Хто тут

На даний момент 6 гостей на сайті

Дисертації 2008 р.

 1. Возний С. С.   Фізична реабілітація студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Возний Сергій Степанович. – Херсон, 2008. – 193 с.
 2. Заворотная О. А.   Развитие координационных способностей у баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха [Текст] : дис. ... канд. наук з физ. воспитания и спорту : 24.00.01 / Заворотная Ольга Анатольевна. – Д., 2008. – 187 с.
 3. Звіряка О. М.   Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Звіряка Олександр Миколайович. – Суми, 2008. – 205 с.
 4. Зубаль М. В.   Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Зубаль Майя Вікторівна. – Т., 2008. – 281 с.
 5. Кібальник О. Я.   Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Кібальник Оксана Яківна. – Суми, 2008. – 181 с.
 6. Маляр Е. І.   Розвиток професійно важливих якостей студентів спеціальності "Оподаткування" засобами футболу [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маляр Едуард Імрейович. – Т., 2008. – 232 с.
 7. Мірошніченко В. М.   Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров'я дівчат з урахуванням соматотипу [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Мірошніченко Вячеслав Миколайович. – Вінниця, 2008. – 220 с.
 8. Поліщук В. В.   Розвиток рухових і розумових здібностей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Поліщук Віталій Валентинович. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 256 с.
 9. Пронтенко К. В.   Удосконалення фізичної підготовленості курсантів операторських спеціальностей засобами гирьового спорту на етапі первинного навчання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Пронтенко Костянтин Віталійович. – Житомир, 2008. – 300 с.
 10. Сітовський А. М.   Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного дозрівання (на прикладі школярів 7-их класів) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сітовський Андрій Миколайович. – Луцьк, 2008. – 190 с.
 11. Стасюк О. М.   Управління зв'язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Стасюк Ольга Михайлівна. – Л., 2008. – 207 с.
 12. Степаненко Д. І.   Структура та напрями удосконалення фізичної і технічної підготовленості бігунів на короткі дистанції різної кваліфікації [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Степаненко Дмитро Іванович. – Д., 2008. – 148 с.
 13. Хомич В. М.   Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Хомич Віктор Михайлович. – Луцьк, 2008. – 162 с.
 14. Шлапаченко О. А.   Корекція рухової активності й пізнавальних процесів у дітей 5-8 років з ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням рухливих ігор [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Шлапаченко Ольга Анатоліївна. – О., 2008. – 192 с.