Хто тут

На даний момент 83 гостей на сайті

Дисертації 2006 р.

 1. Андрес А. С.  Удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово - спортивного комплексу [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андрес Андрій Степанович. – Л., 2006. – 182 с.
 2. Антошків Ю. М.  Вдосконалення професійно - прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України [Текст] : дис. ... канд.наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Антошків Юрій Михайлович. – Л., 2006. – 164 с.
 3. Бісмак О. В.  Фізична реабілітація жінок зрілого віку з патологією жовчовивідної системи на етапах відновного лікування [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Бісмак Олена Василівна. – Х., 2006. – 159 с.
 4. Білянський О. Ю.  Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Білянський Олег Юрійович. – Л., 2006. – 149 с.
 5. Бондарчук Н. Я.  Диференційований підхід до фізичного виховання студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Бондарчук Наталія Яківна. – Ужгород, 2006. – 154 с.
 6. Бондарь А. С.  Теория и практика физического воспитания гимназистов на слобожанщине во второй половине ХІХ - начале ХХ вв. [Текст] : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Бондарь Анастасия Сергеевна. – Харьков, 2006. – 163 с.
 7. Васильчук А. Г.  Технологія навчання футболу школярів в системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Васильчук А. Г. – Чернівці, 2006. – 178 с.
 8. Випасняк І. П.  Соціальна інтеграція глухих дітей на основі рухової активності [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Випасняк Ігор Петрович. – Івано - Франківськ, 2006. – 147 с.
 9. Власюк О. О.  Науково-педагогічні основи організації самостійних занять фізичними вправами дітей молодшого шкільного віку [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Власюк Олена Олександрівна. – Д., 2006. – 169 с.
 10. Гурінович Х. Є.  Фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Гурінович Христина Євгенівна. – Л., 2006. – 161 с.
 11. Жадан А. Б.  Удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання технічних засобів контролю [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Жадан Андрій Борисович. – Х., 2006. – 139 с.
 12. Кобелєв С. Ю.  Фізична реабілітація осіб з нижньою параплегією внаслідок травми грудного та поперекового відділів хребта і спинного мозку в умовах стаціонару [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Кобелєв Степан Юрійович. – Л., 2006. – 137 с.
 13. Козіброда Л. В.  Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров'я [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Козіброда Лариса Володимирівна. – Л., 2006. – 156 с.
 14. Коханець П. П.  Формування фізичних вольових здібностей у дітей молодшого шкільного віку в процесі спрямованої фізичної підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Коханець Петро Петрович. – Переяслав - Хмельницький, 2006. – 156 с.
 15. Максимів Г. З.  Техноллогія навчання гри в баскетбол учнів загальноосвітньої школи [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Максимів Галина Зиновіївна. – Т., 2006. – 176 с.
 16. Маракушин А. І.  Фізична підготовка курсантів-вертолітників у період допольотного навчання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маракушин Андрій Ігорович. – Л., 2006. – 251 с.
 17. Мисів В. М.  Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Мисів Володимир Михайлович. – Кам'янець-Подільський, 2006. – 211 с.
 18. Озерова О. А.  Тактична підготовка плавців різного рівня майстерності [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Озерова Ольга Анатоліївна. – Л., 2006. – 183 с.
 19. Римик Р. В.  Професійно-прикладна фізична підготовка учнів професійно-технічних училищ за профілем радіотехніка [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Римик Роман Васильович. – Л., 2006. – 300 с.
 20. Романчук С. В.  Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Романчук Сергій Вікторович. – Житомир, 2006. – 269 с.
 21. Руденко Р. Є.  Вплив відновного масажу на спеціальну працездатність кваліфікованих борців та важкоатлетів у передзмагальному мезоциклі [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Руденко Романна Євгенівна. – Л., 2006. – 190 с.
 22. Тимрук-Скоропад К. А.  Фізична реабілітація чоловіків другого зрілого та похилого віку після лобектомії та пульмонектомії у післяопераційному періоді [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Тимрук - Скоропад Катерина Анатоліївна. – Л., 2006. – 154 с.
 23. Халайджі С. В.  Професійно-прикладна фізична підготовка студентів енергетичних спеціальностей [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Халайджі Світлана Владиславівна. – Л., 2006. – 253 с.
 24. Хмельницька І. В.  Комп'ютерні системи контролю моторики школярів 7-10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурних занять [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Хмельницька Ірина Валеріївна. – К., 2006. – 204 с.