Хто тут

На даний момент 12 гостей на сайті

Дисертації 2002 р.

 1. Бережанський В. О.  Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих лижників-двоборців [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Бережанський Віктор Олегович. – Л., 2002. – 178 с.
 2. Боднар Я. Б.  Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття (до 1939 року) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Боднар Ярослав Богданович. – Т., 2002. – 165 с.
 3. Бубела О. Ю.  Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютерних технологій [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Бубела Олексій-Олег Юліанович. – Л., 2002 . – 171 с.
 4. Віндюк А. В.  Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Віндюк Андрій Валерійович. – Запоріжжя, 2002. – 163 с.
 5. Горбенко А. В.  Научно-методическое обоснование кадровой потребности сферы физической культуры и спорта в Украине [Текст] : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Горбенко Александр Владимирович. – Х., 2002 . – 174 с.
 6. Гузій О. В.  Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Гузій Оксана Володимирівна. – Л., 2002. – 166 с.
 7. Зварищук О. М.  Виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Зварищук Оксана Михайлівна. – Л., 2002 . – 217 с.
 8. Ковінько М. С.  Професійно- прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних закладах освіти [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Ковінько Михайло Степанович. – Л., 2002. – 179 с.
 9. Козіброцький С. П.  Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічний аналіз) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Козіброцький Сергій Петрович. – Л., 2002. – 183 с.
 10. Кухтій А. О.  Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Кухтій Андрій Остапович. – Л., 2002. – 201 с.
 11. Мерзлікіна О. А.  Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Мерзлікіна Ольга Анатоліївна. – Вінниця, 2002 . – 172 с.
 12. Митчик О. П.  Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Митчик Олександр Петрович. – Луцьк, 2002. – 196 с.
 13. Міщенко О. В.  Реалізація міжпредметних зв'язків у фізичному вихованні молодших школярів [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Міщенко Олександр Володимирович. – Суми, 2002 . – 190 с.
 14. Передерій А. В.  Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Передерій Аліна Володимирівна. – Л., 2002 . – 138 с.
 15. Підкопай Д. О.  Силова підготовка жінок 19-29 років на основі використання ковзних поверхонь [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Підкопай Денис Олегович. – Л., 2002. – 155 с.
 16. Римар О. В.  Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Римар Ольга Василівна. – Л., 2002. – 199 с.
 17. Скалій О. В.  Комп'ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання) [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Скалій Олександр В'ячеславович. – Т., 2002 . – 179 с.
 18. Соловей А. В.  Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соловей Алла Валеріївна. – Л., 2002. – 146 с.
 19. Суворова Т. І.  Система контролю фізичного стану дівчат 11-17 років у процесі фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Суворова Тетяна Іванівна. – Луцьк, 2002. – 203 с.
 20. Тарасюк Н. Я.  Організаційно-методичні основи пропагандистської та рекламної діяльності в сфері фізичної каультури і спорту [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Тарасюк Наталія Яківна. – Луцьк, 2002. – 165 с.
 21. Фалькова Н. І.  Фізична підготовка студенток економічних спеціальностей з урахуванням їх морфофункціональних особливостей [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Фалькова Наталія Іванівна. – Донецьк, 2002. – 182 с.
 22. Шалепа О. Г.  Оптимізація фізичної підготовки курсанток вищих військових навчальних закладів з урахуванням специфіки етапів професійного навчання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Шалепа Олександр Григорович. – Х., 2002 . – 183 с.
 23. Шандригось В. І.  Комп'ютеризація праці вчителя фізичного виховання [Текст] : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Шандригось Віктор Іванович. – Тернопіль, 2002. – 185 с.