Хто тут

На даний момент 78 гостей на сайті

Дисертації 2009 р.

 1. Бандуріна К. В.   Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи [Текст] : дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Бандуріна Катерина Вікторівна. – Л., 2009. – 167 с.
 2. Баришок Т. В.   Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Баришок Тетяна Віталіївна. – Л., 2009. – 170 с.
 3. Бондарев Д. В.   Физическое совершенствование студентов технических высших заведений средствами футбола [Текст] : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Бондарев Дмитрий Владимирович. – Севастополь, 2009. – 235 с.
 4. Будзин В. Р.   Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Будзин Віра Романівна. – Л., 2009. – 585 с.
 5. Воронін Д. М.   Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6-10 років з церебральним паралічем [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Воронін Денис Михайлович. – Л., 2009. – 247 с.
 6. Дикий Б. В.   Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Дикий Богдан Володимирович. – Ужгород, 2009   . – 256 с.
 7. Дорошенко В. В.   Степ-аеробіка у фізичній реабілітації юнаків і дівчат 15 - 16 років з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним типом [Текст] : дис. ... канд/ наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Дорошенко Вероніка Вадимівна. – Запоріжжя, 2009. – 206 с.
 8. Жарська Н. В.   Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія II функціональний клас) у післялікарняний період [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Жарська Наталія Валеріївна. – Л., 2009. – 237 с.
 9. Іваночко О. Ю.   Обгрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Іваночко Оксана Юріївна. – Л., 2009. – 204 с.
 10. Мальона С. Б.   Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Мальона Світлана Богданівна. – Л., 2009. – 284 с.
 11. Мосаб С. Х.   Комплексная физическая реабилитация больных после хирургического лечения остеоартроза коленного сустава [Текст] : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.03 / Мосаб С. Х. Амуди. – Х., 2009. – 190 с.
 12. Мосейчук Ю. Ю.   Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Мосейчук Юрій Юрійович. – Івано-Франківськ, 2009. – 218 с.
 13. Ногас А. О.   Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ногас Анжела Олександрівна. – Рівне, 2009. – 189 с.
 14. Петрович В. В.   Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Петрович Вікторія Володимирівна. – Луцьк, 2009. – 247 с.
 15. Сидорченко К. М.   Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11-14 років [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сидорченко Катерина Миколаївна. – Хмельницький, 2009. – 146 с.
 16. Толкачова О. В.   Комплексна фізична реабілітація дітей 9-10 років, які часто хворіють, із застосуванням одорантів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Толкачова Олена Валеріївна. – Запоріжжя, 2009. – 201 с.
 17. Шевців У. С.   Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць (на прикладі шейпінгу) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Шевців Уляна Станіславівна. – Л., 2009. – 169 с.