Хто тут

На даний момент 30 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2010

 1. Артеменко Т. Г.    Відбір баскетболістів на етапі початкової підготовки з урахуванням їх особистих особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Артеменко Тарас Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 20 с.
 2. Басенко О. В.    Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті (картинг) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Басенко Олена Вікторівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20с.
 3. Безмилов М. М.    Критерії відбору кваліфікованих баскетболістів у команду : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Безмилов Микола Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 23 с.
 4. Бойченко Н. В.    Техніко-тактична підготовка спортсменів-юніорів у "кіокушинкай" карате за допомогою спеціальних технічних засобів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Бойченко Наталя Валентинівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 21с.
 5. Бондар Т. С.    Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бондар Тарас Сергійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 6. Боярчук О. М.    Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення " / Боярчук Олександр Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19с.
 7. Бурень Н. В.    Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Бурень Ніна Володимирівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 22 с.
 8. Виноградов В. Є.    Стимуляція працездатності і відновлювальних реакцій в системі тренувальних впливів в підготовці кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Виноградов Валерій Євгенович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 48 с.
 9. Гаврилюк А. П.    Організація фізичної культури учнів молодшого шкільного віку в групах продовженого дня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Гаврилюк Андрій Павлович ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2010. - 20 с.
 10. Голуб В. А.    Реалізація принципу єдності фізичного та морального виховання на уроках фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Голуб Віктор Анатолійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури. - Д., 2010. - 20 с.
 11. Горшова І. В. Вплив фізичних навантажень різного спрямування на адаптацію підлітків до несприятливої метеоситуації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Горшова Ірина Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19с. 
 12. Горпинич О. О.    Оптимізація навчально-службової діяльності курсантів ВНЗ системи МВС засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Горпинич Олексій Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 13. Дикий Б. В.    Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Дикий Богдан Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19с.
 14. Дмитрів Р. В.    Вікові зміни складу тіла і розвитку м'язової сили у школярів, які проживають у різних соціально-природних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Дмитрів Роман Васильович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 19 с.
 15. Дорошенко В. В.    Степ-аеробіка у фізичній реабілітації юнаків і дівчат 15-16 років з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним типом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Дорошенко Вероніка Вадимівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19с.
 16. Дяченко А. А.    Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Дяченко Анна Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і сп. України. - К., 2010. - 19с.
 17. Єдинак Г. А.    Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Єдинак Геннадій Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 38 с.
 18. Єрмолова В. М.    Теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Єрмолова Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 20 с.
 19. Ісмаіл Б. І.    Фізична реабілітація хворих із хронічною цереброваскулярною патологією : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ісмаіл Б. І. Амро ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 19 с.
 20. Івлєв О. М.    Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх інспекторів ДАІ до застосування силового впливу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Івлєв Олександр Михайлович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 21. Калмикова Ю. С.    Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Калмикова Юлія Сергіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 22 с.
 22. Коваль С. С.    Комплексне формування рухових якостей і освоєння техніко-тактичних дій юних футболістів 8-12 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Коваль Святослав Святославович ; Харк. державна акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 23. Козіна Ж. Л.    Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Козіна Жаннета Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 43 с.
 24. Колос М. А.    Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Колос Микола Анатолійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2010. - 19 с.
 25. Коломієць Н. А.    Інтегральна підготовка у спортивному орієнтуванні на основі індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Коломієць Надія Анатоліївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.Фізична реабілітація
 26. Корд М.    Фізична реабілітація дітей 6-8 років із порушенням постави у фронтальній площині та сколіотичною хворобою в умовах загальноосвітніх шкіл Ірану : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Корд Махназ ; Нац. ун-т фіз. виховання і сп. України. - К., 2010. - 19с.
 27. Кравчук Я. І.    Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Кравчук Ярослав Іванович ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2010. - 19 с.
 28. Криворученко О. В.    Оцінка фізичного стану спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Криворученко Олена Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 20 с.
 29. Кугаєвський С. О.    Удосконалення тренувального процесу шорт-трековиків високої кваліфікації у макроциклах підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кугаєвський Сергій Олександрович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 30. Ляшенко В. М.    Впевненість кваліфікованих спортсменів як детермінанта готовності до змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Ляшенко Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 19 с.
 31. Максименко І. Г.    Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Максименко Ігор Георгійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 44 с.
 32. Маланюк Л. Б.    Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров'я : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населенняФізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Маланюк Любомир Богданович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 20 с.
 33. Мандюк А. Б.    Ціннісний аспект фізичної культури в усній народній творчості українців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мандюк Андрій Богданович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с.
 34. Марценюк І. М.    Фізична реабілітація при ендопротезуванні кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Марценюк Ігор Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 2010. - 18 с.
 35. Марченко О. Ю.    Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Марченко Оксана Юріївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2010. - 20с.
 36. Маслова О. В.    Спеціальна працездатність і функціональні можливості юних баскетболісток з урахуванням їх біологічного дозрівання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Маслова Олена Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання та спорту України. - К., 2010. - 24 с.
 37. Матвієнко І. С.    Педагогічні технології відбору дітей на етапі початкової підготовки у веслуванні на байдарках і каное : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Матвієнко Ірина Сергіївна / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 21 с.
 38. Мосаб С. Х.    Комплексна фізична реабілітація хворих після хірургічного лікування остеоартрозу колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Мосаб С.Х. Амуді ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19 с.
 39. Нєворова О. В.    Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Нєворова Олена Валеріївна ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20с.
 40. Ніжніченко Д. О.    Корекція тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Ніжніченко Дмитро Олександрович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 41. Осіпов В. М.    Комплексна фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з міофасціальним больовим синдромом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Осіпов Віталій Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 20 с.
 42. Островський М. В.    Вдосконалення технічної майстерності метальників молота в умовах використання різноманітних систем обтяжень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Островський Максим Васильович ; Держ. наук.-дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2010. - 22 с.
 43. Островський М. В.    Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Островський Мар'ян Володимирович; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 20 с.
 44. Паєвський В. В.    Спеціальна фізична підготовка курсантів Протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Паєвський Володимир Валерійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 45. Пенчен Г.    Удосконалення силової витривалості кваліфікованих спортсменів у веслуванні на каное в підготовчому періоді підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Го Пенчен ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 22 с.
 46. Петрович В. В.    Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Петрович Вікторія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19 с.
 47. Помещикова І. П.    Зміни рухової підготовленості та просторової орієнтації учнів із фізичними вадами під впливом вправ та ігор з м'ячем : автореф. дис. ... канл. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Помещикова Ірина Петрівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 22 с.
 48. Почтар О. М.    Формування основ здоров'я дівчаток початкової школи в процесі позаурочних занять з художньої гімнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Почтар Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2010. - 20 с.
 49. Проценко Г. В.    Стиль спілкування тренера як фактор успішності сумісної діяльності у спортивній команді (на прикладі юних волейболісток) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Проценко Геннадій Валерійович ; Нац. ун-т фіз. виховання та спорту України. - К., 2010. - 20 с.
 50. Пятисоцька С. С.    Індивідуалізація підготовки юних каратистів на початковому етапі з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Пятисоцька Світлана Сергіївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 51. Рокошевська, В. В.    Фізична реабілітація хворих після перенесеного мозкового геморагічного інсульту в умовах стаціонару : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03"Фізична реабілітація" / Рокошевська Віра Вікторівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 20с.
 52. Романенко В. В.    Модельні характеристики технічної і фізичної підготовленості таеквондистів на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Романенко Вячеслав Валерійович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 21 с.
 53. Романова В. І.    Динаміка фізичної підготовленості студенток старших курсів вищих навчальних закладів на основі різних режимів рухової активності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Романова Вікторія Іванівна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 54. Сидорова Т. В.    Викладання лижного спорту у ВНЗ спортивного профілю з урахуванням спортивної спеціалізації студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сидорова Тетяна Вячеславівна ; Харків. держ. акад. фізичної культури. - Х., 2010. - 20 с.
 55. Скавронський О. П.    Індивідуалізація фізичної підготовки учнів військового ліцею : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Скавронський Олександр Павлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 20 с.
 56. Скавронський О. П.    Диференціація фізичної підготовки учнів військовго ліцею на основі соматотипів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Скавронський Олександр Павлович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с.
 57. Совенко С. П.    Побудова тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів протягом року на етапі збереження вищої спортивної майстерності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Совенко Сергій Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 22 с.
 58. Спичак Н. П.    Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Спичак Наталія Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 24 с.
 59. Тиравська О. І.    Фізична реабілітація осіб, оперованих з приводу кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03"Фізична реабілітація" / Тиравська Оксана Іванівна ; ЛДУФК. - Л., 2010. - 20 с.
 60. Тянь Т.    Функціональна підготовка юних футболістів різних ігрових амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Тянь Тенцзюнь ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2010. - 20 с.
 61. Усиченко В. В.    Корекція тілобудови висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в бодибілдингу, в підготовчому періоді річного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Усиченко Віталій Вікторович / Нац. ун-т фіз. виховання та спорту України. - К., 2010. - 19 с.
 62. Феленчак Ю. Б.    Ризики демографічних втрат регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : [спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" / Феленчак Юлія Богданівна ; Інститут регіональних досліджень. - Л., 2010. - 20 с.
 63. Флерчук В. В.    Орієнтація спортсменів на різні змагальні дистанції на етапі спеціалізованої базової підготовки (на прикладі веслування на каное) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний с порт" / Флерчук Віктор Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 22с.
 64. Харченко Т. П.    Формування засвоєння елементів техніки юними фігуристами 7-9 років у процесі розвитку рухових якостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Харченко Тетяна Петрівна / Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 65. Чжу Ф.    Організаційно - управлінські аспекти діяльності органів управління фізичною культурою і спортом у провінції Хебей Китайської Народної Республіки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02  "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чжу Фен ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 66. Чухланцева Н. В.    Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чухланцева Наталя Вікторівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с.
 67. Шаверський В. К.    Сучасні технології підвищення технічної майстерності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт" / Шаверський Віктор Костянтинович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 20 с.
 68. Шевченко О. О.    Удосконалення професійної працездатності військових фахівців протиповітряної оборони Сухопутних військ засобами фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шевченко Олег Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Л., 2010. - 19 с.
 69. Шевчук О. М.    Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих фехтувальників на шпагах з використанням комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський та професійний спорт " / Шевчук Олена Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 20 с.
 70. Юхимук В. П. Формування знань з олімпійської тематики учнів основної школи в процесі занять фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)" / Юхимук Віра Петрівна ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк, 2010. - 20 с.
 71. Ярий Р. О. Вплив занять футболом на морфо-функціональний статус дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ярий Роман Олексійович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2010. - 20 с. 
 72. Ярошик, М. Я. Підготовка бакалаврів фізичного виховання в умовах інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ярошик Марта Ярославівна ; Львів. держ. ун-т. фіз. культури. - Л., 2010. - 20 с.