Хто тут

На даний момент 29 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2011

 1. Абдула А. Б.     Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів різної кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Абдула Анатолій Борисович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 2. Аблікова І. В.     Фізична реабілітація осіб старшого шкільного та юнацького віку хворих на гемофілію з комбінованими контрактурами колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Аблікова Ірина Володимирівна ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 18 с.
 3.  Алі С. А.     Фізична реабілітація осіб з закритою хребтово-спинномозковою травмою поперекового відділу : автореф. дис. ... канд. наук по фіз. вихованню і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Алі Сарі Алі Смаді ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 4.  Аля О. С.     Фізична реабілітація осіб з розсіяним склерозом у комплексній терапії в умовах стаціонару : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Аля Омар Самара Абдуллах ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 5.  Андрєєва Р. І.      Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту ; [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Андрєєва Регіна Ігорівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 6.  Бабій В. Г.     Використання засобів тенісу у підвищенні фізичного стану хлопчиків і дівчаток 12-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бабій Вікторія Григорівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 7. Байєр В. В.      Відновлення психічної та фізичної працездатності спортсменок, які займаються художньою гімнастикою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Байєр Валерія Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 18 с.
 8.  Бардашевський  Ю. В.     Корекція рухової функції учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Бардашевський Юрій Валерійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 9.  Бас О. А.      Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку після мастектомії в післяопераційному періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Бас Ольга Андріївна ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 20 с.
 10.  Бережанський О. О.      Удосконалення структури та змісту фізичної підготовки лижників-двоборців на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бережанський Олександр Олегович ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 20 с.
 11. Бичук І. О.      Технологія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізична виховання різних груп населення" / Бичук Ігор Олександрович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 12.  Бріжата І. А.      Педагогічні технології профілактики шкільного травматизму у фаховій підготовці майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Бріжата Ірина Анатоліївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - 20 с.
 13.  Ван С.      Особливості організаційно-управлінських основ масової фізичної культури в Китайській Народній Республіці і Україні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ван Сюемань ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 14.  Височіна Н. Л.     Самооцінка кваліфікованих шахістів та її вплив на результати спортивної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 " Олімпійський і професійний спорт" / Височіна Надія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 15.  Вінтюк Ю. В.     Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров'я як умова адекватного професійного самовизначення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Вінтюк Юрій Володимирович ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 2011. - 20 с.
 16. Войнаровська Н. С.     Розвиток рухової активності дівчат 5-9 класів засобами ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Войнаровська Наталія Степанівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - 19 с.
 17. Вржесневський І. І.     Оцінка фізичних можливостей студентів у системі медико-педагогічного контролю у процесі фізичного виховання спеціального відділення ВУЗу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Вржесневський Іван Іванович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 18. Гац Г. О.    Педагогічна діагностика у процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Гац Георгій Опанасович; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2011. - 20 с.
 19. Глущенко Н. В.    Корекція фізичного стану студентів 19-20 років засобами плавання в процесі кондиційного тренування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Глущенко Наталія Володимирівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 20. Годлевський П. М.    Самозахист як засіб фізичної та психологічної підготовки студенток спортивного учбового відділення вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Годлевський Петро Мечеславович ; Харківська держ. акад. фізичної культури. - Х., 2011. - 17 с.
 21. Голенкова Ю. В.    Саморегуляція як фактор формування майбутніх вчителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Голенкова Юлія Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 22. Головченко О. І.    Особливості впливу фізичного виховання на формування особистості учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Головченко Олексій Іванович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 19 с.
 23. Гончаренко Є. В.    Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гончаренко Євген Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 24. Гоншовський В. М. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гоншовський Вадим Миколайович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 25. Гридько Л. А.    Фізична реабілітація вагітних з анемією на санаторно-курортному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Гридько Людмила Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 19 с.
 26. Гуска М. Б.    Підвищення спеціальної працездатності та функціонального стану єдиноборців у процесі річної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Гуска Михайло Богданович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 19 с.
 27. Даджані Д.    Контроль фізичної підготовленості дітей 7-10 років в умовах фізичного виховання в початковій школі Республіки Кіпр : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Даджані Джумана ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 28. Доценко О. М.    Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Доценко Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 20 с.
 29. Дрожжин В. Ю.    Критерії комплексного психофізіологічного контролю в системі багаторічної підготовки юних п'ятиборців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Дрожжин Василь Юрійович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2011. - 20 с.
 30. Дугіна Л. В.    Корекція фізичного стану дітей-сиріт 1-4 років засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Дугіна Ліана Вячеславівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 31. Желєзний О. Д.    Фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з наслідками діафізарних переломів кісток гомілок на основі механотерапії та болюсотерапії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Желєзний Олексій Дмитрович ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 20 с.
 32. Жосан І. А.    Діагностика рухової обдарованості людини за показниками розвитку силової витривалості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Жосан Ігор Анатолійович ; Харк. держ. акад. фізичної культури. - Х., 2011. - 22 с.
 33. Жук Г. О.    Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з дітьми молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Жук Ганна Олександрівна : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 19 с.
 34. Заморський Т. В.    Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Заморський Тарас Володимирович ; Нац. ун-т фіз. фиховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 35. Захарченко І. В.    Адаптація кісткової тканини спортсменок високої кваліфікації до фізичних навантажень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Захарченко Інна Василівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 19 с.
 36. Захожий В. В. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я") / Захожий Володимир Васильович ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2011. - 20 с.
 37. Зіньків О. В.    Удосконалення технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів у сноубордингу (на прикладі слалому та слалому-гіганта) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Зіньків Ольга Володимирівна ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 18 с.
 38. Зюзь В. М.    Вдосконалення цільової точності та змісту навчально-тренувального процесу спортсменів-тенісистів 8-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Зюзь Володимир Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 39. Каніщева О. П.    Диференційований підхід до фізичного виховання студентів із низькими адаптаційними можливостями організму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Каніщева Оксана Павлівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 40. Коновалов В. В.    Управління фізичною підготовкою військовослужбовців в умовах реформування Служби безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Коновалов Володимир Володимирович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 41. Корольчук А. П.    Адаптація студентів спортивної спеціалізації до навчального процесу у вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Корольчук Анатолій Петрович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 19 с.
 42. Коростильова Ю. С. Удосконалення технічної підготовки стрільців з пневматичного пістолета із застосуванням кінематичних моделей змагальної вправи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Коростильова Юлія Сергіївна ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 20 с.
 43. Кузь Ю. С.    Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи у природному середовищі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Кузь Юрій Степанович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 44. Лань Д.    Оцінка і використання рекреаційних ресурсів провінції Хебей (Китай) для цілей спортивно-оздоровчого туризму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лань Давей ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 45. Лелека В. М.    Методика навчання фізичної культури майбутніх учителів з початкової військової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я) " / Лелека Віталій Миколайович; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2011. - 19 с.
 46. Литвиненко А. М.    Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих каратистів на основі модельних характеристик змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Литвиненко Андрій Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 22 с.
 47. Лі Б.    Підвищення спеціальної підготовленості на підставі аеробних можливостей у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Лі Бо ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 48. Лукановська А. В.    Формування творчих умінь підлітків засобами української етнопедагогіки (історико-педагогічний аспект) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Лукановська Аліна Вікентіївна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми, 2011. - 20 с.
 49. Луцький В. Я.    Стан і перспективи розвитку активного туризму в Українських Карпатах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Луцький Василь Ярославович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 50. Люгайло С. С.    Диференційована фізична реабілітація при стоматологічних захворюваннях у спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Люгайло Світлана Станіславівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 51. Лю Л.    Науково-методичне обгрунтування професійної діяльності спеціалістів фізичної культури і спорту в Китайській Народній Республіці (на прикладі провінції Хебей) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лю Лу ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 20 с.
 52. Лядська О. Ю.    Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування з фітболом жінок першого зрілого віку : авторефю дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лядська Ольга Юріївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 53. Лях-Породько О. О.    Сокільський гімнастичний рух у російській імперії наприкінці ХIХ - початку ХХ століття (на матеріалі території сучасної України) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лях-Породько Олексій Олексійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 19 с.
 54. Мартинюк  О. А.    Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мартинюк Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 55. Мартинюк О. В.    Ефективність використання кругового тренування на заняттях аеробікою з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура. фізичне виховання різних груп населення" / Мартинюк Ольга Вікторівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 56. Миценко Є. В.    Відбір і орієнтація юних легкоатлетів-бігунів 9-11 років на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Миценко Євген Вікторович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз.культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 57. Мороз О. О.    Корекція маси та складу тіла жінок 21-35 років засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 19 с.
 58. Нагорна О. Б.    Ефективність фізичної реабілітації дітей раннього віку з синдромом розладу рухових функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Нагорна Ольга Борисівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 59. Павлова Т. В.    Комплексна оцінка здібностей дітей при відборі в ігрові види спорту на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Павлова Тетяна Віталіївна ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2011. - 18 с.
 60. Пашков І. М.    Розвиток координаційних здібностей тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пашков Ігор Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 19 с.
 61. Пилипей Л. П.    Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ...докт. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Пилипей Леонід Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 40 с.
 62. Підпомога А. Ю.    Засоби і методи профілактико-оздоровчих занять підлітків з адиктивною поведінкою : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Підпомога Андрій Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 63. Подоляка А. Є.    Диференціація рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників 5-6 років засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Подоляка Анастасія Євгеніївна ; Харків. держ. вкад. фіз. культури. - Х., 2011. - 22 с.
 64. Пронтенко В. В.    Побудова тренувального процесу спортсменів-гирьовиків у підготовчому періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пронтенко Василь Віталійович ; ЛДУФК. - Х., 2011. - 20 с.
 65. Пруднікова  М. С.    Побудова тренувального процесу юних велосипедисток 12-15 років з урахуванням становлення специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійдий спорт" / Пруднікова Марина Сергіївна; Харків. держ. акад. фізичної культури. - Х., 2011. - 20 с.
 66. Радченко Ю. А.    Контроль технічної підготовленості борців греко-римського стилю з урахуванням психофізіологічних особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Радченко Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 67. Рашед С. К.    Профілактика порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у студентів засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Рашед Сауд Куфтан Аладван ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 68. Рибачок Р. О.    Підвищення спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів позатренувальними засобами в процесі змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Рибачок Роман Олександрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 69. Рибалко П. Ф.    Система оздоровчих занять з дітьми 11-15 років в умовах літнього оздоровчого табору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Рибалко Петро Федорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2011. - 20 с.
 70. Розторгуй, М. С.    Удосконалення системи класифікації в пауерліфтингу з урахуванням збережених рухових можливостей спортсменів-паралімпійців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вихованяя та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Розторгуй Марія Сергіївна ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 20 с.
 71. Свищ Я. С.    Розвиток швидкісно-силових якостей легкоатлетів-спринтерів із застосуванням штучної гіпоксії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Свищ Ярослав Степанович ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 19 с.
 72. Смоляр, І. І.    Диференціація лідерських якостей спортсменів у чоловічих і жіночих командах (на прикладі ігрових видів спорту) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Смоляр Ірина Іванівна : Нац. ун-т фіз. виховання та спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 73. Соколова О. В.    Ефективність використання засобів степ-аеробіки в системі занять з фізичного виховання студентів 18-19 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Соколова Ольга Валентинівна ;. - Д., 2011. - 20 с.
 74. Сушко Р. О.    Удосконалення змагальної діяльності на основі моделювання техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток різного амплуа : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец. ]24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Сушко Руслана Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 23 с.
 75. Терещенко О. В.    Вплив занять плаванням на фізичну підготовленість студентів основної медичної групи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Терещенко Олександр Валерійович ; Харківська держ. акад. фізичної культури. - Х., 2011. - 20 с.
 76. Титович А. О.    Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного стану спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Титович Андрій Олександрович ; ХДАФК. - Х., 2011. - 22 с.
 77. Топилко Н. Я.    Підвищення рівня соматичного здоров'я учнів ПТУ засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Топилко Надія Ярославівна ; ЛДУФК. - Л., 2011. - 20 с.
 78. Трачук С. В.    Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Трачук Сергій Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 18 с
 79. Трістан О. С.    Фізична реабілітація підлітків з цукровим діабетом І типу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Тумілович, Г. Г.   ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 80. Тумілович Г. Г. Фізична реабілітація осіб з хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на гемодіалізі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Тумілович Ганна Геннадіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 81. Тупєєв Ю. В.    Формування техніки рухових дій юних борців вільного стилю з використанням комп'ютерних мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Тупєєв Юлай Вільович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 82. Фащук О. В.    Гендерні особливості фізичного виховання підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Фащук Олександра Василівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 83. Худолій О. М.    Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7-13 років : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Худолій Олег Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 43 с.
 84. Циганок О. В.    Вдосконалення тренувального процесу гандболісток 10-16 років на різних етапах багаторічної спортивної підготовки з урахуванням особливостей формування функціональних можливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Циганок Олександра Владиславівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 85. Черкашин Р. Є.    Методика навчання силових фізичних вправ студентів вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Черкашин Роман Євгенович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - 19 с.
 86. Чернявський М. В.    Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чернявський Максим Вікторович ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 87. Чернієнко О. А.    Підвищення фізичної працездатності студенток 16-17 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чернієнко Олександр Андрійович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 19 с.
 88. ШвецьО. П.    Розвиток фізичних якостей молодших школярів у процесі фізичного виховання на засадах системного підходу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Швець Оксана Петрівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2011. - 20 с.
 89. Шиян В. М.    Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шиян Володимир Миколайович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
 90. Юй Ш.    Індивідуалізація процесу підготовки кваліфікованих тхеквондистів на основі обліку результатів комплексного контролю : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Юй Шань ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 21 с.
 91. Юссеф Ю. А.    Соціальні та організаційно-правові аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Республіці Ліван : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Юссеф Юссеф Алі ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 18 с.
 92. Яворська Т. Є.    Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Яворська Тетяна Євгенівна; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2011. - 21 с.
 93. Ядвіга Ю. П.    Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу економічного профілю в період трансформації вищої освіти України в європейський простір : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ядвіга Юлія Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 20 с.
 94. Ярмак О. М.    Скринінг-система фізичного стану юнаків 15-17 років в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ярмак Олена Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2011. - 18 с.
 95. Яхно Є. Г.    Комплексний розвиток фізичних і моральних якостей дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Яхно Євгеній Григорович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.