Хто тут

На даний момент 19 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2013

 1. Алі Х. М. Фізична реабілітація хворих ішемічною хворобою серця зі стабільною стенокардією напруги : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Алі Халіл Мохаммед ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2013. - 19 с.
 2. Баканова О. Ф.    Організація фізичного виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Баканова Олександра Феліксівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 3. Бала Т. М. Комплексна оцінка впливу вправ чирлідингу на фізичне здоров'я та рухову підготовленість школярів середніх класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бала Тетяна Михайлівна ; ХДАФК. - Х., 2013. - 22 с.
 4. Балацька Л. В. Організаційно-методичні основи покращення моторної функції дітей 3-5 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Балацька Лариса Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 5. Банах В. І.    Удосконалення техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Банах Володимир Ігорович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 19 с.
 6. Безпалий С. М.    Удосконалення фізичної підготовки офіцерів-викладачів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Безпалий Сергій Миколайович ; ЛДУФК. - Л., 2013. - 20 с.
 7. Бібік Р. В. Корекція порушень постави жінок першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бібік Руслан Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2013. - 19 с.
 8. Боднарчук О. М.    Взаємодія школи та сім'ї у фізичному вихованні учнів першого класу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Боднарчук Олена Миколаївна ; ЛДУФК. - Л., 2013. - 20 с.
 9. Бойко Д. В.    Удосконалення фізичного виховання зі спортивною спрямованістю студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бойко Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 19 с.
 10. Булгаков О. І. Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Булгаков Олексій Ігорович; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 11. Виноградський Б. А.    Науково-методичні основи підвищення рівня спеціальної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Виноградський Богдан Анатолійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 40 с.
 12. Галашко О. І.    Система відбору й прогнозування успішності спортивної діяльності у силових видах спорту (армспорт, гирьовий спорт) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Галашко Олександр Іванович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 13. Галімський В. О. Корекція фізичної підготовленості каратистів на етапі попередньої базової підготовки на основі модельних характеристик : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Галімський Володимир Олександрович; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 14. Гацоєва Л. С. Корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гацоєва Лілія Степанівна ; ХДАФК. - Х., 2013. - 20 с.
 15. Гончаренко В. І.    Удосконалення фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок різного амплуа в хокеї на траві в річному тренувальному циклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гончаренко Володимир Іванович ; ХДАФК. - Х., 2013. - 20 с. 
 16. Гречуха С. В. Удосконалення спеціальної витривалості веслувальників високої кваліфікації із застосуванням додаткового опору диханню на видиху : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гречуха Сергій Васильович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 17. Гуска М. Б. Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального стану висококваліфікованих єдиноборств у процесі річної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гуска Михайло Богданович; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 18. Долгієр Є. В.    Фізична реабілітація жінок ювенільного періоду, хворих на нейроциркуляторну дистонію, засобами оздоровчої аеробіки : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Долгієр Євдокія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2013. - 21 с.
 19. Дунець-Лесько А. В.    Удосконалення функціональної підготовленості спортсменів-каратистів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дунець-Лесько Антоніна Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 20. Дутчак Ю. В.Особистісні детермінанти організованості спортивного менеджера як суб'єкта управлінської діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Дутчак Юрій Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 21. Зінченко Н. М. Моделювання фізичних навантажень в оздоровчих заняттях аеробікою зі студентками : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Зінченко Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2013. - 19 с. 
 22. Зінченко Н. О.    Побудова тренувального процесу спортсменів у черліденгу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Зінченко Ніна Олексіївна ; ХДАФК. - Х., 2013. - 20 с.
 23. Іванова А. М.    Контроль та корекція білкового обміну кваліфікованих спортсменів з академічного веслування в річному циклі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Іванова Анна Михайлівна ; ДНДІ фіз. культури і спорту. - К., 2013. - 19 с.
 24. Іваночко В. В.    Структура та зміст оздоровчих фітнес-програм для студенток із захворюваннями кардіо-респіраторної системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Іваночко Вікторія Валеріївна ;ЛДУФК. - Л., 2013. - 20 с.
 25. Казмірук А. В.    Розвиток пріоритетних компонентів структури особистості лижника-двоборця в процесі психологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Казмірук Андрій Васильович ; ЛДУФК. - Л., 2013. - 20 с.
 26. Карпа І. Я. Удосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів різного ігрового амплуа в окремих зонах ігрового поля : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Карпа Ігор Ярославович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 27. Кириленко О. М.    Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : [спец.] 22.00.03 "Соціальні структури та соціальні відносини" / Кириленко Олеся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 34 с.
 28. Коритко З. І. Роль коагуляційно-регенераційного механізму у формуванні перехідних адаптаційно-компенсаторних станів при граничних фізичних навантаженнях та їх корекція : автореф. дис. ... д-ра біологічних наук : [спец.] : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Коритко Зоряна Ігорівна ; Луган. держ. мед. ун-т. - Луганськ, 2013. - 41 с.
 29. Косівська С. В.    Методичні основи розвитку рухового інтелекту в дітей-сиріт 3-6 років у процесі підготовки до шкільного навчання засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Косівська Сюзанна Вячеславівна ; ХДАФК. - Х., 2013. - 20 с.
 30. Кузьменко І. О. Розвиток координаційних здібностей школярів середніх класів з урахуванням функціонального стану сенсорних функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кузьменко Ірина Олександрівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.                             
 31. Лапичак І. Є.    Інтеграція професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лапичак Ігор Євгенійович ; ЛДУФК. - Л., 2013. - 20 с.
 32. Лисак І. В. Потребово-мотиваційний підхід до формування програм фізичної культури для учнів середніх класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лисак Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2013. - 19 с.
 33. Лобода В. С. Комплексне формування елементів техніки і рухових якостей у юних тенісистів на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Лобода Вячеслав Сергійович ; ХДАФК. - Х., 2013. - 20 с. 
 34. Лукавенко А. В. Диференційований підхід до корекції психофізичного стану студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лукавенко Андрій Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 35. Макарова Е. В. Фізична реабілітація в загальній структурі соціальної адаптації студентів з інвалідністю : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Макарова Еліна Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 40 с. 
 36. Малахова Ж. В. Здоров'яформуючі технології в процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Малахова Жанна Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2013. - 20 с.
 37. Микитин Л. М.    Корекція показників фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Микитин Любов Михайлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 38. Мочернюк В. Б.    Моделювання підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мочернюк Владислав Богданович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 39. Ню Ю. Оптимізація розвитку рухових якостей, що визначають результативність ігрової діяльності баскетболістів 13 - 15 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ню Юньфей ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 17 с.
 40. Олійник Р. В.    Морфологічні критерії відбору спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Олійник Роман Володимирович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 41. Остапенко Г. О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоров'язбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Остапенко Галина Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2013. - 20 с.
 42. Паламарчук Ю. Г.    Удосконалення фізичної підготовленості дзюдоїстів 10-12 років з урахуванням їх конституційних особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Паламарчук Юлія Григорівна ; ДНДІ фіз. культури. - К., 2013. - 20 с.
 43. Перцухов А. А. Корекція спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки футболістів 17-19 років при переході до професійних команд : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Перцухов Андрій Анатолійович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 44. Політько О. В.    Оптимізація вибору основних і додаткових змагальних дистанцій з урахуванням індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів-плавців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Політько Олена Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 45.  Рибак О. Ю. Теоретико-методичні засади безпеки змагальної діяльності в автомобільному спорті : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Рибак Олег Юрійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 40 с.
 46. Романчишин О. М. Формування готовності студентів педагогічних коледжів до фізкультурно-оздоровчої роботи [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романчишин Олег Миколайович. - Л., 2013. - 230 с.
 47. Романчук С. В.    Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романчук Сергій Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 38 с.
 48. Супрунович В. О.    Формування та методика удосконалення тактичного мислення футболістів різного віку і статі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Супрунович Вікторія Олексіївна ; ДНДІ фіз. культури і спорту. - К., 2013. - 19 с.
 49. Титович А. О. Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного стану спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Титович Андрій Олександрович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2013. - 20 с.
 50. Тулайдан В. Г.Вплив фізичної активності на якість життя студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізична виховання різних груп населення" / Тулайдан Вікторія Геннадіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.
 51. Худякова В. Б. Оцінка і корекція спеціальної фізичної підготовленості біатлоністів 16-17 років на етапах річного макроциклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Худякова Вікторія Борисівна ; ХДАФК. - Х., 2013. - 20 с.
 52. Шамардін В. М. Технологія управління системою багаторічної підготовки футбольних команд вищої кваліфікації : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шамардін Валерій Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 36 с. 
 53. Шимечко І. М. Індивідуалізація тренувального процесу важкоатлетів важких вагових категорій залежно від рівня спеціальної підготовленості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шимечко Ігор Миронович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2013. - 20 с.