Хто тут

На даний момент 48 гостей на сайті

Наукові статті 2012р.

 1. Антонов С. Динаміка спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих стрільців з лука за результатами експериментальної програми технічної підготовки [Електронний ресурс] / Сергій Антонов, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. 25 – 34. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_4/Ant_4.pdf
 2. Антонов С. В. Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука на етапі спеціальної базової підготовки [Текст] / Антонов С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 9 – 13.
 3. Антонов С. Загальна фізична підготовленість кваліфікованих стрільців з лука та її динаміка впродовж педагогічного експерименту з удосконалення технічної підготовленості [Електронний ресурс] / Сергій Антонов // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 53 – 60. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Ant%20_8.pdf
 4. Антонов С. Структура та зміст програми удосконалення технічної підготовленості кваліфікованих стрільців із лука за допомогою спрямованого розвитку координаційних здібностей [Текст] / Сергій Антонов, Юрій Бріскін, Мар'ян Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 4. – С. 24 – 33.
 5. Антонов С. В. Зміни інтегральних показників кваліфікованих стрільців з лука під впливом експериментальної програми удосконалення технічної підготовленності [Текст] / Антонов С. В., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 11. – С. 5 – 9.
 6. Баклицька О. Психологічний аналіз "Я-концепції" в структурі особистості курсантів та студентів вищого навчального закладу системи МВС / Ольга Баклицька, Роксолана Сірко, Юлія Сірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 13 – 19.
 7. Бергтраум Д. Сучасні уявлення про типологічні та індивідуальні особливості периферичної гемодинаміки спортсменів різних спеціалізацій [Текст] / Дзвенислава Бергтраум // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 19 – 25.
 8. Berezhanskyii V. Content and structure optimization of young nordic combined skiers’ physical training / Viktor Berezhanskyii, Olexandr Berezhanskyii // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 22 – 25. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_5/Ber_3.pdf
 9. Боднарчук О. Оцінювання гармонійності фізичного розвитку учнів перших класів [Текст] / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 32 – 36.
 10. Боднарчук О. Фізична підготовленість учнів перших класів в умовах взаємодії школи та сім’ї [Електронний ресурс] / Олена Боднарчук // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 30 – 34. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Bod_4.pdf
 11. Бріскін Ю. Характеристика теоретичної підготовленості фехтувальників на різних етапах багаторічної підготовки [Текст] / Юрій Бріскін, Мар'ян Пітин, Ольга Задорожна // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 24 – 31.
 12. Бріскін Ю. Пріоритетно-репрезентативні види спорту Спеціальних Олімпіад в Україні [Текст] / Юрій Бріскін, Ольга Павлось, Аліна Передерій // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 1. – С. 43 – 49.
 13. Briskin Y. The differentiation of technical and tactical training of sportsmen in team sports as a direction of scientific research [Текст] = Диференціація техніко-тактичної підготовки спортсменів в ігрових командних видах спорту як напрям наукових досліджень / Yuriy Brisksn, Maryan Pityn, Oksana Blavt // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 16 – 22.
 14. Будзин В. До питань підходів тренувального процесу футболісток з урахуванням функціональних можливостей жіночого організму в різні фази оваріально-менструального циклу [Текст] / Віра Будзин, Ростислав Пелехатий, Ольга Рябуха // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 33 – 42.
 15. Бусол В. Вадим Андрієвський - видатна постать українського спорту [Текст] / Василь Бусол, Олена Дьоміна, Вероніка Бусол // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 58 – 61.
 16. Вашкевич С. Удосконалення технічної підготовки баскетболісток студентських команд: стан та перспективи досліджень [Текст] / Сергій Вашкевич, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 23 – 27.
 17. Верітов О. Підходи щодо профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату дітей, які активно займаються спортивними одноборствами [Електронний ресурс] / Олександр Верітов, Еліна Макарова, Оксана Гузій // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. 10 – 18. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_4/Ver_2.pdf
 18. Взаємозв'язки швидкісних і силових якостей спортсменів-одноборців при застосуванні спеціальнопідготовчих і загальнопідготовчих вправ на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / Сергій Нікітенко, Вероніка Бусол, Андрій Никитенко, Микола Величкович, Анатолій Никитенко, Володимир Марців // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 4. – С. 34 – 49.
 19. Відчуття ритму як передумова успішного засвоєння техніки карате-до юними спортсменами [Текст] / Анна Кас'янова, Оксана Блавт, Роман Петрина, Іван Мудрик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 108 – 112.
 20. Вовканич А. Засоби фізичної реабілітації при переломах проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу [Текст] / Андрій Вовканич, Галина Яцуляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 37 – 41.
 21. Вовканич Л. Особливості інтерференційної електроміограми м’язів лучників під час виконання змагальної вправи [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Василь Ткачек // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. 3 – 9. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_4/Vov_1.pdf
 22. Волошин І. Зміцнення здоров’я й поліпшення фізичного розвитку школярів за допомогою плавання / Іван Волошин, Юрій Петришин, Іванна Боднар // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 39 – 47. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_5/Vol_6.pdf
 23. Волошин І. Фізична культура особистості молодого вчителя [Електронний ресурс] / Іван Волошин, Юрій Петришин // Спортивна наука України. – 2012. – № 6. – С. 12 – 16. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_6/Vol_2.pdf
 24. Волошин І. Рівень фізичної підготовленості учнів перших класів [Електронний ресурс] / Іван Волошин, Юрій Петришин, Олена Боднарчук // Спортивна наука України. – 2012. – № 7. – С. 18 – 23. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_7/Vol_4.pdf
 25. Воронін Д. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи - перспективи розвитку [Текст] / Денис Воронін, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 47 – 51.
 26. Вплив циклічних засобів тренування на функціональний стан організму лижників-ветеранів [Текст] / Василь Крупський, Любомир Зубрицький, Орест Стефанишин, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 103 – 107.
 27. Вплив способу життя студентів вищих навчальних закладів на стан їхнього здоров'я [Текст] / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Олег Сидорко, Віталій Грибовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 106 – 110.
 28. Вплив стресових чинників проходження по розжареному вугіллю на частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму спортсменів-каратистів [Текст] / Дикий Б. В., Вовканич Л. С., Власов А. П., Кіндзер Б. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 12. – С. 37 – 41.
 29. Грибовський В. Стан розвитку стрільби стендової у Львівській області [Текст] / Віталій Грибовський, Ярослав Кашуба, Владлен Новаковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 46 – 49.
 30. Гриньків М. Індивідуальні коливання серцевого ритму як критерій адаптації кваліфікованих спортсменів до фізичних навантажень [Текст] / Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 52 – 58.
 31. Гузій О. Вплив фізичних навантажень на показники клітинного та гуморального імунітету атлетів спортивних одноборств [Електронний ресурс] / Оксана Гузій, Віктор Корж, Ігор Башкін // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 3 – 12. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_5/Guz_1.pdf
 32. Гузій О. Особливість фізичного розвитку, фізичної підготовленості і функціональних показників організму спортсменів-дзюдоїстів різних вікових груп [Електронний ресурс] / Оксана Гузій, Олександр Верітов // Спортивна наука України. – 2012. – № 6. – С. 3 – 11. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_6/Guz_1.pdf
 33. Динаміка та варіативність часових характеристик техніки стрибка у висоту у спортсменів високої кваліфікації [Текст] / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц, Станіслав Онищук, Олександр Нартов, Віктор Шаповал // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 113 – 117.
 34. До питання про конкурси мистецтв у програмах олімпійських ігор сучасності [Текст] / Іванна Литвинець, Олена Падовська, Ярослав Тимчак, Антон Литвинець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. –Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 163 – 168.
 35. Дух Т. Взаємопідготовка студентів як передумова удосконалення фізичного виховання вищих навчальних закладів [Текст] / Тетяна Дух, Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 35 – 41.
 36. Дух Т. І. Актуальні проблеми контролю у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Дух Т. І., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 4. – С. 58 – 61.
 37. Жданова О. Доцільність запровадження програми "шейпінг-юні" на уроках фізкультури для дівчат середнього шкільного віку [Текст] / Ольга Жданова, Уляна Шевців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 88 – 91.
 38. Загура Ф. Особливості застосування ігор та спеціалізованих ігрових комплексів з борцями-початківцями греко-римського стилю [Текст] / Федір Загура, Сергій Зубрицький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 94 – 98.
 39. Заневський І. Порівняльна характеристика блокового і стандартного луків [Електронний ресурс] / Ігор Заневський // Спортивна наука України. – 2012. – № 1. – С. 3 – 13. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012-1/Zanev_1.pdf
 40. Згоба В. Фізична підготовленість суддів у гандболі [Електронний ресурс] / Віктор Згоба, Володимир Левків, Лілія Левків // Спортивна наука України. – 2012. – № 1. – С. 35 – 41. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012-1/Zgoba_6.pdf
 41. Ivan Boberskyy's life and work [Текст] / Olga Romanchuk, Oksana Koval, Rostyslav Koval, Olga Matvias, Liubov Chekhovska // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 124 – 130.
 42. Іваночко В. Вплив оздоровчих фітнес-програм на фізичний стан студенток із захворюваннями кардіо-респіраторної системи [Текст] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 92 – 96.
 43. Карпюк Р. Дослідження показників фізичної підготовленості, функціонального й психологічного стану військовослужбовців [Електронний ресурс] / Р. Карпюк, Ю. Петришин // Спортивна наука України. – 2012. – № 7. – С. 46 - 50. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_7/Kar_8.pdf
 44. Крупський В. Підвищення спеціальної стрілецької підготовки лижників-біатлоністів до основних змагань сезону [Текст] / Василь Крупський, Віталій Кільчицький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 127 – 131.
 45. Кухтій С. Навчання базових техніко-тактичних зв'язків на основі ситуаційних дидактичних завдань [Текст] / Світлана Кухтій, Андрій Кухтій, Оксана Зварищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 143 – 149.
 46. Лапичак І. Мотиви навчальної діяльності та ставлення до вивчення профільних дисциплін у студентів – майбутніх фахівців з фізичного виховання [Електронний ресурс] / Ігор Лапичак, Федір Музика, Назарій Лапичак // Спортивна наука України. – 2012. – № 6. – С. 62 – 72. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_6/Lap_8.pdf
 47. Литвинець А. Вплив християнської церкви на формування сучасного спорту у Великій Британії [Текст] / Антон Литвинець, Ярослав Тимчак, Іванна Литвинець // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 3 – 10.
 48. Лосева И. Педагогические аспекты организации и проведения контроля качества образования студентов на дисциплине «Физическая культура» [Електронний ресурс] / Ирина Лосева, Марьян Питын // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 33 – 38. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_2/%E2%84%962/Los_6.pdf
 49. Лукавенко А. В. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання [Текст] / Лукавенко А. В., Єдинак Г. А. / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2012. – № 2. – С. 66 – 70.
 50. Магльований А. Особливості харчування і спеціальна підготовленість кваліфікованих спортсменів – стрільців з лука [Електронний ресурс] / Анатолій Магльований, Ольга Пазичук // Спортивна наука України. – 2012. – № 7. – С. 8 – 12. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_7/Mag_2.pdf
 51. Макуц Т. Вплив діяльності волонтерів, залучених до суддівства змагань з тенісу на структуру організаційних порушень правил гри спортсменами 14 і 16 років [Текст] / Тарас Макуц, Володимир Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 169 – 175.
 52. Мельник В. Структура та ефективність виконання схресних та комбінованих групових взаємодій у нападі юних гандболістів [Текст] / Валерій Мельник, Володимир Левків, Олександр Ківерник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 182 – 187.
 53. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 81 – 87.
 54. Особливості процесу спортивної підготовки юних сноубордистів [Текст] / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Анатолій Клемба, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 99 – 102.
 55. Особливості рівня рухової активності юнаків-студентів з урахуванням профілю навчання [Текст] / Едіта Нізоль, Олена Шиян, Євгенія Сливка, Юрій Наконечний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 127 – 132.
 56. Павлова Ю. О. Якість життя та фізична активність як показники здоров'язбережної компетенції педагогів [Текст] / Павлова Ю. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 3. – С. 85 – 90.
 57. Павлова Ю. Фізична активність та якість життя студентів першого та другого року навчання [Текст] / Юлія Павлова, Вікторія Тулайдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 92 – 99.
 58. Павлось О. Структура та зміст експериментальної тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок [Текст] / Ольга Павлось, Аліна Передерій, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 203 – 208.
 59. Пасічник В. Сучасні підходи щодо поєднаного фізичного і розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Вікторія Пасічник, Роман Петрина // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 150 – 155.
 60. Первачук Р. Техніко-тактичні комплекси як засіб удосконалення навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих борців [Електронний ресурс] / Ростислав Первачук, Марія Сибіль, Федір Загура // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 45 – 52. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Per_7.pdf
 61. Передерій А. Загальна характеристика системи підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад [Текст] / Аліна Передерій // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – №4. – С. 65 – 72.
 62. Пенчук А. Психофізіологічні якості та спеціальна розумова працездатність спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / Андрій Пенчук, Любомир Вовканич, Андрій Кубін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 216 – 221.
 63. Петренко К. Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у перехідному періоді макроциклу [Текст] / Костянтин Петренко, Тарас Осадців, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 229 – 232.
 64. Петрів О. С. Основні відмінності умов виконання стрілецької вправи МП-8 у процесі підготовки до ХХІХ та ХОХ Ігор Олімпіади / Петрів О. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 81 – 83.
 65. Пилипенко Н. Сутність категорії "комерціалізація" у фізичній культурі та спорті [Текст] / Надія Пилипенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 233 – 237.
 66. Пітин М. Нормативно-правове забезпечення інформатизації фізичної культури і спорту [Текст] / Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 209 – 215.
 67. Pityn M. Theoretical training in fencing: state and prospects of researches [Текст] = Теоретична підготовка у фехтуванні: стан і перспективи досліджень / Maryan Pityn, Yuriy Brisksn, Olga Zadorozhna // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 23 – 28.
 68. Погребняк І. М. Аналіз змагальної діяльності ватерполістів 15-17 років щодо використання та реалізації чисельної переваги / Погребняк І. М., Пуделко В. Е., Островський М. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 3. – С. 102 – 105.
 69. Поліпшення якості життя студентської молоді з урахуванням сучасних освітніх умов навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Вікторія Тулайдан, Федір Музика, Богдан Виноградський, Юлія Павлова // Спортивна наука України – 2012. – № 3. – С. 3 – 14. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Tul_1.pdf
 70. Пристайко О. Індивідуальні показники динаміки частоти серцевих скорочень та концентрації лактату в крові триатлоністок високої кваліфікації при виконанні навантаження [Електронний ресурс] / Олеся Пристайко // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 11 – 18. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_2/%E2%84%962/Pry_3.pdf
 71. Приступа Є. Летальні випадки на уроках фізичної культури: причини та способи запобігання [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Андрій Вовканич, Юрій Петришин // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 19 – 27. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_2/%E2%84%962/Pry_4.pdf
 72. Пришляк О. Ефективність дії заходів та засобів нейтралізації впливу електромагнітних полів на безпеку в автомобільному спорті [Текст] / Олег Пришляк, Оксана Ільків, Людмила Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 246 – 250.
 73. Пятков В. Науковий рівень публікацій з важкої атлетики у фаховому виданні “Спортивна наука України” [Електронний ресурс] / Віктор Пятков, Іван Василишин // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 26 – 31. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_5/Pya_4.pdf
 74. Рибак О. Багаторічне спортивне удосконалення спортсменів-автоперегінників до безпечної змагальної діяльності [Електронний ресурс] / Олег Рибак, Людсила Рибак // Спортивна наука України. – 2012. – № 6. – С. 40 – 55.. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_6/Ryb_6.pdf
 75. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії [Текст] / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Аліна Сениця, Тарас Осадців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 45 – 49.
 76. Розторгуй М. Напрямки оптимізації підготовки класифікаторів у паралімпійському спорті [Текст] / Марія Розторгуй // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 266 – 270.
 77. Розторгуй М.Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни "Теорія і методика обраного виду спорту" (на прикладі силових видів спорту) [Текст] / Марія Розторгуй, Федір Загура, Володимир Науменко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 120 – 123.
 78. Розторгуй М. Діяльність провідних спортивних організацій як чинник розвитку пауерліфтингу [Електронний ресурс] / Марія Розторгуй, Володимир Оліярник, Роман Мартиненко // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 3 – 6. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_2/%E2%84%962/Roz_1.pdf
 79. Романчук О. Історія спортивної лексикографії [Текст] / Ольга Романчук, Ростислав Коваль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 271 – 276.
 80. Романчук С. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості курсантів ВНЗ Сухопутних військ різних спеціальностей [Текст] / Сергій Романчук, Ігор Шлямар, Володимир Климович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 166 – 170.
 81. Руденко Р. Сучасні погляди на фізіологічний вплив та методику спортивно-корекційного масажу для спортсменів-інвалідів [Текст] / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 183 – 186.
 82. Рябуха О. Смерть учнів на уроках фізичної культури: аналіз причин [Текст] / Ольга Рябуха, Віра Будзин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 171 – 174.
 83. Свістельник І. Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності аспіранта як чинник підвищення якості ефективної підготовки наукових кадрів (на прикладі Львівського державного університету фізичної культури) [Текст] / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 163 – 166.
 84. Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці [Текст] / Надія Юрко, Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 176 – 179.
 85. Смик М. Д. Фізична реабілітація новонароджених при застосуванні апаратної вентиляції легень [Текст] / М. Д. Смик, К. А. Тимрук-Скоропад // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 222 – 227.
 86. Соловей А. Визначення особливостей мотивації до занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації [Текст] / Алла Соловей, Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 194 – 198.
 87. Сосіна В. Розвиток вестибулярної стійкості у гімнасток-художниць на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / Валентина Сосіна, Оксана Заплатинська, Андрій Окопний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 294 – 299.
 88. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів та її вдосконалення шляхом модифікації тренувальних навантажень [Текст] / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Мар'ян Островський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 75 – 79.
 89. Співак А. Структурно-функціональні порушення після екстраплевральної торакопластики з приводу туберкульозу легень та напрямки корекції їх засобами фізичної реабілітації [Текст] / Антоніна Співак, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 228 – 235.
 90. Стасюк О. Фізична реабілітація при туберкульозі легень [Текст] / Ольга Стасюк, Марія Василина // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 1. – С. 50 – 55.
 91. Степанченко Н. І. Роль професійної мотивації в системі підготовки студентів фізкультурних вузів [Текст] / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 8. – С. 94 – 98.
 92. Степанченко Н. І. Специфіка дослідницького інструментарію оцінки професійно-педагогічної мотивації в педагогічній діагностиці [Текст] / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 88 – 91.
 93. Степанченко Н. І. Вирішення учбово-педагогічних задач як умова формування педагогічної позиції у студентів ВНЗ фізкультурного профілю [Текст] / Степанченко Н. І., Матвійчук Т. Ф. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 7. – С. 99 – 102.
 94. Степанченко Н. І. Вплив мотивації на ефективність професійно-педагогічної діяльності викладачів вузів фізкультурно-спортивного профілю [Текст] / Степанченко Н. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 11. – С. 98 – 100.
 95. Stetskovych S. Changes competition rules in modern pentathlon [Текст] / Serhij Stetskovych, Maryan Pityn, Natalya Stetskovych // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 300 – 303.
 96. Тиравська О. Вихідні показники функціонального стану опорно-рухового апарату осіб після хірургічного лікування кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта [Текст] / Оксана Тиравська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 236 – 241.
 97. Трач В. Енергетика м’язової діяльності, засоби її поліпшення та підвищення працездатності спортсменів [Електронний ресурс] / Володимир Трач, Юрій Свистун, Оксана Гузій // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 15 – 23. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Tra_2.pdf
 98. Удосконалення змісту фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / Михайло Линець, Христина Хіменес, Галина Макух, Іван Войтович // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – №4. – С. 57 – 64.
 99. Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів [Текст] / Сергій Іващенко, Юрій Бріскін, Віктор Гузов, Мар'ян Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 17 – 23.
 100. Федорович О. Застосування індексу Бартела для оцінки впливу таборів активної реабілітації на повсякденну активність осіб з травмою хребта і спинного мозку [Текст] / Оксана Федорович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 248 – 252.
 101. Фізична реабілітація осіб ІІ зрілого віку з анкілозуючим спондилоартритом у післялікарняний період [Текст] / Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталя Жарська, Ольга Рябуха // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 64 – 68.
 102. Харабуга С. Ефективність навчання техніки естафетного бігу в різний час дня [Текст] / Станіслав Харабуга, Галина Чорненька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 304 – 310.
 103. Хоркавий Б. Взаємозв'язки показників змагальної діяльності кваліфікованих воротарів у футболі [Текст] / Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 311 – 317.
 104. Чернобай В. Формування ритмо-темпової структури змагального та скороченого розбігу у стрибунів у висоту [Текст] / Віталій Чернобай, В'ячеслав Лемешко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 318 – 323.
 105. Чеховская Л. Я. Система подготовки спортивного резерва в Украине как объект научного анализа [Текст] / Чеховская Л. Я. // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 5. – С. 115 – 118.
 106. Чорнобай І. Показники виконання передач м'яча в один і два дотики командами-чемпіонами світу з футболу у фінальних матчах чемпіонатів світу 1970 - 2010 років [Текст] / Ігор Чорнобай // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 1. – С. 18 – 28.
 107. Чорнобай І. Показники виконання передач м'яча в один і два дотики у товариських матчах збірної України з футболу [Текст] / Ігор Чорнобай, Олег Байрачний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 329 – 333.
 108. Chornobay I. Analysis of passes performed by football world cup winners during the final matches in 1970 - 2010 [Текст] = Аналіз виконання передач м'яча чемпіонами світу з футболу 1970 - 2010 / Ihor Chornobay, Olha Matviyas // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 35 – 40.
 109. Швидкість сенсомоторних реакцій та когнітивнох процесів у студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей [Текст] / Іванна Боднар, Тетяна Дух, Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 4. – С. 3 – 9.
 110. Шиян О. Спорт та фізичне виховання у профілактиці соціально небезпечних захворювань (кадрове забезпечення) [Електронний ресурс] / Олена Шиян, Тереза Віласе, Юлія Павлова // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. – 19 – 24. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_4/Shy_3.pdf
 111. Шиян О. Проблеми гендерних стереотипів та дисбалансу у сфері фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / Олена Шиян, Олександра Фащук // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 40 – 44. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Shy_6.pdf
 112. Шиян О. Політика забезпечення здорового способу життя молоді засобами освіти в умовах європейської інтеграції [Текст] / Олена Шиян // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 2. – С. 66 – 72.
 113. Шиян О. Подолання проблем сучасної молоді – шлях до збереження людського капіталу [Електронний ресурс] / Олена Шиян // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 55 – 58. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_5/Shu_8.pdf
 114. Шиян О. Психофізіологічний статус бадмінтоністів 12-14 років [Текст] / Ольга Шиян, Володимир Шиян // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. –Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 339 – 344.
 115. Шиян О. І. Формування середовища сприятливого для здоров'я у контексті забезпечення якості освіти [Текст] / Шиян О. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 8. – С. 120 – 123.
 116. Шиян О. І. Проблеми впровадження варіативної складової навчальної програми [Текст] / Шиян О. І., Кравченко Н. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 104 – 107.
 117. Shyyan O. Professional development of physical education teachers for health promotion in school [Текст] = Професійний розвиток вчителів фізичної культури для промоції здоров'я в школі / Olena Shyyan, Yevgeniya Slyvka // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 52 – 57.
 118. Ярошик М. Вплив фізичного стану студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України на якість їхніх знань [Текст] / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 216 – 220.
 119. Bodnar I. Topical problems of process of physical education students [Текст] = Актуальні проблеми процесу фізичного виховання студентів / Ivanna Bodnar// Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 10 – 15.
 120. Himenes C. The structure of orienteering competitors' physical preparedness at the stage of preliminary base training [Текст] = Структура фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Chrystyna Himenes, Mykhaylo Lynets' // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 41 – 46.
 121. Khokhla A. Correlation between technical and tactical activity and physical preparedness of qualified epee fencers [Текст] = Взаємозв'язок техніко-тактичних дій і фізичної підготовленості кваліфікованих фехтувальників-шпажистів / Alla Khokhla, Mykhailo Lynets' // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 29 – 34.
 122. The role of olympic education in solving problems of modern generation [Текст] = Вирішення проблем сучасної молоді засобами олімпійської освіти / Eugeniy Prystupa, Yuriy Brisksn, Maryan Pityn, Oksana Blavt // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 3 – 9.
 123. Zharska N. Changes in the functional state of cardiovascular system in patients with ischemic heart disease by means of physical rehabilitation [Текст] = Зміни функціонального стану серцево-судинної системи в осіб з ішемічною хворобою серця під впливом засобів фізичної реабілітації / Natalya Zharska // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2012. – № 3. – С. 47 – 51.