Хто тут

На даний момент 18 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2012

 1. Амжад  А. Б.    Передопераційна фізична реабілітація хворих при неспроможності зв'язок колінного суглоба в умовах дисплазії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Амжад А. Б. Хамдоні ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 20 с.
 2. Анікєєв Д. М.    Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Анікєєв Дмитро Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 19 с.
 3. Антонюк О. В.    Удосконалення технічної підготовленості важкоатлеток високої кваліфікації різних типів тілобудови : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Антонюк Олександр Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 23 с.
 4. Бабич Н. Л.    Корекція емоційно-вольової сфери спортсменів із вадами розумового розвитку (на прикладі плавання) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бабич Наталія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 22 с.
 5. Базілевський А. Г.    Індивідуальна тактична підготовка юних баскетболістів у річному циклі тренування з використанням інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Базілевський Андрій Григорович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2012. - 20 с.
 6. Блавт О. З.    Диференційований підхід до рухового режиму студентів спеціальних медичних груп залежно від характеру і тяжкості захворювання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Блавт Оксана Зіновіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 20 с.
 7. Бойчук Р. І.    Розвиток координаційних здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бойчук Роман Іванович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2012. - 19 с.
 8. Боровик О. А.    Диференційований підхід в процесі фізкультурно-оздоровчих занять у жінок з урахуванням спадкових чинників : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Боровик Ольга Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 21 с.
 9. Бублик С. А.    Розвиток психофізичних якостей школярів 9- - 11 років засобами легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бублик Сергій Анатолійович ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 10. Валькевич О. В.    Профілактика порушень склепінь стопи у молодших школярів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Валькевич Олександр Васильович ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 11. Ван С.    Удосконалення техніки виконання змагальних вправ кваліфікованими спортсменами у пауерліфтингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ван Сіньна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2012. - 20 с.
 12. Войчишин Л. І.    Фізична реабілітація учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону з порушеннями постави у сагітальній площині : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Войчишин Лілія Ігорівна ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 19 с.
 13. Воробйова А. В.    Індивідуалізація рекреаційно-оздоровчих занять підлітків з акцентуаціями характеру : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Воробйова Анастасія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 14. Гаврилова Н. В.    Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в системі вдосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13-16 років : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гаврилова Наталія Володимирівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 15. Гакман А. В.    Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11-14 років в умовах дитячого табору відпочинку : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гакман Анна Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 16. Гуменний В. С.    Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів політехнічних вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гуменний Віктор Степанович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 22 с.
 17. Гусак О. Д.    Формування психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гусак Олександр Дмитрович ; ЛДУФК. - Л., 2012. - 20 с.
 18. Давидова Н. А.    Формування рухових навичок студентів у процесі фізичного виховання засобами важкої атлетики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Давидова Наталія Анатоліївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2012. - 20 с.
 19. Данків А. Б.    Корекція психофізичного стану дітей з порушеннями зору засобами народних і спортивних танців : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Данків Андрій Богданович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 16 с.
 20. Єфременко А. В.    Удосконалення підготовки у змагальному періоді кваліфікованих спортсменів у сучасному п'ятиборстві з урахуванням комбінованого виду : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Єфременко Андрій Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 22 с.
 21. Земська Н. О.    Особистісна компетентність студентів до здорового способу життя та її корекція засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Земська Надія Остапівна ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 22. Іваній І. В.    Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень молодших школярів із використанням здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Іваній Ігор Володимирович ; Чергінів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2012. - 20 с.
 23. Іщенко І. А.    Психологічне забезпечення професійної придатності футбольних арбітрів до діяльності в особливих умовах : автореф. дис. ... канд. псих. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Іщенко Ірина Агатоліївна ; Нац. ун-т оборони України. - К., 2012. - 20 с.
 24. Качуровський Д. О.    Соціально-педагогічні аспекти розвитку сучасного спортивного плавання : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Качуровський Дмитро Олегович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 21 с.
 25. Коваленко Т. М.    Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з ожирінням : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Коваленко Тамара Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 26. Колісник І. О.    Вдосконалення техніки виконання повороту "сальто" висококваліфікованими плавцями в річному циклі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Колісник Інна Олександрівна ; Дніпроп. держ. ін-т фізичної культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 27. Копочинська Ю. В.    Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Копочинська Юлія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 20 с.
 28. Котенджи Л. В.    Історико-соціальні аспекти світового пауерліфтингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Котенджи Леонід Валентинович ; Дніпроп. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 29. Кравчук Л. Д.    Фізична реабілітація хворих на екзогенно-конституціональну форму ожиріння та плоскостопість : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Кравчук Людмила Дмитрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 19 с.
 30. Крупеня С. В.    Удосконалення спортивної техніки кваліфікованих гімнасток в опорних стрибках на зміненій конструкції снаряда : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Крупеня Світлана Василівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 22 с.
 31. Кузьміна Л. М.    Формування індивідуальної стійкості спортсменів до гіпоксії навантаження на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кузьміна Людмила Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 22 с.
 32. Кушнерчук І. І.    Використання танцювальних вправ на уроках фізичної культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кушнерчук Ірина Іванівна ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 21 с.
 33. Лаврентьєв О. М.    Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України (на прикладі податкової міліції) : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лаврентьєв Олександр Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2012. - 19 с.
 34. Лазоренко С. А.    Оптимізація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах регіону : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лазоренко Сергій Анатолійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 35. Латишев М. В.    Розвиток спеціальної витривалості борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням контрольно-тренажерних пристроїв : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Латишев Микола Вікторович ; ДДІФКіС. - Д., 2012. - 19 с.
 36. Лещак О. М.    Корекція фізичного стану і соматичного здоров'я школярів в умовах літнього дитячого оздоровчого закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лещак Олександр Миколайович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 37. Ліпартеліані В.    Формування ситеми зовнішніх комунікацій професійних футбольних клубів України : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ліпартеліані Васіл ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 38. Лясота Т. І.    Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лясота Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 39. Малікова А. М.    Комплексна програма фізкультурно-оздоровчих заходів на підприємстві як фактор підвищення фізичного стану : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Малікова Анастасія Миколаївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 40. Мельникова О. А.    Відновлення працездатності спортсменів після травм опорно-рухового апарату з використанням психологічного супроводу : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мельникова Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 24 с.
 41. Мохаммад Н. К.    Фізична реабілітація після оперативного лікування хворих з геморагічним інсультом : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Мохаммад Назмі Куфтан Куфтан; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 42. Мох'д Х. М.    Фізична реабілітація при ушкодженні медіального меніска колінного суглоба у спортсменів ігрових видів спорту : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Мох'д Халіл Мох'д Абдель Кадер; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 18 с.
 43. Одинець Т. Є.    Застосування гідрокінезотерапії у фізичній реабілітації жінок 55 - 65 років після радикальної мастектомії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Одинець Тетяна Євгенівна ; ЛДУФК. - К., 2012. - 19 с.
 44. Оліяр М. Б.    Розвиток психомоторики 12 - 15-річних школярів з вадами слуху у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Оліяр Михайло Богданович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 19 с.
 45. Онищук В. Є.    Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в системі реабілітації студентів з бронхіальною астмою : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Онищук Вікторія Євгенівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 19 с.
 46. Опришко Н. О.    Програмування оздоровчих занять для жінок 36-55 років з урахуванням їх рівня рухової функції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Опришко Наталія Олександрівна ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 19 с.
 47. Пангелов С. Б.    Організаційно-методичні передумови виникнення і розвитку фізичної рекреації як форми активного дозвілля людини : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пангелов Степан Борисович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 48. Паріш М.    Фізична реабілітація при ушкодженні капсульно-зв'язкового апарату колінного суглоба у футболістів : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Паріш Мохаммадреза ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 49. Пацалюк К. Г.    Соціально-педагогічні умови рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих боулінг клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пацалюк Костянтин Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 19 с.
 50. Петрова О. О.    Організаційгно-управлінські умови вдосконалення системи підвищення кваліфікації тренерів із видів спорту в Україні : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Петрова Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 24 с.
 51. Пірус О. А.    Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пірус Ольга Анатоліївна ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 52. Прозар М. В.    Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4-5 класів засобами спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Прозар Микола Володимирович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 53. П'ятничук Д. В.    Диференціація підготовки бігунів на середні і довгі дистанції у клімато-географічних умовах Карпатських гір : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / П'ятничук Дмитро Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 19 с.
 54. Репіна О. Г.    Вплив спортивної діяльності на формування сенсожиттєвих орієнтацій особистості спортсмена : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Репіна Ольга Геннадіївна ;ДДІФКіС. - Д., 2012. - 20 с.
 55. Рибальченко Т. П.    Вдосконалення спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки кваліфікованих бігунів на середні дистанції в річному циклі тренувань : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Рибальченко Тетяна Петрівна ; Харків. державна акад. фіз. культури. - Х., 2012. - 23 с.
 56. Руда І. Є.    Профілактика травм і порушень опорно-рухового апарату в художній гімнастиці з використанням програми оптимального розвитку гнучкості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Руда Ірина Євгенівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 18 с.
 57. Саїнчук М. М.    Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної культури і спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Саїнчук Микола Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 22 с.
 58. Синиця А. В.    Культура спілкування майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Синиця Андрій Володимирович ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 19 с.
 59. Скомороха О. С.    Фізична реабілітація жінок репродуктивного віку з аліментарно-конституціональною формою ожиріння та синдромом полікістозних яєчників : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Скомороха Ольга Станіславівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 19 с.
 60. Слюсарчук В. В.    Програмування занять з покращення фізичного стану дітей 8-10 років у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Слюсарчук Віктор Васильович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 61. Сологубова С. В.    Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сологубова Світлана Вікторівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 20 с.
 62. Стадник С. О.    Організаційно-управлінські умови діяльності училищ фізичної культури в Україні : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Стадник Світлана Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 22 с.
 63. Ступницька С. А.    Фізична реабілітація дітей першого року життя з вродженою м'язовою кривошиєю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ступницька Світлана Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 20 с.
 64. Тищенко В. О.    Вдосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболісток в нападі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Тищенко Валерія Олексіївна ; ЛДУФК. - Л., 2012. - 18 с.
 65. Товстоног О. Ф.    Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Товстоног Олександр Федорович ; ЛДУФК. - Л., 2012. - 20 с.
 66. Фавваз Ф. Ш.    Фізична реабілітація хворих на остеохондроз після міні-інвазивних втручань на хребті : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Фавваз Франсуаз Шаукіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 67. Федоренко Є. О.    Формування мотиванції до спеціально організованої рухової активності старшокласників : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Федоренко Євгенія Олегівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури. - Д., 2012. - 20 с.
 68. Федоренко С. М.    Фізична реабілітація хворих з вертеброгенними рефлекторними синдромами попереково-крижового відділу : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Федоренко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 19 с.
 69. Філак Я. Ф.    Фізична реабілітація дітей з порушеннями постави у поєднанні з дискінезією жовчовивідних шляхів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Філак Ярослав Феліксович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2012. - 20 с.
 70. Франчук В. І.    Теоретико-методологічні засади організації системи економічної безпеки акціонерних товариств : автореф. дис. ... докт.екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності" / Франчук Василь Іванович ; Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - 40 с.
 71. Хохлова Л. А.    Організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як "Шкіл сприяння здоров'ю" : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Хохлова Людмила Анатоліївна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2012. - 20 с.
 72. Хрипко І. В.    Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Хрипко Інна Василівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 73. Чернігівська С. А.    Інноваційна технологія непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від практичних занять з "фізичного виховання" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чернігівська Світлана Анатоліївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури. - Д., 2012. - 18 с.
 74. Черненко О. Є.    Підвищення фізичного стану студенток 18-19 років засобами фітбол-аеробіки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Черненко Олена Євгенівна ; ДДІФКіС. - Д., 2012. - 20 с.
 75. Шевніна Л. Є.    Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)" / Шевніна Лариса Євгеніївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2012. - 20 с.
 76. Шеріф С.    Детермінанти психологічної згуртованості у спортивній команді (на прикладі футболу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Шеріф Сархан ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 18 с.
 77. Штольце П.    Роль ринкових факторів у розвитку професійного футболу в Німеччині наприкінці ХХ - початку ХХI сторіччя : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Штольце Петер ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 78. Шульга О. С.    Удосконалення техніки рухових дій спортсменів-скелелазів, які спеціалізуються у швидкісному лазінні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шульга Олексій Сергійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2012. - 19 с.
 79. Юрчишин Ю. В.    Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Юрчишин Юрій Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.
 80. Ясінський М. М.    Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. як вияв національної самоідентифікації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ясінський Михайло Миколайович ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. - К., 2012. - 20 с.
 81. Ящур М. Й.    Корекція морфофункціональних показників висококваліфікованих гімнасток з урахуванням харчового статусу : автореф. дис. ... канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ящур Микола Йосипович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2012. - 20 с.