Хто тут

На даний момент 80 гостей на сайті

Дисертації 2012 р.

 1. Андрійчук О. Я. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на гонартроз [Текст] : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Андрійчук Ольга Ярославівна. - Луцьк, 2012. - 483 с. 
 2. Антонов С. В.   Удосконалення технічної підготовленості стрільців з лука з використанням спрямованого розвитку їхніх координаційних здібностей на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Антонов Сергій Васильович. – Л., 2012. – 317 с.
 3. Балацька Л. В. Організаційно-методичні основи покращення моторної функції дітей 3-5 років у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук. з фізичного виховання та спорту : 24.00.02 / Балацька Лариса Василівна. - Т., 2012. - 254 с.
 4. Боднарчук О. М.   Взаємодія школи та сім'ї у фізичному вихованні учнів першого класу [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Боднарчук Олена Миколаївна. – Л., 2012. – 215 с.
 5. Гусак О. Д.   Формування психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до професійної діяльності у процесі фізичної підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гусак Олександр Дмитрович. – Житомир, 2012. – 218 с.
 6. Казмірук А. В.   Розвиток пріоритетних компонентів структури особистості лижника-двоборця в процесі психологічної підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Казмірук Андрій Васильович. – Л., 2012. – 206 с.
 7. Копочинська Ю. В.   Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Копочинська Юлія Володимирівна. – К., 2012. – 158 с.
 8. Лапичак І. Є. Інтеграція професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Лапичак Ігор Євгенійович. - Л., 2012. - 280 с.
 9. Микитин Л. М.   Корекція показників фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону засобами фізичної культури [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Микитин Любов Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2012. – 226 с.
 10. Одинець Т. Є.   Застосування гідрокінезотерапії у фізичній реабілітації жінок 55 - 65 років після радикальної мастектомії [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Одинець Тетяна Євгенівна. – Л., 2012. – 166 с.
 11. Оліяр М. Б.   Розвиток психомоторики 12-15-річних щколярів з вадами слуху у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Оліяр Михайло Богданович. – Т., 2012. – 225 с.
 12. Романчук С. В.   Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України [Текст] : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Романчук Сергій Вікторович. – Л., 2012. – 543 с.
 13. Руда І. Є.   Профілактика травм і порушень опорно-рухового апарату в художній гімнастиці з використанням програми оптимального розвитку гнучкості [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Руда Ірина Євгенівна. – Л., 2012. – 219 с.
 14. Ступницька С. А.   Фізична реабілітація дітей першого року життя з вродженою м'язовою кривошиєю [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ступницька Світлана Анатоліївна. – Л., 2012. – 253 с.
 15. Тищенко В. О.   Удосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболісток у нападі [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Тищенко Валерія Олексіївна. – Л., 2012. – 206 с.
 16. Товстоног О. Ф.   Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Товстоног Олександр Федорович. – Л., 2012. – 220 с.
 17. Філак Я. Ф.   Фізична реабілітація дітей з порушеннями постави у поєднанні з дискінезією жовчовивідних шляхів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Філак Ярослав Феліксович. – Ужгород, 2012. – 205 с.
 18. Шамардин В. Н.   Технология управления системой многолетней подготовки футбольных команд высшей квалификации [Текст] : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Шамардин Валерий Николаевич. – Запорожье, 2012. – 409 с. 166 с.
 19.