Хто тут

На даний момент 23 гостей на сайті

Автореферати дисертацій 2004

 1. Базильчук В. Б. Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Базильчук Віра Богданівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2004. - 22 с. 
 2. Базильчук О. В. Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Базильчук Олег Вікторович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2004. - 23 с. 
 3. Банах С. М. Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Банах Сергій Михайлович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 4. Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11 класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Безверхня Галина Василівна ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 23 с. 
 5. Боровська О. В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Боровська Ольга Василівна : Нац. акад. наук України, ін-т української мови. - К., 2004. - 16 с. 
 6. Буковський І. В. Утворення і діяльність військових формувань Карпатської України (1938-1939) : автореф. дис. ... канд. істор. наук : [спец.] 20.02.22 "Військова історія" / Буковський Іван Васильович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004. - 17 с. 
 7. Гавришко С. Г. Оцінка індивідуальних можливостей моторно обдарованих дітей 4-6 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Гавришко Сергій Гаврилович ; ЛДУФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 8. Гложик І. З. Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вмісту цинку в раціоні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гложик Ірина Зіновіївна ; Інститут біології тварин УААН. - Л., 2004. - 18 с. 
 9. Горчанюк Ю. А. Технічна підготовка спортсменів у пляжному волейболі на основі біомеханічних моделей стрибків і переміщень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Горчанюк Юрій Андрійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2004. - 20 с. 
 10. Грубар І. Я. Дитячий травматизм : профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура фізичне виховання різних груп населення " / Грубар Ірина Ярославівна ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 11. Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Деделюк Ніна Автономівна ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 12. Дем'янюк О. Й. Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військова історія" / Дем'янюк Олександр Йосипович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004. - 20 с. 
 13. Еделев О. С. Формування структури функціональної підготовленості юних бігунів на середні дистанції в річному циклі тренування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Еделев Олександр Сергійович ; Держ. наук.- дослід. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2004. - 19 с. 
 14. Забора А. В. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і "Гімнастика з методикою викладання" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Забора Андрій Володимирович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 23 с. 
 15. Зайдовий Ю. В. Суспільно-історичні та організаційні аспекти утворення й діяльності Національного олімпійського комцтету України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Зайдовий Юрій Володимирович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 19 с. 
 16. Івасик Н. О. Індивідуалізація фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Івасик Наталія Орестівна ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 17. Капко І. О. Критерії відбору спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у пауерліфтингу, на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та збереження досягнень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Капко Ігор Орестович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2004. - 18 с. 
 18. Кропта Р. В. Моделювання функціональної підготовленості веслярів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кропта Руслан Віталійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - К., 2004. - 19 с. 
 19. Латишев С. В. Спеціальна силова підготовка та засоби її контролю у річному циклі тренування кваліфікованих борців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Латишев Сергій Вікторович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 19 С. 
 20. Лесько О. М. Організаційно-методичні основи використання рухливих ігор у фізичному вихованні молодших школярів із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Лесько Орест Михайлович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 21. Лисенчук Г. А. Теоретико-методичні основи керування підготовкою футболістів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Лисенчук Геннадій Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2004. - 34 с. 
 22. Мітова О. О. Інтегральна підготовка баскетболістів 17-19 років при переході в команди суперліги : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Мітова Олена Олександрівна ; ХДАФК. - Х., 2004. - 20 с. 
 23. Мосійчук Л. В. Формування комплексної системи навчально-тренувальних завдань у фізичному вихованні школярів (на прикладі підлітків 13 - 14 років) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мосійчук Леонід Васильович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2004. - 23 с с. 
 24. Мятига О. М. Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Мятига Олена Миколаївна ; Харківська держ. акад. фіз. культури. - Х., 2004. - 20 с. 
 25. Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Ніколаєв Сергій Юрійович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 20 с. 
 26. Павлюк Е. О. Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Павлюк Евген Олександрович ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 19 с. 
 27. Радченко Л. О. Комплексна система оцінки рухових можливостей фехтувальників у процесі багаторічного відбору : автореф. дис. ... канд. наук з фіз.виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Радченко Лідія Олексіївна ; Нац. ун-т фіз. культури і спорту. - К., 2004. - 20 с. 
 28. Сидорова В. В. Розвиток спеціальних рухових здібностей у гімнасток 8-12 років засобами вільних вправ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Сидорова Вікторія Вікторівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2004. - 20 с. 
 29. Скрипченко І. Т. Початкова підготовка юних яхтсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец]. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Скрипченко Ірина Тарасівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2004. - 22 с. 
 30. Харченко Л. Л. Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Харченко Людмила Леонідівна ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 21 с. 
 31. Чичкан О. А. Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Чичкан Оксана Анатоліївна ; ЛДІФК. - Л., 2004. - 19 с. 
 32. Шестерова Л. Є. Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шестерова Людмила Єгорівна ; ХДАФК. - Х., 2004. - 20 с. 
 33. Шиян О. В. Обгрунтування змісту уроків фізичної культури з елементами бадмінтону для дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Шиян Ольга Володимирівна ; НУФВіСУ. - К., 2004. - 20 с. 
 34. Шпак Т. В. Корекція тренувального процесу велосипедисток високого класу з урахуванням модельних характеристик змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Шпак Тамара Василівна ; Держ. наук.-дослід. ін-т ФКіС. - К., 2004. - 19 с.