Хто тут

На даний момент 77 гостей на сайті

Дисертації 2003 р.

 1. Борщов С. М.  Психофізична підготовка юних гімнастів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Борщов Сергій Миколайович. – Слов'янськ, 2003 . – 171 с.
 2. Боровська О. В.  Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту :24.00.02 / Боровська Ольга Василівна. – Л., 2003 . – 184 с.
 3. Віндюк О. В.  Організаційно-методичні основи фізичного виховання дітей 5-7 років у спортивно-оздоровчих установах США [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Віндюк Ольга Валеріївна. – Запоріжжя, 2003. – 182 с.
 4. Гасюк І. Л.  Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11-14 років різних соматотипів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Гасюк Ігор Леонідович. – Кам'янець-Поділ., 2003. – 191 с.
 5. Демчук С. П.  Зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та реабілітації школярів 15-16 років із церебальним паралічем [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Демчук Світлана Петрівна. – Рівне, 2003 . – 185 с.
 6. Дідик Т. М.  Побудова тренувального процесу в паверліфтингу (силовому триборстві) у підготовчому періоді [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Дідик Тетяна Миколаївна. – Л., 2003 . – 162 с.
 7. Домашенко А. В.  Організаційно-педагогічні засади системи фізичного виховання студентської молоді України [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Домашенко Анатолій Васильович. – К., 2003. – 175 с.
 8. Забора А. В.  Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і "Гімнастика з методикою викладання" [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Забора Андрій Володимирович. – Х., 2003 . – 193 с.
 9. Каратаєва Д. О.  Удосконалення технічної майстерності бігунів на 400 метрів з використанням засобів термінової інформації [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Каратаєва Діана Олексіївна. – Х., 2003 . – 167 с.
 10. Огниста К. М.  Педагогічні умови формування фізичної культури першокласників [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Огниста Катерина Миколаївна. – Т., 2003. – 184 с.
 11. Піддубний О. Г.  Оптимізація фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів у період первинного професійного навчання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Піддубний Олександр Григорович. – Х., 2003 . – 189 с.
 12. Приймак С. Г.  Моделювання параметрів фізичної підготовленості підлітків у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Приймак Сергій Георгійович. – Л., 2003. – 192 с.
 13. Ріпак І. М.  Управління руховою активністю чоловіків розумової праці першого зрілого віку [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Ріпак Ігор Миронович. – Л., 2003 . – 164 с.
 14. Романенко В. В.  Вплив різних режимів рухової активності на фізичний стан студенток вищих навчальних закладів гуманітарного профілю [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Романенко Віктор Васильович. – Вінниця, 2003 . – 192 с.
 15. Сембрат С. В.  Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сембрат Сергій Васильович. – Переяслав-Хмельницький, 2003 . – 178 с.
 16. Степанюк С. І.  Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Степанюк Світлана Іванівна. – Л., 2003 . – 175 с.
 17. Сухорада Г. І.  Спортивно-масова робота у вищих навчальних закладах (на прикладі курсантів-зв'язківців) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сухорада Григорій Іванович. – К., 2003 . – 167 с.
 18. Филинков В. И.  Система профессионально-прикладной физической подготовки специалистов машиностроительной промышленности [Текст] : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Филинков Владимир Ильич. – Краматорск, 2003 . – 211 с.
 19. Хрипко Л. В.  Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах України з використанням комп'ютерних технологій [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Хрипко Людмила Володимирівна. – К., 2003 . – 176 с.