Хто тут

На даний момент 5 гостей на сайті

Наукові статті 2011р.

 1. Антонов С. В. Результативність висококваліфікованих стрільців з лука у контрольних вправах із ускладненими умовами виконання / Антонов С. В., Пітин М. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2011. – № 9. – C. 8 – 10.
 2. Антонов С. Характеристика засобів контролю фізичної підготовленості спортсменів у стрільбі з лука / Сергій Антонов, Анна Бабяк, Мар'ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 6 - 10.
 3. Атаманюк Д. Місце галузі туризму в економіці Львівської області / Дмитро Атаманюк, Ірина Дмитрів, Надія Пилипенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 6 – 11.
 4. Банах В. І. Профіль розгінної гірки та умови відштовхування в стрибках на лижах з трампліна. Частина 2. Модернізація стандартного профілю розгінної гірки [Електронний ресурс] / В. І. Банах, І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2011. – № 1. – С. 49 – 71. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-1/11bviaps.pdf
 5. Банах В. Кінематика завершальної фази відштовхування у стрибках на лижах з трампліна / Володимир Банах, Ігор Заневський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – C. 3 – 20.
 6. Баранецький Г. Морфологічні, фізіологічні та генетичні біомаркери в прогнозуванні схильності спортсменів до занять бадмінтоном / Григорій Баранецький, Володимир Чучвара, Аліса Аблікова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 16 – 21.
 7. Бас О. А. Особливості зміни показників функціонального стану у жінок після мастектомії після застосування програми фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Бас О. А. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 59 – 67. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-2/11boaapr.pdf
 8. Бас О. А. Особливості впливу авторської програми фізичної реабілітації на відновлення сили м’язів, больової і тактильної чутливості у жінок після мастектомії [Електронний ресурс] / Бас О. А., Вовканич А. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 3 – 10. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11boawam.pdf
 9. Бас М. А. Проблема фізичної реабілітації у процесі добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Бас М. А., Бас О. А. // Спортивна наука України. – 2011. – № 7. – С. 85 – 96. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-7/11bmaiiu.pdf
 10. Бас О. Вплив програми фізичної реабілітації на особливості відновлення функціональності верхньої кінцівки з оперованої сторони в жінок після мастектомії [Електронний ресурс] / О. Бас, Н. Кургалюк, А. Вовканич // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. – С. 22 – 26. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-11/Kurg_3.pdf
 11. Бергтраум Д. Вплив засобів фізичної реабілітації на функціональний стан м’язової системи та рухові функції дітей віком 6 – 8 років при переломах кісток ліктьового суглоба / Дзвенислава Бергтраум, Богдан Вус // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 65 – 72.
 12. Бережанський О. Вдосконалення функціональних можливостей лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки / Олександр Бережанський, Володимир Трач, Віктор Бережанський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 22 – 26.
 13. Боднар І. Р. Єдність навчання, виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку у процесі занять карате / Боднар І. Р., Вітос Я. К. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 10. – С. 5 – 9.
 14. Боднарчук О. Ставлення учнів перших класів до фізичної культури / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 21 – 26.
 15. Боднарчук О. М. Ставлення до фізичної культури першокласників та їхніх батьків / Боднарчук О. М., Заневський І. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 15 – 19.
 16. Боднарчук О. Оцінювання ролі фізичної культури вчителями й батьками учнів перших класів / Олена Боднарчук, Ігор Заневський // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2011. – № 4. – С. 16 – 26.
 17. Виноградський Б. Обгрунтування та практична реалізація системи інструментального контролю комплексних біомеханічних систем стрілецького спорту / Богдан Виноградський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 28 – 40.
 18. Виноградський Б. Модель розсіювання влучень у спортивній стрільбі [Електронний ресурс] / Богдан Виноградський, Олексій Куртяк // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. – С. 27 – 32. – Режим доступу : hthttp://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-11/Vyn_4.pdf
 19. Вовканич А. Фізичні вправи як складова реабілітаційного процесу дітей з розладами особистості і поведінки [Електронний ресурс] / Вовканич А., Приступа Є., Самолюк Х. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 24 – 32. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-5/11vappab.pdf
 20. Вовканич Л. С. Адаптивні зміни функціональних показників систем організму підлітків, які займаються бігом на середні дистанції [Електронний ресурс] / Вовканич Л. С., Сташків В. О. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 11 – 21. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11vlsmdr.pdf
 21. Вольєва Н. П. Захворюваність студентів вищих навчальних закладів, які належать до спеціальних медичних груп [Електронний ресурс] / Вольєва Н. П., Вовканич А. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 6. – С. 3 – 11. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-6/11vnptsg.pdf
 22. Воронін Д. Ефективність застосування фізичної реабілітації осіб з вертебро-базилярною недостатністю / Денис Воронін, Володимир Мухін, Олександр Звіряка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 82 – 85.
 23. Вплив уроків з плавання на фізичний розвиток і соматичне здоров’я школярів 10-річного віку [Електронний ресурс] / Сибіль М. Г., Петришин Ю. В., Боднар І. Р., Мартин П. М., Кобрин В. М. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 55 – 71. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-5/11smgsyo.pdf
 24. Впровадження методики фізичної реабілітації для осіб з первинним попереково-крижовим радикулітом у післялікарняному періоді / Віра Будзин, Оксана Гузій, Ольга Рябуха, Леся Клос // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 50 – 56.
 25. Гірняк С. Використання інформаційних технологій у навчальному та навчально-тренувальному процесі учнів середнього шкільного віку / Світлана Гірняк, Андрій Окопний, Оксана Чичкан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 43 – 46.
 26. Гложик І. Вплив цинку на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в організмі важкоатлетів / Ірина Гложик // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2011. – № 4. – С. 52 – 58.
 27. Гложик І. З. Розвиток координаційних здібностей та біохімічні зміни у школярів молодшого шкільного віку при заняттях хореографією / І. З. Гложик, А. В. Явдошик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 30 – 34.
 28. Гложик І. Деякі аспекти стану системи антиоксидантного захисту у спортсменів-важкоатлетів різного ступеня спортивної майстерності / Ірина Гложик, Степан Решетило, Володимир Трач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 91 – 96.
 29. Гложик І. Методичні особливості досліджень біологічних рідин у біохімії спорту [Електронний ресурс] / Ірина Гложик, Юрій Свистун, Володимир Трач // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. –С. 45 – 49. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-11/Gloz_7.pdf
 30. Грибовський В. Сучасний стан та проблеми розвитку стрільби стендової / Віталій Грибовський, Микола Мільчев // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 61 – 66.
 31. Гринів О. Фізична культура в контексті ціннісного аспекту [Електронний ресурс] / Олег Гринів, Андрій Мандюк, Юрій Петришин // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 40 – 49. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11gootvb.pdf
 32. Гринів О. Погляди античних мислителів на фізичну культуру та олімпійські ігри давнини [Електронний ресурс] / Олег Гринів, Андрій Окопний // Спортивна наука України. – 2011. – № 4. – С. 22 – 30. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-4/11gooaog.pdf
 33. Дідух Г. Навчання рухових дій осіб похилого віку після перелому проксимального відділу стегна в процесі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Галина Дідух, Наталія Кургалюк // Спортивна наука України. – 2011. – № 9. – С. 46 – 50. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-9/Kurg_6.pdf
 34. Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.
 35. Ефективність застосування вправ бігового спрямування у тренувальному процесі лижників-ветеранів / Василь Крупський, Орест Стефанишин, Любомир Зубрицький, Андрій Кубін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 146 – 150.
 36. Жданова О. Оцінювання інформаційно-пропагандистської діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Наталія Семаль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 37 – 42.
 37. Завацька Л. А. Формування конкурентоспроможності фахівців галузі фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах недержавної форми власності / Завацька Л. А., Сотник Ж. Г., Ільків О. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 2. – С. 39 – 44.
 38. Загура Ф. Комплексна оцінка фізичної підготовленості дзюдоїстів / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 95 – 98.
 39. Загура Ф. Особливості підготовки юних борців греко-римського стилю на початковому етапі [Електронний ресурс] / Федір Загура, Сергій Зубрицький // Спортивна наука України. – 2011. – № 8. – С. 34 – 40. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-8/ZaguraF_5.pdf
 40. Заневський І. П. Проба Руф’є як метод діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 71 – 95. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11ziposa.pdf
 41. Заневський І. Точність шкал оцінювання рівня фізичного здоров'я. Частина 1. Інтер- та екстраполяція шкали оцінювання / Ігор Заневський // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 8 – 19.
 42. Заневський І. Точка прицілювання на оптоелектронній мішені при різних видах стрільби з пневматичного пістолета / Ігор Заневський, Юлія Коростильова, Володимир Михайлов // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 12 – 22.
 43. Зміна постави у дітей з простим астигматизмом під впливом занять з фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Наталія Івасик, Євген Курташ, Наталія Кургалюк, Юлія Біляк // Спортивна наука України. – 2011. – № 10. – С. 22 – 27. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-10/Kurg_3.pdf
 44. Івасик Н. Функціональний стан кардіо-респіраторної системи у дітей молодшого шкільного віку з вадами зору / Наталія Івасик, Євген Курташ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 131 - 135.
 45. Ільків О. Оптимізація навчально-виховного процесу дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор у режимі навчального дня / Оксана Ільків, Алла Соловей, Марія Пазичук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 70 – 74.
 46. Калужна О. Взаємозв’язок показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13 річних спортсменок, які займаються спортивними танцями / Ольга Калужна, Михайло Линець, Ірина Войтович // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – С. 50 – 59.
 47. Кобелєв С. Ю. Аспекти розвитку фізичної реабілітації у системі відновного лікування [Електронний ресурс] / Кобелєв С. Ю. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 60 – 70. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11ksjsor.pdf
 48. Кобелєв С. Ю. Перспектива розвитку фізичної терапії у системі охорони здоров’я України / С. Ю. Кобелєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 5. – С. 39 – 42.
 49. Кобелєв С. Ю. Системний аналіз у фізичній реабілітації [Електронний ресурс] / Кобелєв С. Ю. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 13 – 23. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11ksjsor.pdf
 50. Колобич О. Напрямки удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів / Олег Колобич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 126 – 133.
 51. Коритко З. Роль біологічної регенерації у формуванні здоров’я та реабілітації різних груп населення [Електронний ресурс] / Зоряна Коритко, Володимир Монастирський // Спортивна наука України. – 2011. – № 9. – С. 37 – 45. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-9/Koryt_5.pdf
 52. Коритко З. Роль поліненасичених жирних кислот у формуванні здоров’я різних груп населення та реабілітації пацієнтів різних нозологій [Електронний ресурс] / Зоряна Коритко, Станіслав Онищук, Володимир Монастирський // Спортивна наука України. – 2011. – № 10. – С. 28 – 36. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-10/Kurg_3.pdf
 53. Коритко З. І. Корекція коагуляційно-регенераційного гомеостазу як фактор збереження здоров’я різних груп населення та ефективності реабілітаційних процесів [Електронний ресурс] / З. І. Коритко, В. А. Монастирський1, Я. І. Алексевич // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. – С. 15 – 21. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-11/Kor_2.pdf
 54. Кухтій С. Особливості методики навчання кидку «о-сото-отоші» (задня підніжка) / Світлана Кухтій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 157 – 163.
 55. Лемешко В. Педагогічний контроль швидкісно-силової та технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Світлана Пелех // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 174 – 182.
 56. Мельник В. Структура та ефективність виконання паралельних групових взаємодій у нападі юними гандболістами / Валерій Мельник, Володимир Левків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 183 – 188.
 57. Мельник А. Особливості використання атлетичної гімнастики в загальноосвітній школі / Андрій Мельник, Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 153 – 157.
 58. Микитюк О. Формування культури здоров’я студентів в умовах модернізації навчально-виховного процесу / Оксана Микитюк, Олена Шиян // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 73 – 80.
 59. Нікітенко С. А. Фактори впливу на силу ударів боксерів та футболістів на етапі попередньої базової підготовки / Нікітенко С. А., Нікітенко А. О., Нікітенко А. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 2. – С. 88 – 91.
 60. Огірко І. Професійні захворювання музикантів та їх профілактика засобами фізичної культури [Електронний ресурс] / Ігор Огірко, Андрій Окопний, Ігор Мудрий // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 50 – 59. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11oimopc.pdf
 61. Організаційно-методичні аспекти удосконалення фахової підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання / Іванна Боднар, Андрій Андрес, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 18 – 24.
 62. Особливості діяльності центрів «Спорт для всіх» різних адміністративних територій / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 170 – 175.
 63. Павлова Ю. Здоровий спосіб життя школярів Львівської області / Юлія Павлова, Олена Шиян // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – С. 67 – 76.
 64. Павлова Ю. Рухова активність як компонент якості життя студентів / Павлова Ю., Тулайдан В., Виноградський Б. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 102 – 106.
 65. Павлова Ю. Рівень соматичного здоров’я сучасної молоді (на прикладі студентів Ужгородського національного університету) / Юлія Павлова, Євген Приступа, Вікторія Тулайдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 91 – 99.
 66. Передерій А. Класифікація в паралімпійському спорті за допомогою гандикапу / Аліна Передерій, Марія Розторгуй // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 41 – 49.
 67. Петренко К. Засоби спеціальної фізичної підготовки гімнасток вищих розрядів у змагальному періоді / Костянтин Петренко, Тарас Осадців, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 222 – 226.
 68. Петренко К. Види і характер травм на уроках фізичної культури в учнів 5 – 9 класів / Костянтин Петренко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 20 – 27.
 69. Підвищення фізичної працездатності бігунів на короткі дистанції у передзмагальному мезоциклі шляхом використання природних джерел омега-3 / Станіслав Онищук, Зоряна Коритко, Володимир Конестяпін [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 215 – 221.
 70. Пітин М. Динаміка результатів спортсменів України зі спортивного орієнтування на чемпіонатах світу 2007 – 2010 років / Мар’ян Пітин, Анастасія Літвінова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 227 – 232.
 71. Пітин М. П. Спортивні результати провідних спортсменів-п’ятиборців впродовж 2000-2010 років / Пітин М. П., Стецькович С. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту – 2011. – № 6. – С. 106 – 108.
 72. Пітин М. Технічна підготовленість футболістів на етапі початкової підготовки / Мар’ян Пітин, Назарій Артим’юк // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 33 – 40.
 73. Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70 .
 74. Приступа Є. Порівняльний аналіз фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток на різних етапах підготовки [Електронний ресурс] / Приступа Є., Тищенко В., Петришин Ю. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 80 – 83. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-5/11pjnsop.pdf
 75. Приступа Є. Н. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров’я населення / Є. Н. Приступа, А. С. Вовканич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 92 – 96.
 76. Рибак Л. Вплив якості укладання й запису швидкісних стенограм на результати змагальної діяльності ралійних екіпажів / Людмила Рибак, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 249 – 256.
 77. Рибак О. Порівняльне кваліметричне оцінювання організації і проведення етапів чемпіонату України з ралі 2010 року / Олег Рибак, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 257 – 262.
 78. Римар О. Фізична культура в ієрархії цінностей сучасного студента / Ольга Римар, Орест Куценко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 211 – 216.
 79. Ріпак М. Вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час / Мар’яна Ріпак, Петро Мартин, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 217 – 221.
 80. Розвиток швидкісних якостей юнаків середнього шкільного віку із застосуванням елементів спортивних одноборств / Сергій Нікітенко, Анатолій Никитенко, Андрій Никитенко, Микола Величкович, Вероніка Бусол // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – С. 27 – 35.
 81. Розторгуй М. Комплексна програма проведення класифікації в паралімпійському пауерліфтингу / Марія Розторгуй // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 263 – 269.
 82. Розторгуй М. Особливості підготовки спортсменів з вадами зору / Марія Розторгуй, Аліна Передерій // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2011. – № 4. – С. 46 – 51.
 83. Руденко Р. Відновний масаж у передзмагальному мезоциклі швидкісно-силових видів спорту та одноборствах / Романна Руденко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 253 – 258.
 84. Руденко Р. Масаж у системі підготовки спортсменів-інвалідів / Романна Руденко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 59 – 64.
 85. Садовник О. Персональний імідж спортсменів / Олена Садовник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 286 – 289.
 86. Самоленко Т. Динаміка тренувального навантаження у підготовці в бігу на довгі дистанції в олімпійському макроциклі / Тетяна Самоленко, Галина Чорненька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 290 – 298.
 87. Свістельник І. Інформаційне забезпечення напряму підготовки «Хореографія» у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник, Валентина Сосіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 135 – 138.
 88. Свістельник І. Діяльність бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю з формування інформаційної культури студента / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 131 – 134.
 89. Семенюк О. Діагностика психічних якостей та фізичного розвитку фехтувальників на візках / Олександр Семенюк, Василь Бусол // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 264 – 268.
 90. Сенькова Н. Я. Оздоровчий вплив занять з елементами тхеквондо у період молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Сенькова Н. Я., Вовканич Л. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 4. – С. 84 – 94. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-4/11snjpsa.pdf
 91. Сосіна В. Сучасні проблеми розвитку системи Дж. Пілатеса у світі / Валентина Сосіна, Анна Наконечна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 237 – 242.
 92. Стан інформаційного та кадрового забезпечення туристичних підприємств м. Львова перед ЄВРО-2012 / Людмила Заневська, Ірина Роздільська, Оксана Грошова [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 43 – 47.
 93. Стасюк О. Підвищення ефективності інформування населення про діяльність реабілітаційних центрів / Ольга Стасюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 289 – 292.
 94. Стасюк О. Фізичні вправи як основний засіб фізичної реабілітації осіб з дитячими церебральними паралічами [Електронний ресурс] / Ольга Стасюк, Іван Редчиць // Спортивна наука України. – 2011. – № 10. – С. 37 – 41. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-10/Stas_5.pdf
 95. Тиравська О. Програма фізичної реабілітації осіб, оперованих із приводу кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Оксана Тиравська, Ростислав Данилков // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Пристури. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 293 – 299.
 96. Тиравська О. Динаміка показників амплітуди рухів тулуба та нижніх кінцівок в осіб, оперованих з приводу кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта під впливом фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Оксана Тиравська, Іван Редчиць // Спортивна наука України. – 2011. – № 9. – С. 51 – 55. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-9/Red_7.pdf
 97. Товстоног О. Кінематичні характеристики техніки ривка важкоатлетів високої кваліфікації з різними антропометричними даними / Олександр Товстоног, Володимир Науменко, Назар Печений // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 325 – 332.
 98. Товстоног О. Технічна підготовка важкоатлетів з урахуванням індивідуальних особливостей / Олександр Товстоног, Юрій Бріскін // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 23 – 32.
 99. Товстоног О. Типологічно обумовлені особливості техніки поштовху важкоатлетів високої кваліфікації / Олександр Товстоног // Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 8. – С. 97 – 101.
 100. Удосконалення технічної підготовленості сноубордистів на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] / Ахметов Р. Ф., Кубін А. П., Любіжанін Ю. Г., Байцар Ю. І. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 35 – 45. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-2/11arfoit.pdf
 101. Федорович О. Поліпшення самообслуговування в процесі табору активної реабілітації осіб з ураженням шийного відділу хребта / Оксана Федорович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 306 – 310.
 102. Харабуга С. Взаємозв’язок результативності і оцінки техніки стрибків в довжину при навчанні в різний час дня / Станіслав Харабуга, Галина Чорненька // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 258 – 262.
 103. Хіменес Х. Ефективність різних за спрямованістю програм фізичної підготовки юних спортсменів-орієнтувальників / Христина Хіменес // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 50 – 58.
 104. Хіменес Х. Порівняльний аналіз структури фізичної підготовленості спортсменів різних кваліфікаційних груп, які спеціалізуються в орієнтуванні бігом / Хіменес Христина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. – 2011. – № 8. – С. 102 – 106.
 105. Хоркавий Б. Удосконалення системи аналізу змагальної діяльності воротарів у футболі / Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 339 – 346.
 106. Чорнобай І. Показники техніко-тактичних дій команд у фінальних матчах чемпіонатів світу з футболу 2002 – 2010 років / Ігор Чорнобай, Євген Савчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 353 – 360.
 107. Ярошик М. Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання і спорту як чинник їхнього професійного становлення / Марта Ярошик, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 189 – 193.
 108. Brief history and main principles of ukrainian martial arts / Olga Romanchuk, Oksana Koval, Rostyslav Koval, Olga Matvijas // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 275 – 279.
 109. Characteristic of posture stability and balance volleyball players by means of stabilometric platform [Електронний ресурс] / Joanna Dudek, Wojciech Bajorek, Wojciech Czarny, Paweł Król, Marian Rzepko, Andriy Vlasov, Bogdan Vynogradskyi // Спортивна наука України. – 2011. – № 8. – С. 41 – 43. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-8/Dudek_6.pdf
 110. Peculiarities of health-related educational technologies in higher educational establishment learning process [Електронний ресурс] / Vovkanych A., Zavydivska N., Prystupa Y., Petryshyn Y. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 3 – 27. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-2/11vaeelp.pdf
 111. Technologia biofeedback i jej możliwości zastosowania w badaniach naukowych [Електронний ресурс] / Stanisław Zaborniak, Wojciech Czarny, Sławomir Drozd, Monika Drozd, Klementyna Polak, Jacek Trojnar, Andriy Vlasov, Bogdan Vynogradskyi // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. – С. 3 – 14. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-11/Zabor_1.pdf