної фізичної підготовленості юних лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 35 – 40.
 73. Ціж Л. М. Особливості програми фізичної реабілітації жінок другого зрілого віку з дископатією шийного відділу хребта / Любов Ціж // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 249 – 252.
 74. Чорненька Г. Чинники, що впливають на ефективність навчально-тренувальних занять / Галина Чорненька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 380 – 383.
 75. Чорнобай І. М. Вдосконалення навчання індивідуальним тактичним діям у захисті юних футболістів 11-12 років / Чорнобай І. М., Ріпак І. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 11. – С. 55 – 59.
 76. Шевців У. Особливості застосування модифікованої шейпінг-програми на уроках фізичної культури для дівчат-старшокласниць // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 213 – 217.
 77. Шутка Г. Фізичний стан як чинник дозування навантаження в оздоровчому тренуванні жінок 35-55 років / Галина Шутка, Тетяна Влашин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 245 – 249.